Odense Havn havde ikke regnet med, at antallet ville være helt så højt.

Men en grundig undersøgelse viste, at der rent faktisk lå ni biler på havnens bund. Det har nye teknologier været med til at afdække.

»Vi vidste, der var nogen dernede, men at der lige lå ni, det vidste vi ikke noget om,« siger Niels Kiersgaard, der er afdelingsleder ved Odense Havn.

Han kalder det arbejde, man har sat i gang med at bjærge bilerne fra havnen, for den store forårsrengøring.

Det viste sig, at der lå ni biler i Odense Havn, og at de allesammen lå mere eller mindre det samme sted. Foto: Sensor Survey.
Det viste sig, at der lå ni biler i Odense Havn, og at de allesammen lå mere eller mindre det samme sted. Foto: Sensor Survey.
Vis mere

Den er sat i værk, efter man har afdækket, hvor mange biler der var nede på bunden. En indsigt, Odense Havn har fået på baggrund af, at man stadig bruger nye og bedre teknologier.

»Vi bruger blandt andet undervandsdroner, der kan give nogle meget klare billeder af, hvad der findes på bunden,« siger Kiersgaard.

Firmaet SensorSurvey fra Odense har taget billeder af havneløbet for Odense Havn, og selv en lægmand kan tydeligt se, at der er tale om ni køretøjer.

Fredag hev man tre af bilerne op, og man kan se på dem, at flere af dem har ligget i vandet i et godt stykke tid.

Her ses nogle af de biler, der er hevet op fra vandet. Foto: Jeppe Kanstrup Jørgensen.
Her ses nogle af de biler, der er hevet op fra vandet. Foto: Jeppe Kanstrup Jørgensen.
Vis mere

»Det er ikke til at sige, præcis hvor gamle de er, men det er tydeligt, at de har nogle år på bagen på deres stand,« siger Niels Kiersgaard.

Bilerne har ikke været i vejen indtil videre, men Niels Kiersgaard fortæller, at der kan samle sig skidt og sand ved bilerne i takt med, at indsejlingen bliver brugt af skibene.

Derfor er der altså sat gang i den helt store forårsrengøring.

Og det er en kostelig affære, for det er nemlig til en pris på 40-60.000 kroner dagligt at have det skib, der bjærger bilerne, til at gøre arbejdet i Odense Havn.

Alle ni biler, man har fundet og nu er i gang med at hive op af vandet, er placeret i det samme område af indsejlingen til havnen.

Det er et sted, hvor det er nemmere end andre at køre en bil i vandet.

Problemet er dog ikke et, der er særligt for Odense Havn. Det ser man i de fleste havne, lyder det fra Kiersgaard.

»Nu er vi så gået i gang med at få dem bjærget som en del af vores almindelige vedligeholdelse af indsejlingen,« lyder det afslutningsvist fra afdelingslederen.