Fredag kunne B.T. fortælle, at plastikkirurg Waseem Ghulam overtrådte sit påbud og så en patient i København, selvom Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at han er til fare for patientsikkerheden.

Nu viser en gennemgang af dokumenter i sagen, at Waseem Ghulam også har løjet i den tilsynssag, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed skulle afgøre, om han var farlig.

Det kan B.T. afsløre på baggrund af aktindsigt i et påbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed ender med at give Waseem Ghulam, og en aktindsigt hos de svenske myndigheder.

Vi skal tilbage til efteråret 2021, hvor presset begynder at vokse på plastikkirurgen Waseem Ghulam.

Styrelsen for Patientsikkerhed får flere og flere bekymringshenvendelser og klager fra utilfredse patienter, og selv om Waseem Ghulam forsvarer sig med, at han opererer i Sverige og ikke i Danmark, slipper han ikke.

Den 5. november 2021 bliver han indkaldt til en samtale i Styrelsen for Patientsikkerhed. Under samtalen lyver Waseem Ghulam over for de danske sundhedsmyndigheder.

I påbuddet står der nemlig, at Waseem Ghulam under samtalen den 5. januar 2021 siger til styrelsen, at han ikke havde fået nogen klager over sine operationer i Sverige.

Men på daværende tidspunkt er Waseem Ghulam informeret om, at en svensk kvinde har klaget over ham, fordi hun fik akut, livstruende blodforgiftning, efter han under en fedtsugning havde perforeret hendes tarm tre steder ved en fejl.

Det bekræfter den svenske sundhedsmyndighed IVO i en mail til B.T.

IVO skriver, at den svenske myndighed underrettede Waseem Ghulam om klagemålet den 27. september 2021.

Og Waseem Ghulam kan ikke undskylde sig med, at han ikke havde set den svenske myndigheds henvendelse.

En aktindsigt i korrespondancen mellem ham og IVO viser nemlig, at Waseem Ghulam sendte en mail til de svenske sundhedsmyndigheder den 2. oktober 2021, hvor han kom med sine synspunkter i forbindelse med sagen og beklagede dybt.

Han skriver:

»Jeg er utrolig ked af hændelsen og det, patienten har været igennem. Som kirurg forsøger du altid at gøre dit bedste, og det har ikke på noget tidspunkt været mit ønske at skade patienten.«

Waseem Ghulam afviste at svare på B.T.s spørgsmål.
Waseem Ghulam afviste at svare på B.T.s spørgsmål. Foto: Amanda Mortensen
Vis mere

Alligevel siger Waseem Ghulam en måned senere til Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark, at han ikke havde nogen klager i Sverige, og at klagerne i Danmark skyldes en hetz mod ham.

»Du oplyste, at du ikke havde fået klager for dine operationer i Sverige, og at det var din overbevisning, at (navn overstreget, red.) havde startet en sag, som var blevet til en hetz mod dig,« fremgår det af påbuddet.

Sagen fra Sverige ender med, at de svenske sundhedsmyndigheder udtaler alvorlig kritik af Waseem Ghulam og sætter klinikken, hvor han på daværende tidspunkt arbejdede, under tilsyn.

B.T. har gennem flere måneder undersøgt plastikkirurgen Waseem Ghulam, der over flere år har trukket et spor af ulykkelige patienter efter sig.

Mindst ni kvinder er de sidste fire år endt på hospitalet efter at være blevet opereret af ham, og det er ifølge flere eksperter i plastikkirurgi påfaldende mange.

Overlæge i plastikkirurg med 20 års erfaring og klinikejer Janne Horn mener, at man som plastikkirurg helt bør kunne undgå, at patienter indlægges på offentlige sygehuse efter at være blevet opereret.

»Ni kvinder indlagt, det er faktisk ni kvinder for meget. Det er forfærdeligt. Det er alt for mange. Det er simpelthen ikke godt nok. Det er det bare ikke. Det er simpelthen forfærdeligt,« siger hun.

Også tidligere overlæge i plastikkirurgi på Rigshospitalet Bjarne Alsbjørn vurderer, at det er mange indlæggelser.

»Jeg tænker, at det er mange. Og det er for mange. Og det er komplikationer, der jo virkelig batter,« siger han.

Samtalen, Waseem Ghulam har med Styrelsen for Patientsikkerhed i november 2021, bliver startskuddet til en tilsynssag, som ender med, at Waseem Ghulam i januar 2023 får et fagligt påbud.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at han er til fare for sine patienter og afregistrerer ham som kosmetisk behandler.

B.T. har flere gange spurgt Waseem Ghulam om, hvorfor han sagde til Styrelsen for Patientsikkerhed, at han ikke havde fået klager i Sverige, når det modsatte var tilfældet.

Han har ikke svaret, hverken på skriftlige henvendelser vedrørende spørgsmålet, eller da B.T. konfronterede ham i forbindelse med en retssag anlagt af en af hans tidligere patienter.

En konfrontation, du kan se i videoen i toppen af artiklen.

Læs alle artiklerne i serien 'Skåret i stykker'.