Lyt til artiklen

En oversigt over »episoder« på det tidligere Børnecenter Tullebølle viser, at der i seks tilfælde blev begået fejl ifølge Udlændingestyrelsen. Børnecentret er nu lukket, og både asylchef Sisi Eibye og driftschef Ulrik Pihl er blevet  fyret.

Sidst i oktober blev Børnecenter Tullebølle på Langeland lukket efter en stribe sager om uro og overgreb. Nye oplysninger viser nu, at kommunen begik i alt seks fejl i forskellige sager på centret.

Radio24syv har fået aktindsigt i en »oversigt over episoder og lignende på Børnecenter Tullebølle«, der afslører, at Langeland Kommune i løbet af syv måneder har indberettet 18 episoder til Udlændingestyrelsen. Af listen fremgår det, at der i seks tilfælde er begået fejl.

De 18 sager, der er blevet indberettet, strækker sig fra »hærværk mod computer« og en vandpipe der »brænder hul i gulvet« til anmeldelse om »voldtægtsforsøg« og trusler om at »skyde personalet eller at halshugge personalet«. I seks tilfælde har kommunen begået fejl ifølge Udlændingestyrelsen.

Fejlene består i enten at underrette Udlændingestyrelsen for sent eller at undlade at anmelde en episode til politiet.

De seks fejl står listet herunder:

18. maj - Sagen burde have været politianmeldt

Den 18. maj bliver en af drengene på Børnecenter Tullebølle »sur over, at fjernsynet skal slukkes kl. 21.30, og der opstår tumult«. I beskrivelsen af episoden står der, at beboeren smed rundt med sofaer og bordfodboldspil. Senere kom vedkommende ud af sit værelse. Han havde malet sig i hovedet som en kat og bed en ansat i skulderen. Episoden blev ikke politianmeldt, men det skulle den have været ifølge Udlændingestyrelsen.

18. maj - Sagen burde have været politianmeldt

Samme dag går en beboer rundt med et plasticrør og slår til »døre, lamper, beboere og ansatte«. Det er uvist, om det er den samme beboer, der er tale om. Men da vedkommende får taget røret fra sig, »hopper han op og slår til flere loftslamper, som ødelægges. Han afslår at få et plaster på sit blødende sår«, står der i oversigten. Senere henvender han sig imidlertid til personalet for at få dem til at se på såret, og i den forbindelse truer han »med at slå en ansat ihjel«. Dagen bliver ikke politianmeldt, men det skulle den have været ifølge Udlændingestyrelsen.

Midt juni - Udlændingestyrelsen underrettes for sent

Her er en del af aktindsigten streget over, men sagen handler om, at Langeland Kommune midt i juni får kendskab til, at en kvindelig vikar angiveligt har haft et seksuelt forhold til en eller flere af børnecentrets drenge. Sagen bliver politianmeldt, men Udlændingestyrelsen får først kendskab til sagen 22. oktober, hvilket er for sent.

Sommer - Udlændingestyrelsen underrettes for sent

Her er en del af aktindsigten ligeledes streget over, men det er endnu en sag, der handler om at en kvindelig ansat angiveligt har krænket en eller flere drenge på centret seksuelt. Sagen blev anmeldt til politiet i september, men Udlændingestyrelsen får først kendskab til sagen 22. oktober, hvilket er for sent.

3. juli - Udlændingestyrelsen underrettes for sent

Her sender medarbejderne på Børnecenter Tullebølle en »bekymringsmail« til ledelsen på centret. Først 20. juli underrettes Udlændingestyrelsen, og det er for sent.

18. september - Sagen burde have været politianmeldt

18. september smider en dreng en tallerken på gulvet og »truer en ansat med at hælde varm te ud over ham.« Det ender med at to ansatte rammes af varm te. »Drengen bruger skældsord. Drengen kaster to stole efter den ansatte«, står der endvidere. Sagen bliver ikke politianmeldt, men det skulle den altså have været ifølge Udlændingestyrelsen.

Reglerne for, hvad der skal anmeldes og til hvem, står nedfældet i den kontrakt, Langeland Kommune har lavet med Udlændingestyrelsen om kommunens asyldrift. En kontrakt, der indgås år for år. I kontrakten for 2016 står det sort på hvidt, at kommunen skal »underrette Udlændingestyrelsen om kriminalitet, vold, chikane og opståede konflikter af mere alvorlig karakter på det enkelte indkvarteringssted, såfremt operatøren får kendskab hertil. Såfremt der kan være tale om kriminelle forhold, skal der endvidere ske anmeldelse af forholdet til det stedlige politi«.

En tidligere medarbejder på Børnecenter Tullebølle, Ole Eisner, forklarer imidlertid til Radio24syv, at der skulle meget til, før de ansatte meldte et barn til politiet, primært for ikke at skade børnenes asylsag.

»Nerverne sidder jo meget uden på skjorten, fordi de er jo i en ulykkelig situation. De er jo ikke rejst på første klasse herop fra krig og ødelæggelser,« siger han og pointerer samtidig, at sagerne om Børnecenter Tullebølle i hans optik er blæst ud af proportion.

Den tidligere medarbejde mener desuden, at det er nogle få drenge, der går igen i sagerne, og at man burde lave et særligt behandlingsted til disse drenge.

I dag placeres de mest utilpassede asylbørn på Asylcenter Sandholms afdeling for uledsagede mindreårige. Her viser en rapport fra Arbejdstilsynet, at der er problemer med knivstikkerier, vold og trusler, og at tre ud af fire børn er afhængige af alkohol eller stoffer, rapporterer Radio24syv ligeledes mandag. Læs mere her.

Hvad angår de asylcentre, Langeland Kommune driver, har Udlændingestyrelsen nu indledt et skærpet eftersyn. Og kommunens asylchef Sisie Eibye og driftschef Ulrik Pihl er begge blevet afskediget og erstattet af en ny fungerende asylchef, Krut Habekost, som i fredags var til et langt møde i Udlændingestyrelsen.