Det var ikke meget tid Theresa Scavenius fik at sunde sig i, inden alverden fik at vide, at hun ikke længere var en del af Alternativets folketingsgruppe. Hun fik en mail fra partiets hovedbestyrelse et par minutter inden medlemmerne fik besked.

Det siger hun kort til B.T., efter at nyheden om hendes eksklusion fra folketingsgruppen blev officiel søndag eftermiddag.

Indtil videre er det dog uklart, hvad hun vil fremadrettet.

Om hun vil forlade partiet, skifte til et andet parti eller helt forlade Folketinget, ved hun ikke.

Men hun er fortsat medlem af partiet.

Afsluttende påpeger hun, at hun gerne vil udtale sig yderligere på et senere tidspunkt. Hun skal først sunde sig og tygge på søndagens besked, oplyser hun.

Alternativet har valgt at ekskludere Scavenius fra partiets folketingsgruppe og fratage hende ordførerskaber.

Det meldte partiet først ud i et medlemsbrev og skrev, at der har været et konfliktniveau i gruppen siden seneste folketingsvalg.

Det har ført til et »belastende og giftigt arbejdsmiljø«, lyder det.

»Theresa har lige siden valget udvist modvillighed til at samarbejde, ikke anerkendt gruppen og ledelsen, været grov over for medarbejdere og gruppemedlemmer, skadet Alternativets samarbejde med andre partier og ministerier, skabt et dårligt arbejdsmiljø omkring sig og generelt saboteret arbejdet i, og udenfor gruppen.«

Medlemsbrevet er underskrevet af Trine Aslaug Hansen, hovedbestyrelsens formand, og partiets forperson, Franciska Rosenkilde.

Theresa Scavenius har i en lukket Facebookgruppe for Alternativets medlemmer sat yderligere ord på exit-meldingen:

»Det kommer ikke som nogen overraskelse, men jeg har i dag desværre fået besked om, at jeg er blevet smidt ud af folketingsgruppen, ikke af partiet. Det er ikke en formel eksklusion, men de har i stedet frataget mig alle ordførerskaber og vil flytte mit kontor væk fra denne grønne gang. Det er en de facto ekskludering.«

»I deres mail kommer de også med nye beskyldninger i forhold til medarbejdere. Det er ikke fair over for mig, men heller ikke over for medarbejderne, som nu bliver hevet ind som en part i konflikten. Som et figenblad for deres uklare og inkonsistente beslutning.«

Hun afviser også, at hun forlod en omtalt mæglingsproces mellem hende og partiet.

»Jeg tog en timeout, efter bestyrelsen blev ved med at ændre position, og jeg ikke kunne få klare svar. Jeg tror, I alle godt kan forstå, at det har været hårdt at indgå i en mæglingsproces i en måned, som startede med et ønske om eksklusion.«

Hovedbestyrelsesformand Trine Aslaug Hansen siger omvendt, at alle parter har fået mulighed for at udtale sig i processen - men det har ikke været muligt at nå til enighed.

Theresa Scavenius besad 13 ordførerskaber i Alternativets folketingsgruppe.