Ydmyget af den lækage, der har afsløret identiteten på tusinder af Islamisk Stats egne krigere, har terror­organisationen offentliggjort en »dødsliste« med navne og adresser på 3.600 amerikanske statsborgere.

JERUSALEM: Listekrigen. Den snart to år lange krig mellem terrororganisationen Islamisk Stat og den internationale koalition, har fået endnu et navn.

Islamisk Stat, der er under stigende pres i Syrien og Irak, udgav for nylig en såkaldt dødsliste over muslimske prædikanter, som terrororganisationen anser for at være fjender med indflydelse.

I denne uge har hackergruppen Det Forenede Cyber Kalifat, som har tilknytning til Islamisk Stat, offentliggjort en liste over 3.600 amerikanere fra New York. Amerikanerne på listen optræder med navn og adresse, og IS har medsendt en truende hilsen, hvor der står »vi ønsker dem døde«.

Islamisk Stat opfordrer alle sine medlemmer og sympatisører til at udføre angreb på de nævnte personer.

Listen tages alvorligt af FBI, selvom den først og fremmest tolkes som psykologisk krigsførelse og Islamisk Stats forsøg på at aflede opmærksomheden fra krigen i Syrien og Irak.

De 3.600 amerikanerne på listen er fra forskellige dele af New York. En række af personerne er tilknyttet Homeland Security, mens andre ser ud til at være mere tilfældigt udvalgte personer.

Det vides ikke, hvordan Islamisk Stats hackergruppe er kommet i besiddelse af de personlige oplysninger på listen. Men listen indgår allerede i den del af krigen mellem koalitionen og Islamisk Stat, der handler om lækager og meget personlige oplysninger.

Det er to måneder siden, at Islamisk Stat selv blev ramt af en omfattende lækage, der navngiver flere tusinde af organisationens tidligere og nuværende jihadister. En lækage, der er noget nær en katastrofe for IS, fordi den giver alle terrororganisationens fjender et overblik over mange af terrororganisationens medlemmer, hververe, og nøglepersoner. Listen beskrives af terroreksperter som en guldgrube i kampen mod Islamisk Stat.

Derfor opfattes Islamisk Stats seneste offentliggørelse af navnene på de 3.600 amerikanerne også som et modspil til den interne IS-lækage, hvor IS nu forsøger at holde de amerikanske og andre vestlige efterretningstjenester travlt optaget med at tage sig af Islamisk Stats trusler i stedet for at bruge tiden på at optrevle terrororganisationens netværk.

Kan blive en reel trussel

FBI og New Yorks politi vil tale med alle de 3.600 personer, der er nævnt på Islamisk Stats »dødsliste«.

Blandt de personer på listen, FBI allerede har talt med, siger flere, at de amerikanske myndigheder har opfordret dem til at være ekstra opmærksomme, når de bevæger sig i det offentlige rum og tage øjeblikkelig kontakt til myndighederne, hvis de føler sig truet.

Ifølge terrorekspert Laith Alkhoury, der er tilknyttet TV-stationen NBC, ønsker Islamisk Stat først og fremmest at vise, at den er i stand til at hacke amerikanske mål og indsamle følsomme oplysninger.

Men hvis en af de 3.600 personer pludselig bliver myrdet eller overfaldet, vil sagen om den seneste IS-dødsliste hurtigt ændre karakter fra at være psykologisk krigsførelse til at blive anset som en reel trussel mod mange tusinde mennesker. Ikke kun i USA – også hvis Islamisk Stat offentliggør lister over personer i andre lande.