Foran et værtshus bad udlændinge- og integrationsministeren to unge mænd om at opføre sig ordentligt og tage en uddannelse. Episoden vakte opsigt. Vi er dykket ned i, hvad der egentlig skete - og hvad der blev sagt.

Ydre Nørrebro, onsdag 11. maj:

»Jeg går lige over og ser, om de gider snakke med mig, de der.«

Med rolige skridt forlader udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg onsdag i sidste uge værtshuset Mucki Bar på Ydre Nørrebro.

Flankeret af en PET-vagt og med flere medier i hælene styrer ministeren i lige linje over mod en lille gruppe unge mænd, der står på fortovet tæt ved værtshuset og følger begivenhederne.

Flere af de unge mænd forlader hastigt den flaskecontainer, de står ved, da ministeren nærmer sig.

Men to bliver stående.

»De siger, I står her og hænger ud«

Med store smil på læben og ryggen lænet op ad flaskecontaineren tager de to selvsikkert imod Inger Støjberg og mediefølget, alt imens den samlede skare bliver overvåget af flere politibetjente, der har taget opstilling på den modsatte side af gaden.

»De siger, I står her og hænger ud,« siger Inger Støjberg til de to og indleder en samtale, som efterfølgende har fået stor opmærksomhed på særligt sociale medier. En samtale om både opførsel og uddannelse.

Og en samtale, hvor flere har beskyldt ministeren for at rette skytset mod de forkerte.

Først skal vi dog have på plads, hvorfor udlændinge- og integrationsministeren overhovedet er taget ud på det solbeskinnede Ydre Nørrebro netop denne onsdag.

Årsagen skal findes i en opsigtsvækkende historie, som Radio24syv fra morgenstunden bringer, og som efterfølgende får omtale i hovedparten af landets medier.

»Nør­re­bro hører under sha­ria«

I radioen står tre værts­hu­se­jere og ansatte frem og fortæller, hvordan en gruppe helt unge med ind­van­drer­bag­grund gennem en længere periode har udsat mindst to værts­huse for trus­ler, chi­kane, hær­værk og afpres­ning ved højlys dag.

»For nylig kom nogle unge mænd ind på baren og råbte, at alle gæster skulle for­lade ste­det. De råbte så, at ste­det til­hø­rer dem, og at Nør­re­bro hører under sha­ria, så der ikke måtte drik­kes alko­hol,« forklarer Heidi Dyr­ne­sli fra Café Heim­dal ved Nør­re­bro Sta­tion i København til Radio24syv.

Værts­hu­se­jer Bir­gitte Fis­cher, der ejer værts­huset Mucki Bar sam­men med sin mand Moham­med Ahmed, for­tæl­ler desuden, at ban­de­med­lem­mer fra områ­det vil have mindst 60.000 i »beskyt­tel­ses­penge«.

Herunder kan du se, hvor de to værtshuse ligger. Historien fortsætter nedenunder.

Historien fra Radio24syv afføder de efterfølgende timer en række kontante, politiske reaktioner i kategorien »Vi vil ikke finde os i det«.

De Konservatives Søren Pape Poulsen skriver på sin Facebook-profil, at »Danmark skal og vil aldrig underlægge sig Sharia. Aldrig!«, og overborgmester Frank Jensen (S) stemmer i og skriver, ligeledes på Facebook:

»Det er totalt uacceptabelt, at unge bøller og bandemedlemmer chikanerer værtshusholdere og deres gæster på Ydre Nørrebro. Det vil der blive sat en stopper for!.«

Også Inger Støjberg reagerer på historien.

»Til jer unge indvandrere, der hærger et område på Nørrebro: Opfør jer ordentligt! I bor og lever i verdens bedste land. Mulighederne ligger lige for fødderne af jer. Så STOP jeres hærgen, trusler og råberi!,« skriver ministeren til sine små 95.000 følgere på Facebook og fortsætter:

»Og så lige til sidst: I går tilsyneladende og hævder, at det er en Sharia-zone. NEJ, det kan jeg garantere jer for, at det ikke er og aldrig bliver! Og I er sådan set ret heldige med, at det ikke er en Sharia-zone, for I får en fair rettergang, når politiet får fat på jer.«

Udlændinge- og integrationsministeren slutter sit indlæg af med at skrive, at hun vil besøge Mucki Bar senere samme dag. Opslaget bliver efterfølgende delt mere end 3.000 gange, ligesom mere end 25.000 liker det.

Værdikamp og selvværd

De skarpe politisk reaktioner bliver senere emne for et indlæg fra Berlingskes samfundsredaktør, Bent Winther, som skriver om et samfund, der har mistet sit selvværd:

»Det er ikke svært at se, at der er en værdikamp, en kulturkamp eller måske ligefrem et »sammenstød af civilisationer« i gang – overalt. Og det er heller ikke svært at se, at politikerne over en kam har valgt den hårde linje. Nul-tolerance. Jo mere kontant og hurtig reaktionen er, des tydeligere bliver det, at det er grundlæggende danske værdier, der gælder i Danmark, er ræsonnementet,« skriver han og fortsætter:

»Men når man ser på sprogbruget, reaktions­hastigheden og tyngden af de politikere, der udtaler sig, kan det også fortolkes helt modsat: Som krampetrækninger fra et land, som har mistet sit selvværd,« skriver han.

Og her vender vi så tilbage til Nørrebro, Mucki Bar og fortovet med de unge mænd.

Inden Inger Støjberg går over til flaskecontaineren, har hun besøgt medejeren af værtshuset, Bir­gitte Fischer, og de to har i omkring 20 minutter talt om episoderne med trusler og afpresning.

Herefter går integrationsministeren så hen mod de unge på fortovet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Støjberg selv, men hendes særlige rådgiver har oplyst til politiko.dk, at ministeren i sin samtale med Birgitte Fischer har fået fortalt, at det er unge indvandrerdrenge, der hænger ud omkring værtshuset, som har chikaneret gæsterne og lavet ballade.

De to unge mænd og ministeren

På særligt de sociale medier har flere efterfølgende beskyldt Støjberg for at kæde de unge sammen med balladen, da hun vælger at gå over til dem.

Desuden har ministeren fået hårde ord med på vejen, da hun i løbet af samtalen siger til de unge mænd, at de skal opføre sig »ordentligt« og »se at komme i gang med en uddannelse og i gang med noget arbejde.«

Local Eyes var til stede og har filmet det meste af ministerens besøg. En sammenklippet version er siden lagt på Facebook.

Støjbergs særlige rådgiver har oplyst, at ministeren ikke mistænkte de unge for at stå bag chikanen af gæster eller personale eller selve afpresningen af baren.

Politiko.dk har fået lov til at se hele Local Eyes' materiale igennem. På en del af optagelserne er det ikke muligt at høre, hvad ministeren eller de to unge siger på grund af vind. Flere andre medier var også til stede, og derfor har det været muligt at lave en gennemgang af forløbet.

Politiko.dk er ikke bekendt med navnene på de to unge mænd, og i mangel på bedre er de døbt »Ung mand 1« og »Ung mand 2« i de dele af samtalen, som bliver gengivet herunder. Hovedparten af samtalen foregår i en let tone.

Støjberg spørger de to, hvad de laver til hverdag.

Ung mand 1: »Jeg går i skole.«

Støjberg: »Du går i skole. Hvorhenne?«

Ung mand 1: »Jeg tager suppleringsfag i matematik på højniveau.«

Støjberg: »Det er da godt. Hvad med dig?«

Ung mand 2: »Jeg afsluttede HF i sommer, og så holder jeg bare et sabbatår.«

Støjberg; »Holder du sabbatår?«

Ung mand 2 »Det skal der være plads til.«

Støjberg: »Skal der være plads til det? Hvorfor skal du ikke ud og få et arbejde?«

Ung mand 2: »Det er ikke så let at finde et arbejde. Det er det i hvert fald ikke.«

Ung mand 1: »Jeg er mere skoleorienteret. Jeg har ikke lyst til at arbejde nu. Jeg vil hellere have en uddannelse.«

Her forsvinder en del af samtalen i vinden. Men man kan høre, hvordan den arbejdssøgende forklarer, hvordan »hele året er gået, og jeg har stadig ikke fundet noget.«

Støjberg: »Hvad laver du så? Hvad får du dagen til at gå med?«

Ung mand 2: »Jeg sidder bare ude, og så prøver jeg at finde ud af noget med mine kontakter, og jeg spørger hele tiden rundt, men det er ikke lige så let. Men selvfølgelig, man skal ikke give op.«

Inger Støjberg spørger nu, om de godt ved, hvad der foregår i området. De forklarer, at de kender ejeren af Mucki Bar personligt, men at de ikke har noget i mod ham. De siger også, at han kender dem.

Støjberg: »Men I ved godt, hvad det er, der foregår?«

Ung mand 1: »Nej, faktisk ikke. Jeg har lige fået det at vide af journalisten her.«

Støjberg: »Så du kommer her hver dag uden at vide, at der foregår noget ballade herude?«

Ung mand 2: »Vi sidder jo ikke derinde.«

Ung mand 1: »Vi er her ikke hver dag.«

Støjberg: »Det er jo heller ikke derinde, det foregår. Det foregår herude.«

Ung mand 2 »Hvad foregår der herude?«

Støjberg: »Der bliver råbt af gæsterne, der bliver råbt af ejerne. Der bliver kastet ting ind ad vinduerne.«

Ung mand 1: »Der bliver lige engang i mellem om aftenen...«

Støjberg: »Engang imellem? Det skal jo aldrig ske. Det er jo ligegyldigt, om det er om aftenen.«

Ung mand 2: »Sådan nogle ting sker jo nogle gange....«

Støjberg: »Nej. Det gør det ikke der, hvor jeg kommer fra. Det gør det faktisk ikke.«

Ung mand 2: »Det gør det her på Nørrebro.«

Støjberg: »Men det skal du da heller ikke være stolt af. Er du stolt af, at der sker sådan noget her? At der bliver kastet med brosten. At man råber af ejerne af et værtshus?«

Ung mand 1: »Nej, overhovedet ikke.«

Ung mand 2: »Nogle gange.«

Støjberg: »Nogle gange. Hvorfor er du stolt af det?«

Ung mand 2 »Nogen gange skal man råbe lidt.«

Støjberg: »Nej, man skal ej.«

Ung mand 2: »Jo. Jeg føler, man skal.«

Støjberg: »Jeg synes, man skal opføre sig ordentligt.«

Ung mand 2: »Det er din mening.«

Støjberg siger nu til de to unge, at ejerne af Mucki Bar driver en virksomhed, »og det skal de have lov til. I skal da ikke gå og råbe af dem.«

Ung mand 2: »Hvorfor siger du, at vi går over og råber af dem?«

Støjberg: »Det er fordi, du siger, at det synes du, man skal engang i mellem.«

Ung mand 2: »Jeg sagde ikke, det var mig.«

Støjberg:: »Nej, men du sagde, at du var stolt af det.«

Ung mand 2: »Jeg sagde, det er fint nok, at man gør det engang i mellem.«

Støjberg: »Det er da ikke fint nok.«

Ung mand 2: »Det synes jeg.«

Støjberg: »Hvorfor?«

Ung mand 2: »Det kommer helt an på situationen.«

Støjberg: »Hvad kan begrunde, at man skal råbe af folk?«

Ung mand 1: » Nogle gange, når de pisser ude på gaden, så siger jeg til dem, at de skal gå inden for og pisse i stedet for, fordi det er ulækkert, når der går børn her.«

Ung mand 2: »De fleste går over til gården og pisser der.«

Ung mand 1: »Det er den eneste gang, vi har sagt noget til ham.«

Ung mand 2: »Hvis de ikke kan forstå det, så er det der, jeg synes, det er fint at råbe lidt, for at de går deres vej. Det er der, jeg synes, det er fint nok.«

Støjberg: »Hvad så med det med brosten. Hvornår er det i orden?«

Ung mand 2: »Det er selvfølgelig ikke i orden.«

Støjberg: »Det sagde du lige før.«

Ung mand 2: »Det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt, det er fint at råbe lidt engang i mellem. Jeg sagde ikke, det var fint at kaste med brosten.«

Støjberg: »Jeg synes simpelthen, I skal opføre jer ordentligt, og jeg kan ikke forstå...«

Ung mand 2: »Vi opfører os også ordentligt.«

Støjberg: »Ved du hvad. Alle muligheder ligger lige for fødderne af jer.«

Ung mand 1: »Vi har også taget imod alle mulighederne.«

Støjberg: »... og jeg fatter ikke, I ikke bare bukker jer ned og tager noget af det.«

Ung mand 2: »Det gør vi også, når vi kan. Når jeg har chancen for at gribe muligheden, så gør jeg det også.«

Støjberg: »Men du er meget glad for at holde det der sabbatår. Det forstår jeg så ikke. Jeg synes, I skulle se at komme i gang med en uddannelse og i gang med noget arbejde.«

Her forlader Støjberg de to unge, der siger »Ha' det godt, Inger«, og ministeren siger »I lige måde«.

Grænseoverskridende

Radio24syv taler efterfølgende med de to unge mænd.

»Det var fint nok at tale med hende. Hun havde bare nogle holdninger om, at det, der sker her omkring i øjeblikket, ikke er godt nok. Jeg er også enig med hende. Men det der med, at hun altid siger "I", som om, at vi selv har gjort noget, det synes jeg var lidt grænseoverskridende,« siger den ene i indslaget.

Synes du, hun udnytter situationen ved at komme her og sige "I" til jer?, spørger reporteren.

»Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Hun udnytter ikke. Hun spurgte, må jeg lige... det her er et meget roligt kvarter. Jeg har personligt ikke oplevet noget chikaneri med nogen indvandrere, noget sharia  eller noget som helst. Jeg har boet i den her gård i næsten 15 år. Nu bor jeg der ikke længere, men jeg går rundt, fordi mine venner er her,« lyder svaret.

Du kan høre hele interviewet her.

Politiko.dk ville gerne have talt med Inger Støjberg om dagen på Nørrebro, men det var ikke muligt at få en kommentar. I sidste uge fangede Radio24syvs politiske redaktør, Brian Weichardt, ministeren på Christiansborg og stillede hende en række spørgsmål til mødet med de unge.

Inger Støjberg, du var på Nørrebro i går på værtshusbesøg, og du går hen til nogle unge, der står ved en flaskecontainer og hænger, og du siger til dem, at det er en rigtig god ide at samle de muligheder op, man får i Danmark. Det viser sig så, at den ene er godt i gang med at udnytte sine muligheder. Han er student, han tager matematik som enkeltfag, for han vil gerne læse økonomi på universitet. Skældte du ikke ud på de forkerte?

»Det ændrer jo ikke på, at jeg faktisk synes, det er en ret væsentlig diskussion. Men nu kan jeg forstå, han tog nogle suppleringsfag, og det er jo fint, så han må jo komme i gang med sin uddannelse, og så synes jeg sådan set, de skal se at finde sig et arbejde.«

Men skældte du ikke ud på de forkerte?

»Jeg skældte ikke ud på nogen som helst. Jeg diskuterede, og det synes jeg sådan set, jeg er i min fulde ret til.«

Vil du hånden på hjertet afvise, at det var et pressestunt, hvor du bare skulle gå over til nogen og give dem en lille skideballe foran alle kameraerne, og så var det bare lidt uheldigt at dem, du lige snakkede med, så rent faktisk var i gang med noget?

»Jeg kan fuldstændig afvise den kritik.«

Du kan høre hele interviewet her: