Dan Jørgensen (S) har de seneste år som EU-parlamentariker været en af landbrugets mest indædte kritikere. Men nu har piben fået en anden lyd, eftersom han er vendt hjem til Danmark for at varetage rollen som minister for fødevare, landbrug og fiskeri. 

Dan Jørgensen, 38, har i sin tid som medlem af EU-Parlamentet haft blandt andet mink- og fjerkræsavl og landbruget under lup, men efter han i går blev minister for fødevarer, landbrug og fiskeri er de indædte holdninger blegnet en smule. 

- Jeg har foreslået rigtig mange ting i min egenskab af europaparlamentariker. Nu er jeg minister for erhverv i Danmark, og der har jeg selvfølgelig en række andre udgangspunkter, siger Dan Jørgensen og fortsætter:

- Jeg ved godt, at de debatter, jeg har sat i gang tidligere, virkelig har rykket noget. Det har også været ting, som der ikke kunne blive flertal for i Danmark.

Skrotter ideer mod minkavl

Tidligere har Dan Jørgensen udtalt, at han ville forbyde minkavl i Danmark. Men de idéer er krøllet sammen og smidt i papirkurven på det nye kontor på fjerde sal i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

- Jeg kommer ikke til at forbyde minkavl. Det kan jeg desuden ikke gøre. Det skal der i givet fald være et flertal for, og det er slet ikke noget, jeg har ambitioner om, siger Dan Jørgensen.

Den garanti falder i god jord hos Dansk Pelsdyravlerforening, der nu er ven i stedet for fjende.

- Vi har et rigtig godt forhold til den siddende regering, og de har en vækstdagsordning for landbruget og dermed også for os. Det har Dans forgængere kørt glimrende, og det er jeg sikker på, at han nok også skal, siger Tage Pedersen, der er formand for bestyrelsen i Dansk Pelsdyravlerforening.

Tror på velfærdsordning

Dan Jørgensen har tidligere ytret, at han er imod landbrugsstøtten og ønsker mærkater på æggebakke, der skal fortælle om hønsenes leveforhold. Sidstnævnte idè er også skrottet, men han mener dog, at man sagtens kan forene dyrevelfærd med en stærk konkurrenceevne.

- Jeg er politiker, og nu bliver jeg minister. Jeg kommer til at gøre meget for dyrevelfærden og miljøet, men jeg kommer også til at gøre noget for konkurrenceevnen i erhvervet.

Helle Thorning-Schmidt (S) blev i går bedt om at forholde sig til Dan Jørgensens mange tidligere mærkesager, hvortil hun svarede:

- Dan Jørgensen har været et meget aktivt medlem af Europa-Parlamentet, og han har heldigvis ment rigtig meget, sagde statsministeren, men tilføjede så:

- Nu er han en del af regeringen og fortsætter selvfølgelig regeringens politik på det her område.