Der er sket fejl i flere sager, hvor udlændinge på Udrejsecenter Kærshovedgård er kommet under mistanke for at være radikaliseret.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) og politiet er ikke blevet orienteret om flere af de mistænke personer, hvilket ellers skal ske straks i sager om radikalisering.

Det kan B.T. afsløre efter at have gennemgået de konkrete radikaliseringssager.

Det er problematisk, at der ikke er bedre styr på det, mener Frank Jensen, der er tidligere operativ chef i PET.

»Der er en grund til, at de oplysninger skal videre. Man frygter jo, at der går nogen rundt, der kunne lave noget terrorrelateret, og derfor skal det selvfølgelig indberettes,« siger han.

Afsløringen kommer efter, at netop udrejsecenter Kærshovedgård og problemer med udvisningsdømte udlændinge blev bragt ind i valgkampen under partilederdebatten i sidste uge.

På det omstridte udrejsecenter har der været to sager om radikaliseringsmistænkte udlændinge i år. Og ingen af sagerne er kørt efter bogen.

Den ene handler om en aggressiv mand, der var konfronterende og stærkt styrende. Først efter to uger og irettesættelse fra andre myndigheder sendte Kriminalforsorgen radikaliseringssagen til PET, hvilket B.T. tidligere har afdækket.

Den anden sag handler om en mand, der kom under mistanke for at være formand for terrororganisationen al-Qaeda i Skandinavien.

Først efter tre dage og vejledning fra det lokale politi sendte Kriminalforsorgen indberetningssagen til PET.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) beklager fejlen i et svar til Folketinget.

Udover fejl i orienteringerne til PET er der heller ikke styr på orientering af politiet nær udrejsecentret.

Der har været i alt seks sager om radikalisering på Kærshovedgård siden 2016, og i fire af sagerne har Midt- og Vestjyllands Politi ikke modtaget indberetning via det skema, som personalet på Kærshovedgård ellers skal udfylde og sende. Det oplyser politikredsen.

Det udgør en potentiel sikkerhedstrussel, når informationerne ikke kommer videre til politiet og PET, lyder det fra den tidligere operative chef i PET.

»Så kan efterretningstjenesten jo ikke blive opmærksom på, hvad der foregår, og dermed reagere på det,« siger Frank Jensen.

Siden maj 2019 har det været fast procedure, at alle indberetninger om mulig radikalisering skal sendes direkte til PET, den lokale politikreds og Udlændingestyrelsen via et specifikt indberetningsskema.

Reglerne blev skærpet, efter det nu nedlukkede Radio24syv afslørede, at PET ikke var blevet orienteret i en række radikaliseringssager, og at nogle af personerne var forsvundet fra landets asylcentre og udrejsecentre.

Kriminalforsorgen beklager, at der fortsat sker sket fejl i sager om radikalisering.

»Vi skærper nu proceduren, så der bliver sikkerhed for, at indberetningerne afsendes og modtages i overensstemmelse med retningslinjerne,« oplyser Kriminalforsorgen.

Udlændingestyrelsen har ingen kommentar til sagen og henviser til et tidligere svar. I det svar oplyste styrelsen, at man er i løbende dialog med Kriminalforsorgen om indberetningsordningen samt opfølgning på fejl.