Sexchikane og #MeToo er for alvor kommet på dagsordenen på universiteterne, og en ny undersøgelse afslører, at der er noget om snakken.

Scorer du en af de kvindelige medstuderende på rusturen, scorer du også en cheeseburger.

Sådan lød en aftale blandt de mandlige tutorer på en rustur for studerende på et unavngivent universitet.

En aftale, der bliver beskrevet af en anonym kvindelig studerende i Magisterbladet i forbindelse med en ny undersøgelse af omfanget af sexchikane på universiteterne.

Rundspørgen er foretaget af bladet blandt godt 1.000 universitetsstuderende organiseret i Dansk Magisterforening (DM), hvoraf 811 er kvinder.

Undersøgelsen afslører, at otte procent af de studerende på studiet har oplevet »uønskede berøringer, omfavnelser eller kys«.

På samme måde har syv procent af dem oplevet stødende kommentarer om deres udseende, ligesom otte procent har oplevet at blive behandlet nedladende pga. deres køn.

Dertil kommer, at 22 procent af kvinderne har oplevet kønschikane på studiet »defineret bredt som f.eks. nedsættende kommentarer og vittigheder om deres køn«.

For nylig kunne Berlingske beskrive, hvordan den samme rundspørge fra Magisterbladet afslører, at mange studerene også oplever chikane på studiejobbet.

Tallene fra Magisterbladet skriver sig direkte ind i #MeToo-debatten, der i de forløbne dage for alvor har fundet vej til de videregående uddannelser, ikke mindst universiteterne.

Ifølge formand for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, er det ikke mindst et problem, at så mange er udsat for jokes og kommentarer pga. deres køn.

»Det dur ikke med de her stereotype forestillinger baseret på køn,« siger hun:

»At læse på universitetet er som at være ansat på universitetet, hvor man ikke ville acceptere, at medarbejdere blev udsat for den slags,« siger hun.

Tirsdag offentliggjorde Information et åbent brev, hvori 48 kvindelige studerende fra fem af landets otte universiteter anonymt opfordrer til, at universiteternes ledelser griber ind over for sexchikane.

»Vi, danske og internationale studerende landet over, oplever sexisme og sexchikane i vores studieliv. Vi oplever det i forskellige grader; i undervisningslokalerne, på gangene, til vejledning, i eksamenssituationer og på kollegierne ... og det er et problem i vores relationer til ansatte, vejledere og medstuderende,« hedder det i brevet.

En af de 48 kvinder fortæller til Information, at formålet med det åbne brev har været at »gøre opmærksom på, at det er et problem, der faktisk findes.«

»Det er noget, vi som studerende på tværs af universiteter oplever, og det er noget, ledelserne er nødt til at gøre noget ved,« siger hun.

Ifølge Camilla Gregersen er det oplagt at universitetsledelserne laver opmærksomhedskampagner, der »kan forme en kultur uden seksuelle krænkelser«. Det skal også være tydeligt, hvor de studerende skal henvende sig, hvis krænkelser sker, tilføjer hun.

Ligeledes tirsdag kunne Danske Studerendes Fællesråds (DSF) formand, Sana Mahin Doost, fortælle, hvordan DSF i samarbejde med Danske Universiteter vil forsøge at få kortlagt omfanget af sexchikane blandt alle studerende på universiteterne.

»Vi får løbende henvendelser fra vores medstuderende, der bevidner, at der er problemer på universiteterne. Derfor er det nødvendigt, at vi får kortlagt, hvad problemets omfang reelt er,« siger hun til Ritzau.

Ifølge direktør for Danske Universiteter, Jesper Langergaard, vil det være »helt relevant at få en afdækning af, hvor stort problemet er«.

De to organisationer vil sammen fastlægge undersøgelsens indhold, metode og rammer, skriver Ritzau.

I sidste uge skrev DTUs rektor, Anders Bjarklev, på universitetets hjemmeside, at DTU allerede har taget initiativ til at undersøge omfanget af sexchikane.

»I den kommende studiemiljøundersøgelse, som vi venter at se resultatet af i april, bliver de studerende spurgt, om de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra enten andre studerende eller medarbejdere,« oplyste han.

Meldingen fra DTU-rektoren kom efter en anonym plakatkampagne på DTU i sidste i uge mod sexchikane. En kampagne, der dog hurtigt blev sat en stopper for af universitetets ledelse med henvisning til, at den var anonym.