For seks år siden blev Ole Tranberg nabo til et par hundrede afviste og kriminelle udlændinge, da Udrejsecenter Kjærshovedgård blev etableret ved landsbyen Bording.

Samme dag blev Oles landejendom usælgelig.

Siden har han kæmpet en sej kamp for at få kompensation til de naboer, som er blevet stavnsbundet til området, fordi forsvindende få boligejere ønsker kriminelle udlændinge som nabo.

Mandag fik Ole Tranberg så et svar fra udlændingeminister Mattias Tesfaye. Men svaret på en kompensationsmodel var meget langt fra det, som Ole havde håbet.

»Hvis jeg skal være lidt direkte, så føler jeg mig faktisk pisset på efter seks års kamp,« siger han til B.T.

I alt bliver 12 naboer tilbudt 1,3 millioner kroner til deling. Fem naboer får tilbudt 50.000 kroner, mens de resterende syv får 150.000 kroner skattefrit.

Ole Tranberg og hans hustru hører til den sidste kategori. De ejer desuden én af de tre ejendomme, som muligvis kan blive opkøbt af staten, fordi de ligger klos op ad Kærshovedgård.

»Man gør nærmest nar af os, der har kæmpet for en fair erstatning i mange år. Det her er et lille plaster på såret, men samtidig giver ministeren os en pistol for panden og siger, at vi skal tage stilling til, om vi vil flytte og tage imod tilbuddet om opkøb. Og så bliver det ikke engang på ekspropriationsvilkår, hvilket betyder noget i forhold til prisen og beskatning,« siger Ole Tranberg.

»Det er slet ikke godt nok,« fastslår han.

Beboere på Kærshovedgård – iført masker – har flere gange brugt naboejendommen som passage til en nærliggende skov, hvor ingen ved, hvad de foretager sig. Personerne på billedet er beboere på Kærshovedgård, men er ikke de tiltalte i retssagen på Frederiksberg. Foto: privatfoto
Beboere på Kærshovedgård – iført masker – har flere gange brugt naboejendommen som passage til en nærliggende skov, hvor ingen ved, hvad de foretager sig. Personerne på billedet er beboere på Kærshovedgård, men er ikke de tiltalte i retssagen på Frederiksberg. Foto: privatfoto
Vis mere

Kriminaliteten på Kærshovedgård har længe været et stort problem. Som B.T. har afsløret, rejser de udvisningsdømte på Kærshovedgård rundt i landet og begår ny, alvorlig kriminalitet, mens de venter på at blive udvist.

Udlændingene på udrejsecentret har overstået deres fængselsstraf og er derfor ikke indespærret. De skal til gengæld overholde deres opholds- og meldepligt. Det vil sige, at de skal registrere, når de forlader centret, ligesom de typisk skal overnatte på Kærshovedgård.

Men også her har mange beboere på Kærshovedgård set stort på reglerne. I 2020 blev der truffet 37.932 afgørelser om overtrædelse af opholds- eller meldepligten i politikredsen.

Ole Tranberg har flere gange haft ubehagelige konfrontationer med de uvelkomne naboer, når de har bevæget sig ind på hans grund.

»Det sker ugentlig, at de går på min grund. Og vi har flere gange fanget dem i at snuse rundt,« sagde Ole Tranberg for et år siden til B.T.

Ole Tranberg og Kærshovedgård deler en grusvej, som fører op til de to ejendomme.

»Jeg har et par gange prøvet, at de har parkeret deres biler på tværs af vejen og spærret den helt. Det har resulteret i et par ubehagelige kontroverser,« siger han.

Mattias Tesfaye (S) ankommer til åbent samråd. Udlændinge- og Integrationsudvalget afholder åbent samråd med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), om der kan oprettes modtagecentre uden for Europa, på Christiansborg 4. maj 2021.
Mattias Tesfaye (S) ankommer til åbent samråd. Udlændinge- og Integrationsudvalget afholder åbent samråd med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), om der kan oprettes modtagecentre uden for Europa, på Christiansborg 4. maj 2021. Foto: Emil Helms
Vis mere

Efter Mattias Tesfaye nu har fremlagt sit udspil, føler Ole Tranberg sig svigtet af systemet.

»Først blev vi lovet, at udrejsecentret kun var en midlertidig løsning. Så trak regeringen i land. Og nu får vi så et lille holdkæftbolsje. Hvis man tog naboerne til udrejsecentret seriøst, så havde man lavet en model, som ikke ville dræbe området,« siger han.

Ole Tranberg har blandt andet foreslået en 'værditabsgaranti', hvor staten dækker det tab, naboerne eventuelt vil få, når de sælger en ejendom tæt på Kærshovedgård.

Før kompensationen kan blive til virkelighed, skal den først vedtages i Folketinget.