Kriminalforsorgen skal kunne overvåge visse dømte unges økonomi, mener regeringen i tryghedsudspil.

Regeringen ønsker, at Kriminalforsorgen skal have mulighed for at kigge over skulderen i økonomien hos unge, der har fået en betinget fængselsstraf for visse former for kriminalitet.

Det fremgår af udspillet "Et tryggere Danmark", som regeringen præsenterer søndag på Valby Station i København.

Af udspillet fremgår det, at regeringen foreslår, at der skal indføres et nyt særvilkår, der handler om økonomisk kontrol for unge mellem 18 og 25 år, som har begået visse former for kriminalitet for første gang.

- Initiativet indebærer, at domstolene som led i en betinget fængselsstraf kan fastsætte vilkår om, at den dømte unges økonomi i en periode underlægges Kriminalforsorgens kontrol ved alle dispositioner over et beløb fastsat i forhold til den enkeltes økonomiske forhold.

- Og at Kriminalforsorgen skal kunne beslutte, at den dømte unge efter omstændighederne skal indfri sine eventuelle økonomiske forpligtelser til det offentlige.

- Særvilkåret vil blandt andet have til formål at forhindre den pågældende i at foretage større økonomiske dispositioner, som for eksempel leasing af en bil, uden tilladelse fra Kriminalforsorgen, lyder det i udspillet.

Kriminalforsorgen skal også kunne bestemme, at de indtægter og den eventuelle formue, som den dømte har, skal gå til at indfri den dømtes gæld til det offentlige.

- Det skal sikre, at den unge får hjælp til at leve ansvarligt og dermed komme på ret kurs igen, siger justitsminister Nick Hækkerup på pressemødet.

- Og for eksempel ikke leaser en bil med den ene hånd, mens man har svært ved at betale sin gæld til det offentlige med den anden, siger han.

Regeringen ønsker også, at Kriminalforsorgen skal følge op ved at have for eksempel månedlige samtaler med den dømte om dennes økonomi.

Hvis den dømte ikke samarbejder om dette, kan det betyde, at den dømte kan komme til at afsone sin fængselsstraf.

Regeringen skal have et flertal bag sig i Folketinget for at komme igennem med forslaget.

I udspillet indgår også initiativer, der skal sikre et tryggere natteliv.

Det skal blandt andet ske gennem forbud af salg af alkohol fra detailbutikker i visse områder i bestemte tidsrum i de såkaldte nattelivszoner, som indtil videre er oprettet i København, Aarhus, Aalborg og Randers.

Udspillet indeholder også initiativer, der skal skabe mere tryghed på S-togstationer.

Det skal blandt andet ske gennem opsætning af flere overvågningskameraer, flere DSB-medarbejdere på stationerne samt brug af vagter, der skal patruljere på udvalgte S-togstationer.

- Det skal være trygt at tage med S-toget, uanset hvor man rejser fra, uanset hvor man rejser til. Og uanset hvilket tidspunkt man rejser på, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Du kan genlæse B.T.s liveblog fra pressemødet herunder: