Ole Sohn (SF) er under mistanke for at have modtage millioner i sorte penge fra Sovjetunionen i sin tid som formand for Danmarks Kommunistiske Parti.

Ole Sohn har i de 21 år, der er gået siden østkommunismen brød sammen, benægtet, at han selv har modtaget kontanter fra Moskva. Håndskrevne lister, som i årene efter murens fald blev smuglet ud af Kreml, viser imidlertid, at Ole Sohn personligt adskillige gange har fået overrakt tusindvis af kroner. Leverancerne skete formentlig under møder på den sovjetiske ambassade i København. Af listerne fremgår det, hvordan Ole Sohn godt tre måneder efter at have modtaget sin første portion penge fra Moskva tog imod den næste. B.T. har udspurgt Ole Sohn om sagen: Ole Sohn, har du nogensinde modtaget kontanter fra folk med tilknytning til Sovjet?

- Nej. Men da jeg overtog magten i DKP i 1987, der var det også et forsøg på at rydde op i et konkursbo. Partiet fik en masse penge fra sovjetiske trykkerier og lignende, som blev kanaliseret ind via DKPs trykkeri. Penge som gik videre over til Land og Folk.

En liste med dit navn viser, at du syv gange modtog kontante beløb fra kommunistpartiet i Moskva. Hvad siger du til det?

- Jeg kan jo desværre hverken gøre fra eller til.

Siger de beløb, som står ud for dit navn, dig noget?

- Nej.

Din forgænger i DKP, Jørgen Jensen, erkendte over for en partifælle, at han modtog penge, og at han ønskede DKP ud af det. Hvad er dit kendskab til de penge, han modtog?

- Jeg har ikke talt med ham om det. Men det kan meget vel være korrekt. Jørgen Jensen var jo en påholdende mand, så jeg kan levende forestille mig, at han har sagt sådan. 

Jørgen Jensen sagde det her kort før sin død. Gjorde du noget for at stoppe den pengestrøm af kontanter fra Moskva?
 
- Da jeg fik mulighed for at styre DKPs økonomi efter kongressen i 1990, var det udelukkende et katastrofeberedskab, der gik ud på at lukke partiet ned, fordi økonomien var fuldstændig usund.  Ved du noget? Tip B.T. på 1929@bt.dk eller ring på 33757534.