Kærshovedgård skal lukkes ned.

Sådan lyder det på tværs af Folketinget fra både Venstre og Enhedslisten.

»Det hele sejler,« siger udlændingeordfører Mads Fuglede (V).

Meldingen kommer, efter B.T. har afsløret, at flere beboere på Kærshovedgård er blevet indberettet for mistanke om radikalisering, og at Politiets Efterretningstjeneste og politiet ikke er blevet orienteret om flere af personerne.

»Det virker, som om vi har endnu en politisk sag, hvor det skal gå galt, før nogen vil løse det. Man kan ikke på nogen som helst måde forsvare, at der ikke er styr på radikaliserede mennesker,« siger Mads Fuglede.

Der skete også fejl i radikaliseringssager, da Venstre sad i regering, og det er jer, der har etableret Kærshovedgård som udrejsecenter. Bærer I selv en del af ansvaret?

»Vi stiller os gerne op og tager skylden og ansvaret for, at vi har været med til at skabe problemet. Men det skal bare løses nu,« siger Mads Fuglede.

Enhedslisten er enig i, at det er kritisabelt, at der sker fejl i sager om radikalisering.

»Det er et kæmpestort problem. Det er både i forhold til vores alle sammens sikkerhed, men også i forhold til de enkelte mennesker på Kærshovedgård. Vi skal gribe de her folk, så de kan komme i afradikaliseringsforløb,« siger udlændingeordfører Rosa Lund.

På Kærshovedgård bor der både afviste asylansøgere, udviste kriminelle og udlændinge på tålt ophold.

Politiets Efterretningstjeneste har advaret om, at der kan skabes nye terrorceller på udrejsecentret.

Samtidig har terrorforsker Tore Hamming problematiseret den blandede sammensætning og kaldt det et oplagt arnested for radikalisering.

Allerede nu er Kærshovedgård et varmt emne i valgkampen, og flere partier mener, at det er på tide, at der kommer en løsning på Kærshovedgård.

Konkret foreslår Enhedslisten at lukke Kærshovedgård og fordele kriminelle udvisningsdømte ud i landet, så de ikke sidder koncentreret sammen.

Partiet har dog ikke et bud på, om de skal bo på et center eller i egen bolig.

»Det er op til regionerne at vurdere. Vi har foreslået fodlænke, så de kan være derhjemme. Men det vigtigste er, at vi ikke får sat dem sammen i et center, hvor der opstår utryghed,« siger Rosa Lund.

Partiet vil også lade afviste asylansøgere bo almindeligt ude i samfundet og kun kræve, at de opholder sig på et udrejsecenter lige op til udrejse.

Hvis afviste asylansøgere og udvisningsdømte kan bo almindeligt og leve i Danmark, hvorfor skulle de så udrejse frivilligt?

»Mange på Kærshovedgård er fra lande, som vi ikke har udleveringsaftaler med. For eksempel Iran og Syrien. Og selv om Kærshovedgård er det mest trøstesløse sted i verden, får det jo ikke folk til at rejse selv alligevel,« siger Rosa Lund.

Venstre er ikke helt afvisende over for Enhedslistens idé om at fordele udvisningsdømte ud i landet.

»Hvis man kunne have en ordentlig kontrol med dem, og vi ikke troede, at det bare var at sprede problemet til det uoverskuelige, og hvis eksperter siger, at det er den bedste løsning, tænker vi gerne over det,« siger Mads Fuglede.

Selv foreslår Venstre at lukke Kærshovedgård og etablere et nyt udrejsecenter for at få bedre kontrol med de »mest farlige«.

Men flytter det ikke bare problemet til et nyt center og et nyt område? Hvad vil forskellen være?

»I indretningen af det center skal gevinsten være, at man laver en massiv ændring af politinormeringen,« siger Mads Fuglede.

Hvorfor gør man ikke bare det på Kærshovedgård?

»Det er nemmere at holde øje med dem, hvis der ikke er andre personer også.«

Hvorfor så ikke bare flytte de andre til for eksempel almindelige asylcentre?

»Det er svært at tjekke opholds- og meldepligt på Kærshovedgård. Det bedste ville være at finde en ø og placere dem på,« siger Mads Fuglede.

Idéen om at placere udviste udlændinge på øen Lindholm er for længst lagt i graven.

Den tidligere VLAK-regering foreslog det i 2018, men den socialdemokratiske regering skrottede planerne.

Siden er der ikke fundet en løsning på placering af et nyt center.