Kommentar: Vi har igennem evolutionen lært at udsætte opfyldelsen af vores behov. Trump er tilsyneladende en undtagelse. Han virker åndløs, rastløs og drevet af en umiddelbar jagt på behovsopfyldelse

Jeg siger ikke, at jeg ligger søvnløs om natten. Men jeg er fanget af en gåde: Gåden om, hvorfor mørket fra tid til anden sænker sig over nationer og verdensdele, selv om vor viden om verden og hinanden konstant vokser og dermed altid er større end nogensinde før.

Det skete i sin mest uhyrlige form med Første Verdenskrig og igen med Anden Verdenskrig. Er mørket atter ved at sænke sig over dele af den vestlige verden? Ikke i uvidenhed, men trods oplysningens klare skær.

Oplysning og fremskridt rammes undertiden af irrationelle og voldsomme tilbageskridt, som virker uforklarlige, netop fordi de strider imod al sund fornuft.

Mennesket har en mageløs evne til hele tiden at forbedre sit udgangspunkt. Men udnævnelsen af Donald Trump til præsident for verdens mægtigste nation er et symptom på, at oplysning og fremskridt ikke er garanti for, at sandheden og den sunde fornuft vinder. Ved at underminere tilliden til valghandlingen, retssystemet og medierne risikerer Trump at undergrave tilliden til demokratiet. Han har forklædt holdninger som fakta, han er taget i løgn, og hvad værre er: Hans tilhængere elsker ham for det.

Naturligvis er det bekymrende. Hvis de subjektive mål bliver vigtigere for et folk end den objektive sandhed, får en magthaver monopol på at definere meningen med det hele. Overdrivelser og løgne bliver fornuftige i jagten på målet.

Direktør Martin Ågerup fra den borgerligt-liberale tænketank, Cepos, konkluderer i en klumme, at Trump repræsenterer en autoritær populisme og er en reel trussel imod den liberale samfundsorden og demokratiet. Jeg tror ligesom Ågerup, at den sunde fornuft vinder i USA med et stærkt demokrati.

Men jeg er ikke sikker.

For måske er vi mennesker per instinkt autoritære væsener, der i opgangstider søger frihed og individualisme, men i usikre tider som tryghedssøgende flokdyr søger stærke ledere. Vil vi så forføres til storhed, selv om oplysningens projekt netop er at rive sløret af myterne og fremstille verden, som den er?

Trump lover amerikanerne storhed. Han er noget så sjældent som et menneske fra samfundets øverste hylde, der favner den del af folket, som føler sig overset af eliten - og svigtet af fremskridtet.

Trump er en uhyre rig levemand, men også et uhyre simpelt menneske, der siger sin uforbeholdne mening om sex, race, religion - og systematisk sætter sig selv og nationen først. Præsidenten personificerer den nationale narcissisme, som også har strejfet flere europæiske lande.

Trump ligner hverken en klassisk venstreorienteret eller en klassisk højreorienteret. Han er snarere behovsorienteret. Vi har igennem evolutionen lært at udsætte opfyldelsen af vores behov. Trump er tilsyneladende en undtagelse. Han virker åndløs, rastløs og drevet af en umiddelbar jagt på behovsopfyldelse. Jeg håber, at Trump er ufarlig. Uforudsigelig, selvoptaget, kaotisk og utraditionel, javel, men ufarlig - og i stand til at bruge sin sunde fornuft. Jeg tror og håber det.

For historien har vist, at forstand uden sund fornuft kan være farligt. De tyske filosoffer Adorno og Horkheimer talte efter Anden Verdenskrig om oplysningens iboende tendens til at slå om i sin modsætning:

Myte og barbari. Fordi fornuften risikerer at blive instrumentel: Kynisk og i værste fald umenneskelig. Det er bare ikke hele forklaringen.

Det kræver også en tid med frygt, hvor autoritære strømninger spredes og samles i råbet på syndebukke og en stærk leder. En sådan tid synes vi på vej ind i. Den kræver selvbesindelse og sund fornuft hos magthaverne. Lad os håbe, at Trump og andre af verdens ledere besidder selvbesindelse, herunder en kvindelig fransk bejler til præsidentposten, som kalder sig ”folkets kandidat”.

På BT følger vi Trump og tendenserne tæt. Vi tror stadig på sandheden - og på, at den altid vinder til sidst. Ellers er vi ikke længere en del af oplysningens projekt, men en del af dens forfald.

Andre læser også