Bygninger til fare for børnene, mangelfuld og utilstrækkelig pædagogisk læreplan for særligt for vuggestuebørn og flere andre klager.

Det er grunden til at Vordingborg kommune nu lukker daginstitutionen Spilopperne i Røstofte.

»Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at alle børn i kommunen har et tilbud om et godt og trygt dagtilbud, som opfylder lovgivningens krav og intention omkring et godt børneliv. Vi kan som kommunalbestyrelse ikke stå inde for dette i forhold til privatinstitutionen Spilopperne.«

Sådan siger formanden for udvalget for børn, unge og familie og Vordingborg Kommune, Nikolaj W. Reichel (S) i pressemeddelelsen.

Gennem længere tid har Spilopperne været under skærpet opsyn. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen onsdag at fratage bestyrelsen i den private institution deres godkendelse til at drive børnehave og vuggestue, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Listen, over grunde til at institutionen ikke lever op til dagtilbudslovgivningen, er lang. Den omfatter blandt andet:

  • Leders uddannelsesniveau er ikke i overensstemmelse med det, som institutionen angiver på sin hjemmeside.
  • Mangelfuld struktur for det pædagogiske indhold og rammerne for et udviklende læringsmiljø for børn.
  • Mangelfuld og utilstrækkelig pædagogisk læreplan, særligt i forhold til vuggestuebørn.
  • Mangelfuld pædagogisk tilgang i forhold til børn i udsatte positioner og mangelfuld læreplan, når det drejer sin om børn i udsatte positioner.

Og så er bygninger, der huser vuggestue og børnehave for 26 børn, i virkelig dårlig stand.

Faktisk så dårlig stand at, de »er sikkerhedsmæssigt uforsvarlige, ikke overholder lovgivningen på området og hvor børn kan komme til skade,« står der i pressemeddelelsen.

Derudover har flere forældre klaget over institutionen.

»De seneste år har vi løbende modtaget en hel del klager rettet mod daginstitutionen og er ved løbende tilsyn blevet opmærksom på, at tingene ikke var, som de skulle være. Tiden med det skærpede tilsyn med anmeldte og uanmeldte besøg har så været en slags tunge på vægtskålen,« siger formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie Nikolaj Reichel (S) til TV 2 Øst.

Den seneste tid har flere forældre og tidligere ansatte i Sjællandske Medier fortalt om en række kritisable forhold i Spilopperne.

En mor har blandt andet fortalt, hvordan hendes barn blev stukket med over 100 hvepsestik, uden at personalet ringede 1-1-2 med det samme. Derudover har andre forældre fortalt om en strafkultur, hvor børn blev sat i sandkassen, i en barnevogn eller på en såkaldt »tænkebænk«.

Nikolaj Reichel afviser overfor TV 2 Øst, at historierne i pressen har været udslagsgivende for beslutningen. Kommunalbestyrelsen har derimod udelukkende forholdt sig til dagtilbudslovgivningen og inspektioner af institutionen.

Ingen forældre vil stå uden pasningsplads når Spilopperne lukker den 30. juni.

Fra den 1. juli er alle forældre, som bor i Vordingborg Kommune, sikret en kommunal institutionsplads til deres børn. Ønsker forældrene plads i en institution, hvor der ikke er ledige pladser, kan de skrive sig på venteliste.