Den 17. januar 2023 tog den danske plastikkirurg Waseem Ghulam imod en patient i Palægade i København, selvom de danske sundhedsmyndigheder bare seks dage tidligere havde bestemt, at han ikke længere måtte arbejde som kosmetisk behandler i Danmark.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at Waseem Ghulam udgør en fare for patientsikkerheden, og at han derfor ikke må lave forundersøgelser til brystforstørrende operationer på egen hånd.

Men det var præcis det, Waseem Ghulam gjorde 17. januar, fortæller Kathrine Pedersen, der fik lavet en forundersøgelse i København og siden blev opereret i Sverige.

»Jeg vidste ikke, at han ikke måtte lave forundersøgelser i Danmark, og det fortalte han mig heller ikke på noget tidspunkt.«

B.T. har set Kathrine Pedersens indkaldelse til forundersøgelse af Waseem Ghulam i Palægade samt flere mail, hvor Kathrine Pedersen og Waseem Ghulam skriver sammen om undersøgelsen.

Waseem Ghulam blev afregistreret som kosmetisk behandler i forbindelse med, at han 11. januar fik et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Påbuddet blev givet, fordi styrelsen har vurderet, at der er begrundet mistanke om, at Waseem Ghulam på grund af alvorlig og gentagen kritisabel faglig virksomhed ved mangelfuld journalføring kan antages at være til fare for patientsikkerheden.

Waseem Ghulam har gennem flere år trukket et spor af klager efter sig i både Danmark og Sverige, hvor han indtil for nylig opererede på den anerkendte Citadellkliniken.

Her var han et trækplaster for klinikkens danske patienter, som han inviterede til forundersøgelser i København for herefter at operere dem i Sverige.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke udtale sig om den konkrete sag, men oplyser:

»Helt generelt, hvis man overtræder et påbud, kan det i yderste fald få konsekvenser for ens autorisation.«

Lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen fortæller, at en læge kan risikere at miste sin autorisation helt, hvis han overtræder et påbud, der er givet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Hvis en patient henvender sig og fortæller, at hun har været til undersøgelse hos ham, og han har fået et påbud, hvor han bliver afregistreret som kosmetisk behandler, så har han handlet i strid med det påbud, der er givet.«

Ifølge Kent Kristensen er det meget svært for de danske sundhedsmyndigheder at opdage, hvis en læge som Waseem Ghulam bryder det påbud, som han har fået.

»Som myndighed er man afhængig af, at lægen anerkender og accepterer det, fordi man ikke har mulighed for at sidde på skuldrene af ham.«

B.T. har i en podcastserie og en række artikler afdækket, hvordan mindst 21 kvinder har advaret om Waseem Ghulam efter operationer, der blandt andet har resulteret i akutte hospitalsindlæggelser, sårbehandling i månedsvis, blivende mén og ødelagt selvværd.

Waseem Ghulam afviser at svare på B.T.s spørgsmål.
Waseem Ghulam afviser at svare på B.T.s spørgsmål. Foto: Amanda Mortensen
Vis mere

Han er siden blevet sendt hjem fra sit arbejde som kirurg på Citadellkliniken i Sverige, mens anklagerne mod ham undersøges, og de svenske sundhedsmyndigheder har indledt en efterforskning af ham.

B.T. har spurgt Waseem Ghulam, hvorfor han havde en patient til konsultation i København, efter han fik et påbud om, at han ikke længere måtte arbejde selvstændigt som kosmetisk behandler i Danmark.

I Kathrine Pedersens journal har Waseem Ghulam ikke noteret, hvor han har lavet forundersøgelsen, og han er ikke vendt tilbage på nogen af B.T.s forespørgsler om, hvorfor han ifølge Kathrine Pedersen har overtrådt sit påbud om ikke at måtte arbejde som kosmetisk behandler i Danmark.

B.T. har også spurgt, om han har haft flere end den ene konsultation, og om han har informeret Styrelsen for Patientsikkerhed om det.

Waseem Ghulam er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

Heller ikke Citadellklinikkens ejer, Peter Cosmo, har ønsket at svare på, hvor Kathrine Pedersens konsultation er foregået, og om Waseem Ghulam har set andre patienter i København efter sit påbud.

Han ønsker ikke at stille op til interview om sagen.

Du kan læse alle artiklerne om Waseem Ghulam her.