Der gik 44 minutter, så var beslutningen truffet om at aflive alle mink og dermed nedlægge et helt erhverv.

Det og en række nye interessante detaljer om regeringens ulovlige ordre kom fredag frem, da Minkkommissionen fortsatte sine afhøringer.

3. november 2020 satte Mette Frederiksen og en række andre ministre og topembedsmænd sig bag skærmene til et videomøde over Teams klokken 21.30.

De skulle diskutere problemet med coronasmitte blandt mink og en mutation kaldet cluster 5, der ifølge en ny risikovurdering kunne være modstandsdygtig overfor vacciner.

Klokken 22.14 sendte departementschef i Sundhedsministeriet Per Okkels en sms til sine underordnede: 'Alle mink slås ned'.

To minutter senere modtog Ida Krems, fuldmægtig i samme ministerie, en sms fra sin afdelingschef: 'Alle mink slås ned, melder Per. Pga. vaccine.'

Ida Krems havde fået til opgave at bestille den risikovurdering fra Statens Serum Institut om coronasmitte og mutationer i mink, som regeringen begrundede sin beslutning med.

»Havde du forventet denne beslutning?« spurgte udspøgeren i Minkkommissionen.

»Nej, det var en overraskelse,« svarede Ida Krems.

For op til regeringsmødet om aftenen havde hun og andre dele af embedsværket forventet, at regeringen ville vælge den såkaldte dvalemodel, hvor minkavlerne kunne beholde deres avlsdyr.

På dag fire i Minkkommissionen fortsatte afhøringerne af involverede embedsmænd for at opklare, hvorfor regeringen og myndighederne gennemførte beslutningen om at aflive alle mink uden lovhjemmel.

Et andet vidne, Birthe Schubart, havde en helt central rolle. Hun er juristen, der fastholdt, at regeringens beslutning var ulovlig.

I retssalen forklarede hun, at hun først om formiddagen 4. november blev inddraget i sagen – altså dagen efter, regeringen om aftenen havde truffet beslutningen, men inden at den blev meldt ud på et pressemøde klokken 16.

Formand landsdommer Michael Kistrup skal de 61 vidner afhøres frem til 9. december.
Formand landsdommer Michael Kistrup skal de 61 vidner afhøres frem til 9. december. Foto: Philip Davali
Vis mere

Birthe Schubart har siden 1983 arbejdet med jura inden for landbrug- og fødevareområdet, forklarede hun i retten. Med andre ord: Hun kan sin jura.

Om formiddagen fik hun af Hanne Larsen beskeden om regeringens beslutning. Da vurderede Birthe Schubart, at der ikke var hjemmel i Lov om hold af dyr til at foretage aflivning af mink i hele landet.

Den kunne kun bruges på smittede minkfarme og i de såkaldte risikozoner 7,8 km fra farmene.

Dog havde en medarbejder i Sundhedsministeriet en anden fortolkning af loven, nemlig at man kunne udvide risikozonen til hele Danmark, og det førte nu til diskussioner mellem Sundhedsministeriet, Justitsministeriet og Fødevareministeriet.

Men 5. november erklærede Justitsministeriet sig enig i Birthe Schubarts vurdering.

Schubart gav fredag også en anden interessant og meget vigtig detalje.

Nemlig at Fødevarestyrelsen forud for mødet 3. november havde advaret departementet i Fødevareministeriet om, at der manglede lovgrundlag til at aflive alle mink i landet.

Derfor bliver det spændende at høre departementschef Henrik Studsgaards forklaring, når han skal afhøres på torsdag: Fortalte han det videre til regeringens andre departementschefer eller ministre?

Et andet vidne fortalte nye detaljer om et møde i krisestaben National Operativ Stab (NOST).

Dagen efter Mette Frederiksens pressemøde 4. november holdt staben et morgenmøde.

Her tog rigspolitichef Thorkild Fogde ordet som den første, husker juristen Ina Josefine Jochimsen, da hun fredag blev afhørt i kommissionen:

»Jeg husker, at Thorkild Fogde starter med at sige, at regeringen har i går besluttet, at alle mink i Danmark skal slås ned, og det skal vi nu hjælpe hinanden med,« fortalte Jochimsen, der var stabschef i en krisestab i Fødevarestyrelsen.

Ina Josefine Jochimsen fortalte også, at Thorkild Fogde flere gange under mødet sagde, at nu skulle det gå rigtig stærkt med aflivningerne af mink.

»Tog Thorkild Fogde emnet op om hjemmel og tilvejebringelse af hjemmel?« ville kommissionens udspørger vide.

»Ikke som jeg husker det,« svarede Jochimsen.

Men hendes kollega, veterinærdirektør Hanne Larsen, gjorde eksplicit opmærksom på, at der manglede lovgrundlag til at aflive alle mink, fortalte Jochimsen:

»Hun udtaler, at vi har ikke hjemmel i Fødevarestyrelsen.«

Men ingen andre end Hanne Larsen drøftede spørgsmålet om lovhjemmel på mødet, forklarede Jochimsen.

I de efterfølgende dage kom der fart på aflivningen af mink – også i de zoner, hvor regeringen ikke havde lovgrundlag til kræve dem aflivet.

»Var der nogen, der efter din opfattelse skulle sætte foden ned og sige, det her kan vi simpelthen ikke gå i gang med?« spurgte udspørgeren.

»Det er jeg ikke vigtig nok til at have en mening om. Det bliver mit eget personlige forhold at mene, hvem der skulle have gjort hvad,« svarede Ina Josefine Jochimsen.

Spørgsmålet er, hvorfor rigspolitichef Thorkild Fogde fortsatte operationen, selv om han var advaret om det manglende lovgrundlag. Han skal afhøres 19. november.