Ifølge integrationsminister Inger Støjberg kan myndighederne sagtens vurdere værdien af flygtninges smykker. Kan du?

2.000 kroner eller 200.000 kroner?

Det har affødt heftig debat, at regeringen med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i spidsen vil gøre det muligt for myndighederne herhjemme at beslaglægge værdier fra de asylansøgere, som kommer hertil.

Det gælder bl.a. penge og værdigenstande, der skal hjælpe til at dække udgifterne i forbindelse med flygtningenes ophold.

Embedded carousel

I det oprindelige lovforslag fra regeringen hedder det, at »politiet skal kunne visitere en asylansøger og ransage asylansøgerens bagage med henblik på at sikre penge og værdigenstande til dækning af udgifterne til den pågældendes underhold mv.«

Efterfølgende har regeringen præciseret yderligere, hvilke værdier der kan beslaglægges.

Det gælder kontantbeløb, der svarer til mere end 10.000 danske kroner, det gælder ikke almindelige brugseffekter som ure og mobiltelefoner, og for andre personlige effekter, der kan have affektionsværdi, gælder det kun, hvis de vurderes at have en værdi »væsentligt over« 10.000 danske kroner.

Men er det nemt at vurdere ved første øjekast? Formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, har tidligere afvist.

»Vi er ikke i stand til at vurdere, om en ring har en værdi af 1.000, 5.000 eller 10.000 kroner,« har han udtalt til DR Nyheder.

Inger Støjberg har dog en anden opfattelse:

»Jeg tror godt, de fleste kan vurdere, om noget er 1.000 kroner værd eller 20.000 kroner værd,« har hun tidligere sagt, også til DR Nyheder.

Hvad med dig? Lad det komme an på en prøve. Politiko.dk har her fået fotograferet 12 forskellige fingerringe, der spænder vidt i værdi.

Kan du gætte, hvor meget de forskellige ringe er værd?

Politiko.dk siger mange tak til smykkeforretningen Klarlund i København, som lod os tage billeder af ringene.

Redaktionen havde ikke lige råd til at købe dem selv, desværre.

LÆS OGSÅ: Vielsesringen står til en fredning

Tilføjelse pr. 12. januar kl. 16.00:

Ved en beklagelig fejl fremgik det ikke af den første version af denne artikel, at dele af inspirationen til formatet var hentet hos Jonas Broe Bendtsen, som på nettet selv har lavet en quiz, hvor man kan vurdere ringe. Det burde have fremgået, og vi beklager.

Der er dog væsentlig forskel på de to quizzer, og politiko.dk bruger formatet med og til et andet formål.

Artiklen her er således lavet i kølvandet på den præcisering omkring beløbsgrænser, som regeringen lavede i slutningen af sidste uge. Quizzen sætter samtidig fokus på myndighedernes dilemma med at vurdere ringe, som ligger over eller under de 10.000 kroner, som regeringen nu vil fastsætte som grænse, ved at give læserne mulighed for selv at værdisætte smykkerne, og ved at give svarmuligheder, der ligger på begge sider af netop den grænse.

Formålet med artiklen var at vise, hvor vanskeligt det kan være at værdisætte smykker - sådan som politiet skal.