»Vi sender flere unge ud af skolen med gode kort på hånden for at realisere deres fulde potentiale,« jubler Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen (S).

For siden 2017 er eleverne i de københavnske folkeskoler kun blevet dygtigere – og igen i år hæver eleverne niveauet til de afsluttende eksamener.

Det viser en foreløbige opgørelse fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Resultaterne fra folkeskoleelevernes afsluttende eksamener i 2021 afslører nemlig, at de københavnske skolebørn – både i dansk, matematik og engelsk – klarer sig bedre end i de foregående år.

I skoleåret 2019/2020 forlod eleverne de københavnske folkeskoler med et snit på 7,5, mens eleverne i år, i skoleåret 2020/2021, opnåede et gennemsnit på 7,8.

Det er særligt i mundtlig dansk og engelsk samt i 'matematik med hjælpemidler', at eleverne har klaret sig bedre end tidligere til de afsluttende eksamener.

Derudover så er andelen af elever, der får mindst 2 eller 4 i dansk og matematik også højere, end de foregående år.

Ifølge forvaltningen kan det dog ikke udelukkes, at coronanedlukningen af folkeskolerne har påvirket elevernes gennemsnit ved de afsluttende eksamener.

På grund af coronasmitten i samfundet blev regeringen og et bredt flertal i Folketinget nemlig enige om, at eleverne skulle til afsluttende eksamener i færre fag end normalt.

Derfor blev elevernes standpunktskarakterer – altså dem der gives løbende over året – forhøjet til eksamenskarakterer.

Og det betyder, at Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) »ikke løber rundt med hænderne oppe over hovedet i blind jubel,« som han siger.

»Resultaterne kan være udtryk for, at det faglige niveau er steget. Men det får vi først et mere reelt billede af i 2022, når skolerne forhåbentlig for første gang i tre år kan afvikle en helt almindelig folkeskolens afgangseksamen,« vurderer Børne- og ungdomsborgmesteren.