Regeringen og Dansk Folkeparti er fredag aften nået til enighed om en finanslov, der bl.a. afsætter ca. 4,7 mia. kr. til bedre sundhed og ældrepleje i perioden 2018-21.

Her er hovedpunkterne:

Sundhed: 2,0 mia. kr. til bl.a. frit valg af genoptræning, og fra 2019 en ekstra akutlægehelikopter til udkantsområderne.

Ældrepleje: 2,7 mia. kr. til en bedre bemanding på plejehjem, mere frit valg så ældre bl.a. selv kan vælge madordning og mere fokus på at sikre ældre en værdig død.

Tryghed: 300 flere politielever i 2018 og 2019, hårdere straffe for grov vold og indbrud, skærpet indsats mod bande- og ungdomskriminalitet.

Politihestene kommer tilbage: Reetablering af rytterisektion i dansk politi.

Infrastruktur: Udvidet motorvej over Vestfyn, hastighedsopgraderinger på landeveje og motorveje, lavere takster over Storebæltsbroen.

Grænsekontrol skal styrkes

Fri telefon: Skal fremover ikke beskattes

Erhvervsuddannelser: Der afsættes kvalitetspulje på 170 mio. kr.

Boligjobordning: Gøres permanent

Pensionsopsparing: Udligningsskatten på indtægter fjernes