Under stormen Malik blev der spejdet nervøst ud over fjorden fra Seden Strandby ved Odense.

Prognoserne forudsagde på et tidspunkt en øget vandstand på 1,93 meter, og derfor undrede man sig over, at der var en såkaldt watertube – en mobil dæmning – til rådighed på Fyn, som ikke kunne tages i brug.

»De ni kommuner, der sidder i Beredskabskommissionen, har sammen med beredskabet besluttet et bestemt serviceniveau,« lyder det fra Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns Kommune.

»For at komme med et billede på det laver vi jo også en aftale for, hvornår en brandbil skal ud af garagen. Hvis der udbryder brand i en bygning, nytter det ikke noget, at brandbilen er ude i et andet ærinde. Samme princip gælder med watertuben,« tilføjer borgmesteren.

Morten Andersen er formand for Beredskabskommissionen, og han mener ikke på baggrund af erfaringerne fra stormen Malik, at der er grund til at ændre noget ved de rammer, der gælder for brugen af watertuben.

Nu siger du, at man har prioriteret brugen af watertuben, men den blev jo netop ikke anvendt trods høje vandstandsprognoser. Giver det ikke anledning til at genoverveje noget?

»Det er vigtigt, at man kan rykke ud med de rette ressourcer, når der er brug for det, og så nytter det ikke, at den bliver brugt til en situation, der strider imod det, vi i Beredskabskommissionen har aftalt.«

»I den forbindelse kan jeg jo nævne Næsbyhus Plejecenter, som er et godt eksempel på et sted, hvor watertuben er god at bruge. Der kan det være svært at flytte de ældre borgere. Hvis man bruger watertube et andet sted, kan man ende med at mangle den i sådan nogle tilfælde.«

Ved Næsbyhus Plejecenter nord for Odense havde man lånt Beredskabsstyrelsens watertube til at sikre beboerne.
Ved Næsbyhus Plejecenter nord for Odense havde man lånt Beredskabsstyrelsens watertube til at sikre beboerne. Foto: Tim Kildeborg Jensen
Vis mere

Men er det ikke, når man får vandstandsprognoserne, at man skal sætte ind med en watertube, fordi den tager lang tid at sætte op? Ville man kunne nå at sætte ind med den watertube, I havde på lager, hvis man havde brug for den andre steder?

»Det er klart, at det tager noget tid at stille en watertube op, men derfor kan man ikke vide præcist, hvad der sker under sådan en storm,« lyder det fra borgmesteren, som fortsætter:

»Og igen, må jeg sige, at vi følger de regler, vi har lavet. Man kan ikke midt under en storm beslutte sig for bare at gøre noget andet. Det handler om et serviceniveau. Eksempelvis så har vi i dag 26 stationer, vi kan køre ud fra, men havde vi 30, ville svartiden blive bedre, men man bliver nødt til at prioritere ressourcerne. Der er selvfølgelig også et aspekt af økonomi indover.«

Beredskabskommissionen udgøres af borgmestre fra alle de fynske kommuner – undtagen Middelfart.

B.T. har også talt med borgmestrene fra Kerteminde og Assens, som ligeledes er kystkommuner.

Kasper Olesen (S), der er borgmester i Kerteminde, understreger, at han mener, det lokale beredskab er gode til at samarbejde på tværs.

Eksempelvis da man under stormen Malik lånte Beredskabsstyrelsens watertube til at sikre Næsbyhus Plejecenter ved Odense.

»Jeg kan godt forstå, folk undrer sig, men jeg ser frem til en orientering næste gang, Beredskabskommissionen skal mødes,« siger Kasper Olesen og fortsætter:

»Det kan jo godt være, man kunne få den i spil på en anden måde, men det er først sådan noget, jeg skal blive klogere på.«

Også borgmester i Assens Søren Steen Andersen (V) ser frem til orienteringen i Beredskabskommissionen senere i februar, hvor borgmestrene bliver orienteret om stormen Malik.

Først derefter vil han udtale sig om sin mening om sagen.

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men har nu sendt en skriftligt kommentar til B.T.

»Vigtigst er, at der er sat penge af til at bygge et dige, der kan sikre Seden Strandby mod fremtidige stormfloder,« lyder det i borgmesterens svar, som fortsætter:

»Jeg ved, at Beredskab Fyn evaluerer alle indsatser grundigt. Derfor forventer jeg også, at beredskabskommissionen får en uddybende gennemgang af de beredskabsfaglige prioriteringer på Fyn under stormen Malik – herunder også Seden Strandby.«