Som reglerne er nu bliver man beskattet af 2.700
kr., hvis man får stillet en telefon til rådighed
fra arbejdsgiver og kan bruge den privat. Det er de
t knap ½ mio. lønmodtagere der gør. Fjerner man
skatten på fri telefon, vil det altså være en skatt
elettelse for disse personer. Derudover vil der san
dsyn-
ligvis være flere lønmodtagere, der ønsker at få fr
i telefon fra arbejdsgiveren, hvis den bliver skatt
ef
Som reglerne er nu bliver man beskattet af 2.700
kr., hvis man får stillet en telefon til rådighed
fra arbejdsgiver og kan bruge den privat. Det er de
t knap ½ mio. lønmodtagere der gør. Fjerner man
skatten på fri telefon, vil det å v
ære en skatt
elettelse for disse personer. Derudover vil der san
dsyn-
ligvis være flere lønmodtagere, der ønsker at få fr
i telefon fra arbejdsgiveren, hvis den bliver skatt
ef

Hører du til dem, der får fri telefon stillet til rådighed af din arbejdsgiver, vil du få glæde af den finanslov, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti fredag aften.

Som reglerne er i dag, skal du betale skat af 2.800 kr. om året i 2018 (2.700 kr. i 2017) for fri telefon eller frit internet. Har du begge dele, skal du stadig betale skat af samlet 2.800 kr. i 2018 (2.700 kr. i 2017)
Det er din arbejdsgiver, der trækker A-skat og am-bidrag af de 2.800 kr. i 2018 (2.700 kr. i 2017) ud af din løn. Du skal ikke selv oplyse noget til SKAT.

Med den nye finanslov vil du altså spare skatten af 2800 kr., hvis du udelukkende har fri telefon.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har undersøgt, hvem der egentlig har fri telefon i Danmark, og analysechef Jonas Schytz Juul er ikke i tvivl om, at det er den rigeste del af befolkningen og primært omkring hovedstadsområdet, der får glæde af den aftale.

»Det er lykkedes regeringen og Dansk Folkeparti at få sneget en række skatteelementer ind i finansloven, som i høj grad er til gavn for dem med de højeste indkomster. Bl.a. ved at fjerne beskatningen af fri telefon,,« siger Jonas Schytz Juul.

For lønmodtagere med en årlig lønindkomst over 1,2 mio. kr. er det 84 pct, der har fri telefon.

Geografisk er der flest med fri telefon i hovedstadsområdet.

Og der er flest med fri telefon inden for ledere, økonomer og business, mens pædoger, lærere og sosu'er sjældent har fri telefon.