»Tusind tak for tilliden. I forbundsledelsen står vi i spidsen for 272.000 3F-medlemmer, og vi føler os privilegerede over at få lov at repræsentere jer alle.«

Sådan sagde Danmarks største fagforeningsformand, Per Christensen, da han i 2019 blev genvalgt som formand på 3Fs kongres.

Spørgsmålet er imidlertid, om Per Christensen er denne tillid værdig.

Normalt fortæller vi i medierne ikke meget om menneskers privatliv, hvis de ikke selv ønsker det.

Men i dag vælger B.T. alligevel at fortælle en bemærkelsesværdig historie om, hvordan 3F-formand Per Christensen gennem adskillige år har misbrugt sin stilling og svigtet tilliden privat over for en række kvinder, han har levet sammen med.

Per Christensen ønsker ikke sagen frem, men det gør tre navngivne kvinder, som B.T. har talt med i artiklen. B.T. har efterprøvet deres oplysninger journalistisk.

Sagen tegner et billede af Per Christensen, som de mange medlemmer, der vælger ham til at varetage deres interesser, har krav på at kende.

Ikke bare én men to gange har Per Christensen over flere år levet dobbeltliv omgærdet af løgne, der nærmest trodser enhver forestillingsevne.

Kvinderne involverede Per Christensen i deres eget og deres børns liv – helt uvidende om, at han kørte et parallelt familieliv et andet sted i landet på samme tid.

Per Christensen har brugt sin position i 3F til at gennemføre et dobbeltliv med et sindrigt spind af løgne for at varetage sine egne interesser i forhold til de kvinder, han har holdt for nar.

Det har han gjort på flere forskellige måder.

En af kvinderne kan fortælle om en »grænseoverskridende« opringning fra 3Fs advokat, som hun opfattede som et forsøg på at beskytte Per Christensen, efter bedraget gik op for hende.

En lejlighed i Vanløse blev brugt som kulisse i dobbeltlivet for at vise en af kvinderne, at han skulle være flyttet fra en anden kvinde, mens det ikke var tilfældet.

Lejligheden havde Per Christensen fået adgang til gennem en fond, hvor fire ud af de fem medlemmer af bestyrelsen er fremtrædende ansatte i 3F.

Han har også i flere tilfælde misbrugt navngivne ministre, som han i sin egenskab af magtfuld fagforeningsboss har adgang til, som elementer i de løgnhistorier, der gjorde dobbeltlivet muligt. Med indbygget risiko for at belaste forholdet til vigtige forhandlingspartnere.

Over for de tre navngivne kvinder, der nu fortæller deres historie i B.T., har han misbrugt sin position i fagforeningen til overhovedet at muliggøre og forklare, at han i perioder var væk for at være sammen med 'den anden kvinde'. Forklaringen lød for eksempel på politiske forhandlinger eller anden travlhed og rejseaktivitet.

De tre kvinder er alle dybt påvirkede af deres oplevelser med Per Christensen:

»Jeg blev i tvivl om min egen dømmekraft. Hvordan kunne det ske?« spørger den ene direkte.

De har tidligere forsøgt at råbe ledelsen i 3F op for at henvende sig og fortælle om formandens karakter, men har fået det svar, at 3F anser forholdene som private.

Alle har ret til privatliv, men som en af dansk arbejdsmarkeds mest magtfulde mænd, der af 3F-medlemmerne er valgt som 'Danmarks største tillidsmand', må man tåle et eftersyn af, hvordan man forvalter tillid.

Andre læser også