DF vil ophæve internationale aftaler, der beskytter udlændinge og flygtninge.

Mens EU-landene diskuterer, hvordan man skal fordele 160.000 flygtninge, vil Dansk Folkeparti gå en helt anden vej.

På vegne af sit parti tager Morten Messerschmidt nu et opgør med tre af de vigtigste internationale lovbestemmelser på udlændingeområdet, som Danmark er bundet af.

Flygtningekonventionen skal skrives om, så man ikke længere selv kan bestemme, hvilket land man vil søge om asyl i.

Retten til et familieliv, som er garanteret i den europæiske menneskerettighedskonvention, skal skrives ud af dansk lovgivning. På den måde kan kriminelle udlændinge med familie her i landet lettere smides ud.

Og herboende statsløse personer skal ikke have en lettere adgang til at blive danske statsborgere end andre udlændinge. Den ret er i dag sikret, fordi Danmark har tilsluttet sig statsløsekonventionen.

De tre konventioner er forældede, mener Morten Messerschmidt. De blev skrevet på baggrund af Anden Verdenskrigs rædsler.

»I dag er de et partsindlæg, der bruges mere og mere af venstrefløjen til at fremme sin egen sag,« siger han.

Lovteksten: Efter artikel 8 har enhver ret til respekt for sit privatliv og familieliv. I udvisningssager  betyder det, at staten undlader at udvise et familiemedlem.
Morten Messer-
schmidt: »Artiklen bruges i samtlige udvisningssager ved danske domstole. Det er, synes jeg, et urimeligt værn, som forhærdede forbrydere kan beskytte sig bag for at undgå udvisning.«
Eksperten, advokat Bjørn Elmquist: »At sige at danske domstole misbruger og overfortolker artikel 8, har intet på sig i praksis. Det er løgn. Der findes masser af eksempler på, at man alligevel smides ud af landet.« Foto: Iris
Lovteksten: Efter artikel 8 har enhver ret til respekt for sit privatliv og familieliv. I udvisningssager betyder det, at staten undlader at udvise et familiemedlem. Morten Messer- schmidt: »Artiklen bruges i samtlige udvisningssager ved danske domstole. Det er, synes jeg, et urimeligt værn, som forhærdede forbrydere kan beskytte sig bag for at undgå udvisning.« Eksperten, advokat Bjørn Elmquist: »At sige at danske domstole misbruger og overfortolker artikel 8, har intet på sig i praksis. Det er løgn. Der findes masser af eksempler på, at man alligevel smides ud af landet.« Foto: Iris Foto: fresnel6
Vis mere

Begrænser demokratiet

Hans hovedanke er, at den slags internationale spilleregler for behandling af udlændinge begrænser demokratiet, da de forhindrer landene i at indføre deres egne regler.

»Vi skal have lov til at smide de folk ud af landet, som vi i forhold til vores retssikkerhed og udlændingepolitik ikke mener har krav på at være i Danmark,« siger Morten Messerschmidt. »De skal ikke kunne påberåbe sig, at de har familie her.«

Men den melding undrer forsvarsadvokaten Bjørn Elmquist.

Lovteksten: Ingen stat må udvise eller afvise en flygtning ved grænserne til sådanne områder, hvor hans liv eller frihed vil være truet.
Morten Messerschmidt går ind for den australske asyl-model. Omsat til Europa betyder det, at EU og Danmark kan indgå en aftale med Marokko eller et andet nordafrikansk land om at stå for sagsbehandlingen.
Eksperten Nikolas Feith Tan, ph.d. og forsker, påpeger, at det kan blive vanskeligt at finde sikre lande i Nordafrika, der vil overtage asylbehandlingen. Foto: Claus Fisker
Lovteksten: Ingen stat må udvise eller afvise en flygtning ved grænserne til sådanne områder, hvor hans liv eller frihed vil være truet. Morten Messerschmidt går ind for den australske asyl-model. Omsat til Europa betyder det, at EU og Danmark kan indgå en aftale med Marokko eller et andet nordafrikansk land om at stå for sagsbehandlingen. Eksperten Nikolas Feith Tan, ph.d. og forsker, påpeger, at det kan blive vanskeligt at finde sikre lande i Nordafrika, der vil overtage asylbehandlingen. Foto: Claus Fisker Foto: Claus Fisker
Vis mere

»Hvis ikke det er en dansk værdi at have en kernefamilie med mor og far og børn, og helst også bedsteforældre, så ved jeg ikke, hvad der er en kerneværdi for Dansk Folkeparti. Afskaffer vi retten til familieliv, melder Danmark sig ud af den internationale retsorden, som er møjsommeligt bygget op siden Anden Verdenskrig i et forsøg på, at staterne indbyrdes skal leve op til nogle minimumskrav,« siger Bjørn Elmquist.

Morten Messerschmidt foreslår også, at Danmark genovervejer flygtningekonventionen. Konkret betyder det, at vi i stedet for at behandle asylansøgere i Danmark, skal kopiere den australske model. Australien tvinger flygtningeskibe til at vende om, og asylbehandlingen er henlagt til nabolande som Papua Ny Guinea og Nauru.

»Jeg er enig i, at vi skal hjælpe folk, der er individuelt forfulgte. Vi skal også hjælpe krigsflygtninge. Jeg kan godt forstå, hvis bomberne flyver om ørerne på én, at man søger væk. Vi skal bare ikke hjælpe dem langt fra de lande, de kommer fra,« siger han.

Problemet er, at konventionen giver en asylansøger ret til selv at bestemme, i hvilket land man kan søge asyl, mener Morten Messerschmidt.

»Selvfølgelig skal alle have ret til at få deres sag prøvet. Men asylansøgeren skal ikke selv bestemmer, hvor den prøvelse finder sted,« siger han.

EU og Danmark skal i stedet indgå aftaler med nordafrikanske lande om at oprette modtagecentre for EU-midler eller danske bistandspenge. Konkret kunne et sådant modtagecenter ligge i Marokko, foreslår han, som er et relativt velfungerende og sikkert land.

Den australske model

Men den model advarer asyleksperten Nikolas Feith Tan fra Institut for Menneskerettigheder og Aarhus Universitet mod.

Han vurderer, at den australske asyl-model næppe vil virke i Europa, fordi EU og Australien har helt forskellige retssystemer.

»I Europa har vi den europæiske menneskerettighedskonvention. Den giver flygtninge en stærkere beskyttelse, end de har under australsk lov. Et vigtigt punkt i den australske asyl-model er, at man tvinger flygtningefartøjerne til at vende om ude på havet. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fastslået, at en lignende metode strider med den europæiske menneskerettighedskonvention,« siger Nikolas Feith Tan.

Lovteksten: Staten er forpligtet til så vidt muligt at lette de statsløse personers optagelse i samfundet og adgang til statsborgerskab.
Morten Messer-?schmidt: »Det er en palæstinenser-konvention. Det er utrolig pinagtigt at se, hvordan nogle af dem, der har fået statsborgerskab, har været dybt, dybt kriminelle og slet ikke føler sig som danske.«  Foto: Brian Bergmann
Lovteksten: Staten er forpligtet til så vidt muligt at lette de statsløse personers optagelse i samfundet og adgang til statsborgerskab. Morten Messer-?schmidt: »Det er en palæstinenser-konvention. Det er utrolig pinagtigt at se, hvordan nogle af dem, der har fået statsborgerskab, har været dybt, dybt kriminelle og slet ikke føler sig som danske.« Foto: Brian Bergmann Foto: Brian Bergmann
Vis mere

Morten Messerschmidt er ikke imod konventioner med andre lande, når det gælder udenrigspolitik og handelsaftaler.

»Men når man sovser hele den politiske debat ind i konventioner, binder man ikke bare politikerne, men også vælgerne med hænderne på ryggen. Det er ikke retfærdigt,« siger Morten Messerschmidt.

Han vil af-ratificere statsløsekonventionen. Dansk pas er alene en sag for Folketinget.

»Det er dybt forstemmende at se, hvor mange mennesker der får statsborgerskab i de her år. Det er blevet for let, og det er jo ikke sådan, at man ikke kan bo i Danmark og have et godt liv i Danmark uden at være statsborger,« siger han.