Politiet må ikke selv og frit kulegrave det beslaglagte materiale i den aktuelle Se og Hør-sag. Det har Østre Landsret netop afgjort. Aller Media, der udgiver Se og Hør, vil forsøge at komme i Højesteret.

Københavns Vestegns Politi har gennem de seneste uger beslaglagt en stor mængde materiale hos Aller Media A/S, herunder det ‘redaktionelle kilderegnskab’ og email-konti, samt iPads, mobiler samt email-konti og telefoner hos 11 tidligere medarbejdere på Se og Hør.

Politiet har også beslaglagt diktafoner, en computer, andet skriftligt materiale og flere telefoner hos journalist Ken B Rasmussen, der i april udgav en bog om forholdene på ugebladet, men politiet har reelt været afskåret fra at ‘røre’ - andet meget kortvarigt - ved materialet.

Aller Media A/S har erklæret sig villig til at udlevere det materiale, der vedrører ugebladets samarbejde mod en nu 45-årig it-specialist, der i flere år leverede kreditkortoplysninger om kendte og kongelige, men Se og Hør har modsat sig, at politiet ‘frit’ roder rundt i det omfattende materiale og dermed afslører andre af husets kilder.

Landsretten skriver i kendelsen, der blev offentliggjort sent fredag eftermiddag:

- Byrettens kendelse stadfæstes med den ændring, at det første gennemsyn af det beslaglagte materiale skal foretages i overensstemmelse med retsplejelovens § 807, stk. 3.

- Der kan til brug herfor foretages en spejling hos NC3 af det beslaglagte materiale som be-skrevet i notits af 4. juni 2014 under de heri beskrevne sikkerhedsforanstaltninger. Den spejlede kopi tilvejebringes alene med henblik på at skaffe et arbejdsredskab for rettens gennemsyn og kan og må ikke anvendes til efterforskningsmæssige formål før der ved ret-tens gennemsyn er sket en frasortering af kildebeskyttede oplysninger, som ikke vedrører sagen eller hvor kildebeskyttelsen ikke ophæves.

- Gennemsynet kan ske hos politiet med brug af sagkyndig bistand fra politiet (NC3) til at bistå med den praktiske gennemgang af materialet, idet repræsentanter for både anklage-myndigheden og Aller Media A/S samtidig skal have mulighed for at være til stede og ha-ve adgang til at udtale sig om, hvorvidt de enkelte dokumenter mv. kan indgå i efterforsk-ningen eller ej. De søgeord, der foreslås i politiets notits af 4. juni 2014, kan anvendes.

Sagen er, at journalister og medievirksomheder har ret til at beskytte de kilder, der leverer oplysninger til blade og aviser - også til et ugeblad - og Aller Media A/S har modsat sig, at Københavns Vestegns Politi frit gennemgår det omfattende materiale for at finde oplysninger om de kilder, der måtte have handlet ulovligt.

Politiet og anklagemyndigheden mener modsat, at Aller Media A/S, der er sigtet i sagen, slet ikke kan påberåbe sig kildebeskyttelse, når koncernen er mistænkt for at stå bag den omfattende og systematiske kriminalitet.

Københavns Vestegns Politi bad torsdag Østre Landsret fuldt ud ophæve kildebeskyttelsen, så materialet fra Se og Hør - herunder et fuldstændigt arkiv over de tusindvis af personer, der er blevet betalt for tip gennem år - kan gennemgås. Men i fredagens kendelse fra Østre Landsret står der:

- Det er også for landsretten ubestridt, at der i det beslaglagte materiale kan forekomme materiale, som ikke har med denne sag at gøre, og som har en karakter, som gør, at det er omfattet reglerne om kildebeskyttelse, står der Østre Landsrets kendelse.

Aller Medias advokat, Hans Jakob Folker, siger:

- Vi er skuffede over den kendelse, og vi går videre med den. Vi beder derfor procesbevillingsnævnet give os tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret. Det må være det rigtige for os. Det er ikke sådan, at vi ikke vil samarbejde. Det vil vi gerne, men det skal være på en måde, så vi sikrer kildebeskyttelsen.
 
Han tilføjer:

- Vi læser kendelsen sådan, at retten tillader, at politiet kopierer alt vores materiale ind i politiets systemer. Sådan mener vi ikke, at kildebeskyttet materiale skal behandles første gang. Det er den væsentligste årsag til, at vi går videre med det.