De sidste par år har været svære for dronning Margrethe i takt med, at prins Henriks helbred svigtede. Derfor har Dronningen ind imellem haft brug for støtte fra vennekredsen. Den støtte fortsætter ufortrødent. Også fra Henriks nære venner. Det fortæller de til BT.

Hvis dronning Margrethe skulle føle sig ensom eller alene på slottet efter prins Henriks død den 13. februar, er trøst og støtte blot et telefonopkald væk. Hendes egne nære venner, men også prins Henriks tætte venner, modemanden Erik Brandt og rigmanden, hofjægermesteren og Kammerherre Christian Kjær, er, hvis Majestæten udtrykker ønske derom, parat til at give hendes deres støtte og hjælp.

»Jeg er der selvfølgelig også for Dronningen. Og derfor har jeg også skrevet til hende«, siger Erik Brandt til BT.

Modemanden Erik Brandt er mest blevet omtalt som prins Henriks nære ven. Men også han er klar til at støtte dronning Margrthe i hendes sorg, hvis hun ønsker det.  
Modemanden Erik Brandt er mest blevet omtalt som prins Henriks nære ven. Men også han er klar til at støtte dronning Margrthe i hendes sorg, hvis hun ønsker det.   Foto: Jens Nørgaard Larsen
Vis mere

Det er Christian Kjær også. Men i modsætning til Erik Brandt har han ikke skrevet et brev til Dronningen, men i stedet fortalt hendes og prins Henriks medarbejder om sin støtte. Det fortæller han til BT.

»Jeg har sagt til medarbejderne i Kongehuset, at hvis jeg overhovedet kan være behjælpelig, så vil jeg være det«, er løftet fra prins Henriks nære ven, rejsekammerat og jagtkammerat.

Kammerherre og hofjægermester Christian Kjær med sin hustru Susan Astani er også parat til at hjælpe og støtte dronning Margrethe i hendes sorg over at have mistet prins Henrik.
Kammerherre og hofjægermester Christian Kjær med sin hustru Susan Astani er også parat til at hjælpe og støtte dronning Margrethe i hendes sorg over at have mistet prins Henrik. Foto: Martin Sylvest
Vis mere

Som kongelig konfessiunarius Erik Norman Svendsen omtalte i sin tale ved bisættelsen af prins Henrik, var den sidste tid svær for Prinsen. Hans hukommelse svigtede og kræfterne svandt ind. Men det var ikke kun svært for prins Henrik. Som hans nærmeste pårørende blev det også en hård tid for dronning Margrethe, mens prinsens demenssygdom blev mere og mere udtalt.

Men dronningen gennemførte sine pligter. Hun tog alene på sommertogter, gennemførte nytårskure, havde statsbesøg og udenlandske statsbesøg. Samtidig blev hendes elskede mand og faste støtte tiltagende dårligere. Sidste sommer rystede prins Henrik landet med sin meddelelse om, han ikke ville begraves sammen med sin hustru og at det var hende, der gjorde ham til narren. Men Margrethe viste på ingen måde, hvor svært det var blevet for hende. Heller ikke da hun måtte meddele, at hendes mand led af demens, så man tegn på hendes sorg. I stedet fortsatte hun ufortrødent med sine pligter.

Men i vennekredsen kunne Dronningen give udtryk for, hvor svær en tid det var for hendes mand. Og for hende selv. Her oplevede Dronningen, hvor sandt det gamle ordsprog er, at 'det er i nøden, man kender sine venner'.

Margrethe og Henriks venner stod hende nemlig bi ved at være til rådighed og invitere hende til middage, hvis og når hun havde behov for det. Den støtte bliver der ikke ændret på, nu hvor hun er blevet alene. Tværtimod.

Det fortæller den tidligere generalløjtnant Kjeld Hillingsø, der er gift med Birgitta, som er en af dronning Margrethes barndomsveninder.

Venner som ægteparret Kjeld og Birgitta Hillingsø er klar til at stå deres nære ven Dronning bi, hvis og når hun har behov for det.  
Venner som ægteparret Kjeld og Birgitta Hillingsø er klar til at stå deres nære ven Dronning bi, hvis og når hun har behov for det.   Foto: Sisse Stroyer
Vis mere

»Selvfølgelig er vi alle klar. Fuldstændigt. Det har vi altid været specielt inden for det sidste stykke tid, hvor situationen har været den, at nok var prins Henrik der - men han var der ikke til at støtte Dronningen. Så det bliver en fortsættelse af, hvordan det altid har været«, fortæller Kjeld Hillingsø, der også tilhører kredsen af venner, som Bent Fabricius-Bjerre og hustru, Joen Bille og Bente Scavenius, Susanne Heering og hendes afdøde mand Peter og Jesper Bruun Rasmussen og frue, som i årevis har holdt nytårsaften sammen og på skift har været værter.

De sidste års svære tid for Dronningen kan Brita Ahlefeldt-Laurvig, som er gift med Margrethes ven fra barnsben, greve Preben Ahlefeldt-Laurvig fra Tranekær Gods på Langeland, nikke genkendende til. Parret har mange gange haft besøg af Dronningen alene og sammen med Henrik på godset på Langeland. Greveparret har også i ny og næ holdt nytårsaften med regentparret og vennekredsen derfra.

»Hun har heldigvis haft god støtte og hjælp. Men det har længe været en stor sorg for Dronningen, som i lang, lang tid har haft det svært. For jeg tror ikke, folk har været klar over, hvor syg prins Henrik egentlig var«, siger Brita Ahlefeldt-Laurvig til BT.

 Brita Ahlefeldt-Laurvig og lensgreve Preben er nære venner af dronning Margrethe. De er også parat til at støtte Dronnigen, hvis hun har behov for det.
Brita Ahlefeldt-Laurvig og lensgreve Preben er nære venner af dronning Margrethe. De er også parat til at støtte Dronnigen, hvis hun har behov for det. Foto: STUB MICHAEL
Vis mere

Hun forklarer, at den måde Dronningens venner viser, hvordan de støtter hende på, er ved at skrive et brev til Margrethe om, at de er der for hende til enhver tid.

»Så er det hende, der tager intitativet og giver os et meget tydeligt ønske om at se os«, fortæller Brita Ahlefeldt-Laurvig, der også er fuld af beundring over den værdige måde, som den kongelige veninde har optrådt på i forbindelse med prins Henriks død og bisættelse.

»Men lige nu tager vi en pause. For Dronningen skal have lov til at sørge, som hun har behov for,« siger Brita Ahlefeldt-Laurvig.