Alder, sygehistorie og størrelsen på din pension er nogle af de ting, der afgør, om det er mest fordelagtigt at hæve efterlønnen eller blive i ordningen.

100.000 kroner i hånden nu eller et sikkerhedsnet til senere?

Sådan kan man forsimplet opsummere valget mellem at blive i efterlønsordningen eller hæve sit bidrag inden 1. juli.

Hæver du pengene nu, er guleroden nemlig, at de er skattefri. Bliver du i ordningen, får du til gengæld et sikkerhedsnet og garanti for et seniorjob, hvis du bliver arbejdsløs.

Derfor vil det være individuelt, hvad der er mest attraktivt, fortæller to eksperter.

- Der kan være mange forhold, der taler for og imod at blive i ordningen, forklarer Søren Skjøth, der er forbrugerøkonom og partner i F10 Finans.

- Hvis man nu har en superdyr gæld til 25 procent i rente, kunne man måske spare en hel masse i renter ved at hæve pengene nu og indfri den gæld, forklarer han.

Hvis du derimod nærmer dig efterlønsalderen, men ikke påtænker at forlade arbejdsmarkedet endnu, kan det måske bedre betale sig at blive i ordningen, siger Søren Skjøth.

- Er det så ikke bedre at få 160.000-170.000 kroner om fem år, når man bliver folkepensionist, frem for godt 100.000 kroner i dag?

Som grundregel kan man dog sige, at yngre mennesker typisk får mest ud af at trække sig ud af ordningen, fortæller Søren Skjøth. Ellers risikerer de, at efterlønnen bliver modregnet deres pension.

Hvis du derimod er midt i arbejdslivet, skal du regne lidt på, hvor meget du forventer at spare op til pensionen, forklarer Søren Skjøth.

- Det er jo en udregning med mange hvis'er. Men ved de fleste arbejdsmarkedspensioner i dag vil man jo spare en ganske fornuftig sum op.

Forventningen om en stor pensionsopsparing vil også tale for at trække sig ud af ordningen, fordi man igen vil blive modregnet, forklarer Søren Skjøth.

Han opfordrer desuden til, at du booker et møde hos a-kassen eller pensionsselskabet, hvis du er helt ved at kløjes i tallene.

- Man kan spørge sin a-kasse, som ved, hvor meget man i givet fald kan forvente at få i efterløn under nogle givne kriterier om 10, 20 eller 30 år. Og på baggrund af det kan man gøre sig nogle overvejelser, siger Søren Skjøth.

Ifølge PFA Pension er cirka 500.000 danskere lige nu en del af efterlønsordningen. Og for størstedelen vil det være mest attraktivt at blive, siger forbrugerøkonom Carsten Holdum fra PFA Pension.

- Det viser sig, at for rigtig mange er der bedre økonomi i at blive i ordningen. Så selv om man får et godt tilbud, er det endnu bedre at blive i ordningen, siger han.

Han anbefaler, at du også baserer din beslutning på, hvor vigtigt ordningens sikkerhedsnet er for dig. Og at du inddrager din sygehistorie og jobsituation i det regnestykke.

- Ordningen giver jo eksempelvis mulighed for det såkaldte seniorjob. Det vil sige, at hvis man mister sit arbejde og løber tør for dagpenge, så har man ret til et seniorjob, siger Carsten Holdum.

- Så der er nogle sikkerheds- og tryghedsmekanismer i ordningen. Og hvis det er noget, man vægter højt, vil jeg sige: Bliv i ordningen, siger han.