En lang række fejl med Region Hovedstadens nye it-system Sundhedsplatformen bliver aldrig indrapporteret, selv om fejlene kan være til fare for patienterne, fortæller sundhedsansatte til BT.

BT kunne tidligere på ugen fortælle, at sundhedspersonale indberetter langt flere fejl på hospitalerne, efter Sundhedsplatformen er blevet indført. Men mange fejl, der skyldes it-systemet, og som kan bringe patienter i fare, bliver aldrig indberettet.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som BT har gennemført blandt ansatte på hospitalerne i Region Hovedstaden.

I alt oplyser 140 sundhedsansatte (62 læger og 78 sygeplejersker), at de har undladt at indberette en eller flere såkaldte utilsigtede hændelser, som skyldes problemer med Sundhedsplatformen.

Har ikke tid

Den primære årsag til, at de ikke indberetter fejlene, er, at de ikke har tid, hvilket 127 ud af de 140 angiver som forklaring.

“Man kan ikke nå at indberette alle hændelser, fordi Sundhedsplatformen i sig selv stjæler vores tid,” skriver en læge fra Hvidovre Hospital, som fik Sundhedsplatformen i midten af marts i år.

At der på grund af tidsnød er tale om en underrapportering af utilsigtede hændelser, bekræfter Niels Bentzon, overlæge på Herlev Hospital.

“Vi orker ikke – og har slet ikke tid til – at rapportere om alle uhensigtsmæssigheder og absurditeter i SP, som vi dagligt møder,” siger han.

Frygter repressalier

Dermed kan det reelle antal fejl, som skyldes det nye it-systemet, vise sig at være langt højere, end det fremgår af de statistikker, som Region Hovedstaden løbende lægger frem.

I sin seneste opgørelse fra den 4. maj oplyser Region Hovedstaden, at der er sket en stigning i antallet af utilsigtede hændelser efter indførelsen af Sundhedsplatformen.

På Rigshospitalet blev der indberettet 550 utilsigtede hændelser i perioden fra 1. marts til 20. april. Af dem var 92 fejl relateret til Sundhedsplatformen. I samme periode i 2016 var antallet 439. Der er således sket en stigning på 25 procent.

Det samme gør sig gældende på Herlev og Gentofte, som fik Sundhedsplatformen for et år siden.

I BT’s spørgeskema - hvor man har kunnet afgive en eller flere forklaringer på, hvorfor man ikke har indberettet - tilkendegiver 20 ud af de 140 sundhedsansatte, at de frygter for repressalier, hvis de indberetter alle fejl, som skyldes Sundhedsplatformen.

Koncerndirektør: Vigtigt, at personalet har tid til at indberette

“Vi er blevet beskyldt for ikke at være loyale, når vi brokker os over Sundhedsplatformen. Vi har fået at vide at dette er en tvungen succes, og det bare er os medarbejdere, der ikke er omstillingsparate,” som en læge, der ønsker at være anonym, begrunder det.

Endelig forklarer 16 af de sundhedsansatte, at de ikke ved, hvor og hvordan hændelserne skal indberettes.

Koncerndirektør i Region Hovedstaden, Svend Hartling, har ikke haft mulighed for at stille op til et interview med BT om utilsigtede hændelser, men skriver i et skriftligt svar, at Region Hovedstaden ikke har undersøgt, om indførslen af Sundhedsplatformen har haft betydning for sundhedsansattes tid til at registrere utilsigtede hændelser.

»Nej, det har vi ikke undersøgt. Hvis personalet af den ene eller anden årsag ikke føler, at de har tid til det i deres dagligdag, så skal de tage en snak med deres nærmeste leder om det – for det er virkelig vigtigt at prioritere tid til at indberette utilsigtede hændelser,« skriver han.