Løsningen på, hvordan vi i fremtiden får fart nok på rumfartøjerne til at afsøge universet, kan måske være fundet. En ny opdagelse af store mængder såkaldt antistof i jordens magnetfelt, giver forskerne håb om en nærmest uudtømmelig energikilde.

For det der indtil nu kun lader sig gøre i science fiction-film er nu rykket i hvert fald et lille skridt nærmere.

Indtil videre har forskerne kun haft en fornemmelse, men nu er det endelig påvist, at store mængder antistof bliver indfanget og fastholdt i jordens magnetfelt. Den nye opdagelse bekræfter antagelsen om, at magnetfeltet kan indfange antistof.

- Opdagelsen åbner for fantastisk mange spændende muligheder. Alle forskere vil spærre øjnene op, siger fysiker Bjørn Samset fra universitetet i Oslo til den norske avis VG.

Antistof er det præcis modsatte af det stof som alt materiale på jorden er bygget op af. Når stof og antistof mødes udsletter de hinanden. Og når det sker, frigøres enorme mængder energi i form af gammastråling.

Energiudviklingen er så enorm, at forskerne forestiller sig, at det kan være det brændstof der i fremtiden driver rumskibe ud i verdensrummet.

- Den energiudvikling der kommer, når de to typer stof mødes kunne være perfekt som rumskibsbrændsel. Skal du have noget som kan drive et rumskib, skal det være let og optage lidt plads. Og det er endda bedre, når det er i verdensrummet allerede, siger Bjøn Samset.

Endnu er der dog et stykke vej  før fremtidsvisionen går i opfyldelse. Antistoffet er nemlig særdeles svært at håndtere, og indtil videre er det kun lykkedes forskere at holde 38 antipartikler på plads i en beholder i et tiendedel sekund.

En af udfodringerne er, at det kræver enorme mængder energi at fastholde og styre antistoffet, der forsvinder så snart det kommer i kontakt med sin modsætning.