Et pensioneret, malaysisk ægtepar fik et nej til at passe deres døende datter. De får nu lov at blive, mens deres klagesag behandles.

____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>Beskeden fra Udlændingeservice var klar: Mustan og Balbir Singh fra Malaysia skal senest henholdsvis den 2. januar og 5. januar forlade Danmark og deres datter, som med en uhelbredelig kræftsvulst i hjernen har kort tid tilbage at leve i.

Ægteparrets turistvisum til 90 dages ophold er allerede forlænget så langt, som udlændingeloven tillader, begrunder Udlændingeservice afslagene dateret den 16. december.

Afslagene bedrøver det stilfærdige pensionistpar. De understreger, at de ikke ønsker permanent ophold i Danmark. Og at de betaler alle udgifter selv og ikke belaster det danske system. Tværtimod aflaster de, fordi datteren, Anita Dierks, kan takke nej til hjemmehjælp og andre kommunale tilbud. Mustan Singh forklarer deres situation således:

- Folk virker flinke og lykkelige her, men klimaet passer os ikke så godt. Jeg forstår ikke, at vi har fået så kold en behandling fra myndighederne. Vores datter får krampeanfald og kan falde om og dø. Det er afgørende, at vi passer på hende.

Læs også:

Mustan Singh har appelleret til Justitsministeriet om dispensation i det, der er en unik visumsag uden præcedens. Ministeriet har nu svaret, at parret undtagelsesvist kan blive i Danmark, mens klagesagen behandles.

Efter at Berlingske onsdag kontaktede Udlændingeservice om sagens afgørelser, er også styrelsen vendt. Allerede få timer efter ringede en medarbejder til hr. og fru Singh og meddelte, at de i stedet for visumforlængelse kan søge om opholdstilladelse.

- Der er tale om en misforståelse, skrev kontorchef Susanne Meyersahm efterfølgende til Berlingske om sagsforløbet. Berlingske bad kontorchefen uddybe, hvori misforståelsen bestod. Svaret var, at hr. og fru Singh på intet tidspunkt har fået besked på at rejse fra Danmark, forklarede kontorchefen selv i følgende skriftlige svar til Berlingske:

- I brevet (afslaget fra 16. december, red.) står der, at det relevante i deres situation er at søge om opholdstilladelse, fordi vi ikke har mulighed for at forlænge visumopholdet yderligere. Det har vi nu forklaret dem telefonisk. Nu ansøger de, og derfor har det ikke været på tale, at de skal forlade deres barn og rejse ud af landet.

Et 'trist' forløb

Men kontorchefens svar står i direkte modstrid til afslagene af 16. december. Til Mustan Singh skriver Udlændingeservice:

- Udlændingeservice kan ikke forlænge dit ophold her i landet. Du skal derfor udrejse af Danmark senest den 2. januar 2012.

Dertil svarer Udlændingeservice, at brevet af 16. december rigtig nok er et afslag med en udrejsefrist, men det indeholder også, i forlængelse af afslaget, en vejledning til at søge opholdstilladelse inden 2. januar.

Læs også:

Lars Kyhnau Hansen, formand for organisationen Ægteskab Uden Grænser, kalder forløbet 'trist'.

- Det er for dårligt, at Udlændingeservice i en så ekstraordinær situation ikke gør mere for at vejlede om parrets mulighed for at være sammen med datteren. De får en standardskrivelse, som klart giver det indtryk, at de bliver smidt ud, siger han.

Justitsminister Morten Bødskov (S) ønsker ikke at kommentere sagen.