Over 200 borgere har rettet henvendelse til Skat, fordi de frygter at være blevet ramt af ulovlighederne i det nu lukkede inddrivelsessystem, EFI. Også advokater og revisorer mærker nysgerrigheden.

»Da jeg i nyhederne har hørt om fejlagtig inddrivelse af gammel gæld, vil jeg meget gerne bede om at få min sag genoptaget«.

Sådan lyder blot én af de hundredvis af breve, der siden 8. september i år er landet hos Skat fra bekymrede borgere, der frygter, at de er blevet ramt af ulovlighederne i Skats inddrivelsessystem.

8. september var datoen, hvor skatteminister Karsten Lauritzen (V) sammen med Skats ledelse besluttede at slukke IT-systemet EFI. Det skete få dage efter, at Berlingske kunne fortælle, at systemet havde så graverende fejl, at det i en række tilfælde inddrev gæld fra danskerne i strid med loven. Blandt andet inddrev systemet gæld, der var forældet, og som Skat dermed ikke længere havde krav på. Og systemet beregnede skyldnernes evne til at afdrage på gælden på baggrund af uaktuelle oplysninger, hvilket også var ulovligt.

Omtalen af ulovlighederne har fået bekymrede danskere til tasterne. Til og med sidste uge havde Skat modtaget 239 henvendelser på mail vedrørende fejl i EFI.

Stigende mistillid til Skat

Skat er nu i gang med at gennemgå henvendelserne – ligesom myndigheden fortsat er i fuld gang med at danne sig et overblik over det totale omfang af ulovlighederne.

»Det er på alle mulige måder beklageligt og ærgerligt, hvis almindelige mennesker kommer i klemme på grund af et dårligt IT-system. Og netop for at undgå, at flere almindelige mennesker kommer i klemme, har vi jo også slukket for EFI«, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Berlingske har fået aktindsigt i flere af henvendelserne fra borgere til Skat. I en af klagerne beder en advokat for en tidligere skyldner »Skat om at bevise, at skattegælden ikke var forældet, inden den blev betalt«.

En anden borger fik tidligere på året inddrevet 92.000 kroner af Skat gennem en udlægsforretning. Da gælden ifølge borgeren var flere år gammel, beder vedkommende derfor i mailen om at få sin sag genoptaget, »da flere af de skyldige beløb således er opkrævet uretmæssigt«.

Også hos revisorer og advokater mærker man nysgerrigheden blandt borgere for, om de har været udsat for ulovligheder fra Skat.

»Vi har fået en hel del henvendelser. Folk er i tvivl om, hvorvidt de penge, de skylder, er forældet«, siger skatteadvokat Torben Bagge, der ser en stigende tendens til, at danskerne betvivler Skats autoritet.

»Før var det meget sjældent, vi fik den type henvendelser. Det er kommet bag på mange, at man ikke har kunnet stole på Skat, og at folk selv har været nødt til at undersøge det,« siger Torben Bagge, der dog understreger, at der i de fleste af henvendelserne ikke har været noget at udsætte på Skat.

Revisor og skatteekspert hos Ernst & Young, Per Nedergaard Nielsen, mærker også stigende interesse om ulovlighederne fra borgere. Han vurderer, at der er et enormt mørketal af sager, hvor folk har fået inddrevet ulovligt, uden at de er klar over det.

»Og sagerne kan sagtens være så komplicerede, at det reelt kun er Skat, der kan opklare dem. Her kan jeg da godt frygte, at Skat ikke er tilstrækkeligt omhyggelig med at grave sig gennem de mange sager. Det er en gigantisk opgave,« siger Per Nedergaard Nielsen, der opfordrer folk til selv at rette henvendelse til Skat eller Skats borger- og retssikkerhedschef, hvis de har mistanke om at være blevet udsat for ulovlig inddrivelse.

At der venter Skat en gigantisk opgave, kan formanden for de ansatte i Skat, Jørn Rise, nikke genkendende til. For en ting er, at Skat nu skal gennemgå alle klager fra borgere og virksomheder. En anden ting er, at myndigheden faktisk har pligt til af egen drift at undersøge alle sager, hvor man har mistanke om, at der er begået fejl.

»Det summer jo tingene op i et hele andet perspektiv,« siger han.

»I langt de fleste tilfælde er der tale om helt almindelige fordringer. Men hvis selv helt almindelige fordringer skal ind og vurderes hos Skat eller Kammeradvokaten, kommer det godt nok til at tage lang tid. Jeg frygter, vi kan ende med at sidde med de her sager i fem eller ti år, fordi mængden er så stor,« siger Jørn Rise.

Borgerne skal ikke foretage sig noget

Indtil videre ligger store dele af den automatiske inddrivelse af gæld, som EFI stod for, fortsat stille. Som Berlingske tidligere har afdækket, betyder det manglende indtægter hos blandt andet kommunerne. Skat er på trapperne med en redegørelse til Folketinget om, hvordan man vil genoprette inddrivelsen af danskernes gæld af det offentlige, som Skat har monopol på.

»Der er som bekendt et stort oprydningsarbejde i gang efter EFI, og jeg ved, at det har meget høj prioritet at få rettet op på inddrivelsen. Men jeg siger også åbent, at vi ikke løser alt her og nu. Problemerne er skabt over en årrække, og derfor tager det også lang tid at rette op på dem,« siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Skat oplyser til Berlingske, at borgere som udgangspunkt ikke skal foretage sig noget, da man er i fuld gang med at finde alle sager med ulovlige forhold frem. I nogle tilfælde kan det dog vise sig nødvendigt at bede borgerne om selv at rette henvendelse, f.eks. hvis Skat ikke er i besiddelse af alle nødvendige oplysninger.

»I så fald vil Skat annoncere herom for at få borgere, der mener at have haft sådanne sager, til at henvende sig«, skriver Skat i en mail.