I skyggen af den tæt medie-dækkede lærerkonflikt har en anden konflikt været under opsejling i nogen tid.

Danske regioner og de praktiserende lægers organisation kan ikke enes om en overenskomst, nu er vi nået til den del af forløbet, som i lærernes tilfælde endte med lockout.


I skyggen af den tæt medie-dækkede lærerkonflikt har en anden konflikt været under opsejling i nogen tid. Danske regioner og de praktiserende lægers organisation kan ikke enes om en overenskomst, nu er vi nået til den del af forløbet, som i lærernes tilfælde endte med lockout. Regionerne har opsagt aftalen, og lægerne svarer igen ved at opfordre deres medlemmer til at træde helt ud af det offentlige sundhedssystem.

En reaktion, som betyder, at borgerne - fuldstændig ligesom tilfældet var under lærerkonflikten - bliver uskyldige gidsler i en konflikt, de ikke har nogen andel i eller mulighed for at påvirke.

Sundhedsminister Astrid Krag forsøgte i fredags at sparke konflikten til hjørne med et lovforslag, som forlænger den nuværende overenskomst med et år. Men i stedet for at udnytte det ekstra år til at finde en forhandlingsløsning, har de praktiserende læger altså indtil videre valgt at vende ryggen til.

Selvfølgelig står det de praktiserende læger frit for at springe ud som private betalingslæger. Men det virker som en overdreven trodsreaktion, som alt andet lige vil ramme dem, som har mindst brug for usikkerheden, nemlig patienterne. Det er givet, at ventelister og ventetid på sygehuse, hospitaler og klinikker vil blive forlænget. Regionerne vil bruge læger herfra til at foretage almindelige konsultationer, som de praktiserende læger udfører i dag. Derudover kan regionerne få svært ved at stille gratis lægehjælp til rådighed for borgerne, som derfor kan blive tvunget til at lægge pengene ud og få dem refunderet efterfølgende. Det vil især ramme ressourcesvage patienter uden kontanter ’i overskud’.

Endnu er der tid til at forhindre, at mennesker, der kæmper med sygdom, oven i købet skal skifte læge eller have penge op af lommen. Lad os håbe, den tid bliver brugt konstruktivt.tind