Det gigantiske byggeri af Københavns nye bydel Lynetteholmen kommer tættere og tættere på.

Projektet er allerede stærkt omdiskuteret, hvilket er naturligt for en så stort byggeri, der kommer til at påvirke så mange mennesker i byen.

Lynetteholmen har blandt andet til formål at sikre København mod stormflod nordfra og nye grunde til boliger, som de mange mennesker, der flytter til byen i de kommende år, kan flytte ind i.

København er en by i rivende udvikling, og den udvikling hverken kan eller skal standses.

Det er i øvrigt ikke nyt, at København skaber plads til flere københavnere i nye bydele ved at indvinde land og således brede sig ud i havnen.

Christianshavn, som de fleste københavnere elsker i dag, blev i sin tid anlagt på lignende vis af Christian IV. Områder i Sydhavnen, Nordhavnen og Ørestad er også siden fremkommet ved opfyldning.

Som B.T. har beskrevet i ugens løb, kommer det nye byggeri imidlertid til at larme en hel del, og rigtig mange københavnere 'får glæde' af støjen.

En redegørelse fra By & Havn viser, at larm fra byggearbejdet vil kunne høres i et temmelig stort område af hovedstaden.

Fra kanten af Gentofte Kommune i nord til midten af Amager Strandpark på en ene led, og helt ind til midten af Søerne i centrum den anden vej.

Larmen er naturligvis kraftigst tæt på byggeriet, hvor den er opgjort til 75 decibel omkring Refshaleøen, og omtrent halvdelen, 40 decibel – hvilket svarer til dæmpet samtale – længere væk. Og det lyder måske ikke så slemt for de flestes vedkommende.

Men i redegørelsen er niveauerne opgjort som gennemsnittet for larmen i dagtimerne fra klokken 8 til 17.

By & Havn, der er 95 procent ejet af Københavns Kommune, har med andre ord fremlagt beregninger, der pynter på den sandhed, byens borgere rent faktisk kommer til at opleve i de vågne timer, når byggeriet for alvor går i gang til december.

Det skyldes naturligvis, at der er tidspunkter, hvor der slet ikke arbejdes og derfor ikke larmes. Så larmen må forventeligt blive betydeligt højere på andre tidspunkter af døgnet.

Så hvordan bliver den larm, som vi i virkeligheden kommer til at opleve? Vi ved det endnu ikke, men By & Havn skylder at give københavnerne ordentlig og ærlig besked. Hvis ikke det sker, må rådhuset eller Christiansborg få tallene frem.

Man må for alt i verden ikke gentage fejlene fra byggeriet af Metroen, hvor flere oplevede langt værre støjgener, end der i første gang var blevet lagt op til.

Alene ved udbygningen med Cityringen medførte mængden af klager over støjgener om aftenen og natten under byggeriet, at Metroselskabet måtte hoste op med 400 millioner kroner i kompensation til københavnerne.

Hovedstadens beboere har simpelthen ikke fortjent noget lignende igen.

By & Havn siger selv, at man blot følger reglerne for, hvordan man nu engang opgiver den slags:

»Der måles i gennemsnitsværdier, fordi de nationale regler er fastsat i forhold til gennemsnitsværdier for støj,« oplyser havnebygmester og anlægschef hos By & Havn Hans Vasehus til B.T.

Nuvel. Men hvorfor ikke bare fortælle det, som det er? I stedet for at ælte en lort op til en lagkage, bør man gøre det anstændige og give ren besked.

Selvom man kan slippe afsted med at pakke det ind på en måde, der er svær at gennemskue, betyder det jo ikke, at man absolut skal gøre det.