Uniformerne står snorlige. Altid blå skjorte med våbenskjoldet og altid blå eller grå benklæder. Lige bortset fra nogle af Herlufsholms elever. De ældste.

»Kun 3.g må bære de hvide benklæder,« fortalte Mikkel Kjellberg, den nu tidligere rektor, da B.T. besøgte Herlufsholm Skole i april sidste år.

»Der er jo et hierarki på skoler. Jeg synes, det er vigtigt, vi ikke lader, som om det er det samme at gå i 6. klasse som at gå i 3.g. Det er det ikke.«

B.T. besøgte Herlufsholm for at få et indblik i livet på den historiske kostskole. Undervejs interviewede avisen rektor og elever om traditionerne og hierarkiet.

Tidligere rektor Mikkel Kjellberg viste B.T. rundt på Herlufsholm Skole i april 2021.
Tidligere rektor Mikkel Kjellberg viste B.T. rundt på Herlufsholm Skole i april 2021. Foto: Mikkel Eskelund
Vis mere

Optagelserne om dét emne blev dengang ikke vist, men er nu blevet aktuelle på grund af de afsløringer, TV 2 er kommet med i 'Herlufsholms hemmeligheder'.

Journalisterne bag programmet har talt med cirka 50 tidligere elever, som fortalte om systematisk vold, mobning og seksuelle krænkelser fra især 3.g'erne på skolen.

B.T.s interview fra sidste år vidnede allerede dengang om skolens forskelsbehandling af elever og rektorens holdning dertil. Du kan se videoen over artiklen.

»Jeg er ikke i tvivl om, at nogle af de elever, der har været på Herlufsholm, lider under det. Og bliver ved med at lide,« fortæller lektor i psykologi på Københavns Universitet Torben Bechmann Jensen.

Han peger på, at reglerne, traditionerne og disciplineringen er et led i, hvordan man vil opdrage eleverne til en nærmest 'militaristisk' dannelse.

»Som ung bliver man lukket ind i en særlig klub. En ung ville ikke turde sige fra over for uretmæssig adfærd. Det vil være helt usædvanligt. Så bider man tænderne sammen,« fortæller Torben Bechmann Jensen.

De hvide benklæder må kun 3.g-elever gå med.
De hvide benklæder må kun 3.g-elever gå med.
Vis mere

I optagelser fra 2021 spørger B.T. en række daværende 1.g-elever, om der er noget, 3.g-elever må, som de ikke må på Herlufsholm Kostskole.

»Næ,« svarer den ene kostskoledreng prompte.

»Ikke andet end, at vi ikke må gå på deres fortov,« svarer pigen, der går på dagskole.

»Ved siden af deres bænk.«

»Jamen, så findes der vel et hierarki her på skolen?« spørger B.T.

»Næ. Ikke hvad jeg har oplevet,« svarer drengen igen prompte.

Eleverne fortalte dengang om 3.g'ernes bænk og fortov. En vej, kun de ældste elever må gå på. Og en bænk, som kun de må nyde godt af. Forklaringen kan du høre mere om i videoen over artiklen.

Ifølge lektor Torben Bechmann Jensen handler den prompte reaktion om at passe på sine egne. Og det er blandt andet derfor, at afsløringer om Herlufsholm ikke er kommet ud til offentligheden før TV 2s dokumentar.

»Drengen har forstået, at den opmærksomhed, der kommer fra det andet samfund – offentligheden – ikke er noget, man har lyst til på Herlufsholm. Det lever bedst i det skjulte.«

B.T. spurgte dengang den nu tidligere rektor Mikkel Kjellberg om hans ansvar i at vedholde et hierarki på Herlufsholm Kostskole ved at lade traditionerne have deres eget liv.

»Jeg synes da, det er hyggeligt at have nogle traditioner. Så længe man kan omgås dem i mindelighed og fredelighed, og der ikke er nogen, der kommer til skade af det,« fortalte han og fortsatte:

»Det er sådan, det er med 3.g'ernes bænk. Der sker ikke noget ved at sætte sig på den, men det er en hyggelig leg at have på en skole som vores.«

B.T. har forsøgt at kontakte den nu fyrede rektor Mikkel Kjellberg for at spørge ham, om hans holdninger fra sidste år stadig står ved. Han er ikke vendt tilbage.

Herlufsholm Skole har siden afsløringerne også afskaffet en række traditioner som eksempelvis sovesale. Deres handleplan skal føre til et nyt Herlufsholm.

Men det bliver en meget svær opgave at ændre skolen, mener Torben Bechmann Jensen:

»Hvis man vil bryde med traditionerne, så skal man ændre alt. Er der så noget af Herlufsholm tilbage? Nej, så er det bare en gammel skole. Er de villige til det? Det er spørgsmålet. Om det er en god idé? Ja. Jeg vil sige, man skal opgive idéen om et Herlufsholm.«