Tvinds amerikanske raslebøsse, Planet Aid, nyder stor tillid og tildeles trecifrede millionbeløb fra amerikanske myndigheder. Men ifølge amerikanske journalisters undersøgelse forsvinder en portion af de penge, der skulle hjælpe fattige afrikanere med skolegang og landbrugsprojekter.

Det amerikanske landbrugsministerium, USDA, der har tildelt mere end trekvart milliard kroner i udviklingsmidler til en amerikansk Tvind-organisation Planet Aid, vil nu have kulegravet, hvad pengene er gået til.

Ministeriet har anmodet sin uafhængige undersøgelsesenhed, Inspector General, om at foretage en undersøgelse af organisationen.

Det sker, fordi en journalistisk undersøgelse fra Reveal hos det amerikanske Center for Investigative Reporting peger på, at en del af de tildelte midler slet ikke når de fattige afrikanere, de var tiltænkt.USDA skriver, at de tager »disse påstande om ulovlige aktiviteter meget alvorligt.« De skriver også, at de ikke hidtil har kendt til, at der skulle være problemer med Planet Aid.

Tvind har i mere end ti år haft stor succes med at få amerikanske myndigheder til at støtte sine projekter i Afrika. Siden 2004 har USDA tildelt mere end 870 millioner kroner i udviklingsmidler til den amerikanske Tvind-organisation Planet Aid.

Formålet med midlerne er at støtte skoler, lægehjælp og landbrugsprojekter i de afrikanske udviklingslande, Malawi og Mozambique. Men Reveal har fået adgang til interne dokumenter og sammen med vidnesbyrd fra tidligere og nuværende ansatte i Tvinds organisationer, peger undersøgelsen på, at en del af pengene til udviklingsprojekterne angiveligt forsvinder.

Det er uvist, hvor mange penge der i alt er tale om, og hvor de præcis ender. Men for eksempel viser bankoverførsler ifølge Reveal, at mere end 2,2 millioner kroner blev ført ud af Malawi til andre bankkonti styret af Tvind i januar til maj 2014.

Den amerikanske velgørenhedsvagthund Charity Navigator, der følges tæt af donorer, har sat Planet Aid på en overvågningsliste som følge af oplysningerne fra Reveal.

Men Planet Aid skriver i en kommentar til Charity Navigator, at Reveals konklusioner er »fyldt med usandheder og unøjagtigheder,« at konklusionerne er »overdrevne,« og at den bygger på kilder, »som hævder at have viden, som de simpelthen ikke har.«

Dokumenter fra USDA viser, at Planet Aid har brugt tildelte midler til at købe ydelser hos en underleverandør, en anden Tvind-organisation med navnet Development Aid from People to People (DAPP). DAPP er en del af netværket af Tvind-organisationerne Humana eller på dansk som Ulandshjælp fra Folk til Folk (UFF).

Herhjemme blev UFF kendt som en godgørende organisation, der indsamlede danskernes brugte tøj og sendte det ud til verdens fattige. Men fra årtusindskiftet piblede fortællinger om misbrug af midler frem fra afhoppere, der ikke længere troede på Tvinds ideologi. De fortalte, hvordan der systematisk blev ført penge ud af Tvinds organisationer, herunder UFF. Tvinds godgørende arbejde viste sig især at gøre godt for Tvinds leder, Mogens Amdi Petersen, selv.

I Danmark mener anklagemyndigheden, at den 77-årige Mogens Amdi Petersen og fire andre topfigurer i Tvind har begået groft skattesvig og underslæb i forbindelse med ind- og udbetalinger til og fra en humanitær fond i 1990’erne. Men de fem har i årevis skjult sig i udlandet og blev varetægtsfængslet in absentia for snart tre år siden. To Tvind-topfolk, Sten Byrner og Poul Jørgensen, er allerede dømt ved henholdvis byretten og landsretten.

For kort tid siden kunne Jyllands-Posten ved hjælp af mexicanske retsdokumenter beskrive, hvordan Mogens Amdi Petersen flere gange har søgt om humanitær opholdstilladelse i Mexico for at slippe for at blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Indtil videre forgæves.

Få år efter straffesagen startede mod topfolkene i Tvind i 2002, begyndte det amerikanske landbrugsministerium at donere penge til Tvinds projekter i Malawi og Mozambique.

Reveal har besøgt Malawi og har talt med et dusin af kilder, der enten er eller har været en del af det, Tvind kalder Lærergruppen. De tidligere og nuværende ansatte i DAPPs projekter har oplyst til Reveal, at de ikke får den løn, som står beskrevet i de officielle budgetter for organisationen.

Tværtimod har de skrevet under på at aflevere mellem 20 og 100 procent af deres løn tilbage til DAPP. En nuværende ansat beskriver, hvordan det officielt fremgår, at hun får udbetalt 350 dollar, men reelt får hun kun 100 dollar.

Ifølge en amerikansk lov False Claims Act er det strafbart med store bøder, hvis man hos staten udbeder sig penge for falske krav.

Men pengene smuldrer tilsyneladende også ud af projekterne på anden vis, angiver lokale lærergruppemedlemmer over for Reveal. Mange af de ansatte i DAPP Malawi er beskæftiget i de såkaldte »Farmer Clubs«. Landbrugsklubberne skal støtte lokale i at lære at drive landbrug. På sin egen hjemmeside skriver DAPP Malawi, at 37.500 små jordbrugere deltager i DAPP’s projekter for landmænd.

Reveal har besøgt en række af landbrugene og desuden fået adgang til interne finansielle oversigter og regninger fra DAPP Malawi for 2013 og 2014. Ifølge dokumenterne er der store overførsler ud af landet fra DAPP Malawi. Overførsler som en tidligere ansat, Harrison Longwe, har undret sig over.

Han var i 2014 og 2015 financial controller for DAPP Malawi og har vurderet over for Reveal, at mindst halvdelen af midlerne fra donorer, som var øremærket humanitær hjælp, er blevet bragt ud af landet. Andre insidere, som har haft adgang til organisationens finansielle oplysninger, bakker dette op.

Planet Aid beskriver over for velgørenhedsvagthunden Charity Navigator oplysningerne som »løgne,« der underminerer Harrison Longwe og andre kilders troværdighed.

Interne regneark, som Reveal har fået adgang til, viser desuden kvartalsvise overførsler for sammenlagt 2,7 mio. dollar fra DAPP Malawi til Zimbabwe Humana Federation, Lærergruppens hovedkvarter i Zimbabwe, der får gebyr for at fungere som DAPPs underleverandør.

Men er det ulovligt?

Knud Haargaard var leder af den efterforskning, der førte til straffesagen mod Tvinds topfolk i Danmark i 2002.

Han er blevet præsenteret for Reveals materiale og vurderer, at han ser samme mønster med pengeoverførsler, som han beskæftigede sig med i den danske straffesag.

»Hvis du har nogle øremærkede midler, der skal bruges til almennyttige projekter, så må du ikke sende pengene rundt  alle mulige steder. Så misbruger du dit mandat. Det kunne risikere at være mandatsvig eller skattesvig, ligesom det vi rejste en sag på herhjemme,« siger han til Berlingske.

Reveal har desuden vist de interne dokumenter fra DAPP Malawi til Stefan Cassella. Han blev i 2015 pensioneret fra sit job som chef for hvidvaskningssektionen hos anklagemyndigheden i staten Maryland. Materialet bør interessere de amerikanske forbundsmyndigheder, mener han.

»Det ville en efterforsker interessere sig for. Hvorfor går millioner af myndighedernes penge til en paraplyorganisation, der lader til at sprede dem over hele verden til andre enheder? Det næste skridt ville være at kigge på, hvad de får til gengæld? Og om opgaverne over hovedet bliver udført,« siger han til Reveal.

Tvinds finansielle systemer er kendt for at være kringlede. Under en storstilet politiransagning af Tvinds opholdssteder i 2001, der ledte til straffesagen, fandt politiet et brev, der blev fremlagt i retten. Her skrev Mogens Amdi Petersen, at midler skulle placeres, »så de til enhver tid er tilgængelige for os, at de aldrig er tilgængelige for andre, at de er beskyttet mod tyveri, beskatning og uvedkommende personers snagen«. Han beskrev, at det var hensigten at “fastlægge en kroget adgangsvej, hvor kun vi selv har kompas«. Udlægningen kaldte Tvinds advokat Jakob Arrevad for taget ud af kontekst.

Reveal har kontaktet Planet Aids presseafdeling mere end 12 gange, ligesom de har kontaktet en lang række personer tæt på Mogens Amdi Petersen.

Under et besøg i Malawi i september 2015 interviewede Reveal Lisbeth Thomsen, chef for DAPP Malawi. Hun understregede, at pengene bruges fornuftigt, og at midlerne har nået deres mål.

»Vi stjæler bestemt ikke nogen penge,« sagde hun og tilføjede: »De programmer, vi har valgt at gennemføre, er gennemført med et meget godt resultat.«

Da Reveal stillede spørgsmål om Mogens Amdi Petersen, afbrød hun interviewet.

Da det ikke er muligt at træffe Mogens Amdi Petersen, har Berlingske kontaktet hans tidligere forsvarsadvokat John Korsø Jensen for kommentarer. Han har ikke besvaret henvendelserne. Berlingske har også kontaktet tvindfonden Fællesejes formand, forsvarsadvokat Merethe Stagetorn, for kommentarer til historien. Hun har ingen bemærkninger.