Der sker for mange fejl i det nye IT-system Sundhedsplatformen. Fejl, der kan afgøre forskellen på liv og død for patienterne

Systemer skaber vi for at hjælpe mennesker. Ikke for at genere eller ligefrem skade dem. Alligevel har Danmark en stolt tradition for at indføre nye IT-systemer, som kører i afgrunden. Skandalen om SKAT’s nu skrottede it-system til at inddrive gæld er seneste eksempel. EFI – Et Fælles Inddrivelsessystem – medførte både, at milliarder af skattekroner ikke blev inddrevet, og at borgere retsstridigt fik inddrevet forældet gæld.

Ofte er hundredvis af millioner kroner på spil, når det offentlige skal investere i nye IT-systemer. Derfor er det afgørende, at investeringen er både velvalgt og velforberedt.
I denne uge er BT begyndt at kulegrave det IT-system – den såkaldte Sundhedsplatform – som er i færd med at blive rullet ud på alle sygehuse i Region Hovedstaden og Region Sjælland til erstatning for 30 forældede og usammenhængende IT-systemer. På papiret er det en fremragende idé til gavn for både patienter og personale, men i virkelighedens verden ser det indtil videre ud til at være en karikatur på mange områder – med færre behandlinger af patienter og flere fejl.Vi har bl.a. kunnet berette, at børn har fået ordineret forkert medicin, at kræftsvar er blevet væk, at flere hundrede medicindoser ved en teknisk fejl blev sat op, og at simple instrukser i livstruende situationer er forsvundet i et sort hul i teknikken.

I søndagens BT raser den tidligere folketingspolitiker for SF, Özlem Cekic, over sin mors kræftbehandling. Özlem Cekic er selv uddannet sygeplejerske og fortæller i detaljer, hvordan sundhedsplatformen har forsinket Rigshospitalets behandling af hendes mor og betydet, at behandlingsfristerne er blevet overskredet.

Dét gavner ingen; hverken personale, patient eller det offentliges pengepung. Sundhedsplatformen koster 2,8 milliarder kroner – hvis ellers budgetterne holder. Man kan frygte, at det endelige beløb bliver meget højere, før alle fejl er rettet og alle ekstraomkostninger regnet ind. Dertil betyder færre behandlinger som følge af IT-bøvl færre penge til hospitalerne, og det alene kan kaste dem ud i en sparerunde.

Med EFI gik det helt galt i SKAT, og fejlene ramte borgerne, men ingen døde. I sundhedsvæsenet kan forskellen imellem ansvarlighed og uansvarlighed være forskellen mellem liv og død. Derfor kan det undre mig, at Sundhedsplatformen rulles ud i et tempo, som ikke synes at være tilstrækkeligt velforberedt. Jeg er sikker på, at alle vil det bedste, men derfor kan man godt ende med at få det værste i en dødsspiral af endeløs dokumentation og klik, klik, klik på en computer, der æder tiden til patienten. Læger, sygeplejersker og lægesekretærer knokler hver eneste dag for at skabe den bedst mulige behandling og pleje af vores syge. De har ikke brug for også at skulle pleje et sygt system.

På BT kommer mennesker altid før systemer. Både i dækningen til gavn for læserne og internt på redaktionen. Desværre oplever vi alt for ofte i det offentlige, at systemerne får deres eget hostende liv, og i stedet for danne bro mellem borgere og stat gør livet surt for alle parter. Vi kan kun håbe, at Sundhedsplatformen alene har haft fødselsproblemer og ikke som en række andre offentlige IT-investeringer viser sig at være et dødssygt system, der må jordfæstes efter udsigtsløse behandlinger til millioner af kroner.

På BT vil vi i den kommende tid fortsætte afdækningen. Har du som personale eller som patient på et af sygehusene oplevet følgerne af det nye IT-system, hører vi gerne fra dig. Ikke for din egen skyld, eller for vores. Men fordi du lige som os synes, at mennesker altid kommer før systemer.

Andre læser også