Den norske avis Dagbladet afslører i dag, at 12 læger fra årene 2008 til 2010 har mistet deres autorisation for at krænke patienter seksuelt.

To af disse læger - eller hver sjette - er dansk.

Læs også:

Den ene af dem, 44-årige Amar Al-Khushalee blev i 2009 idømt et års ubetinget fængsel for overgreb på to kvinder på et lægecenter i Skånland Kommune i december 2007 - en patient og en pårørende til en patient. Straffen blev senere sat ned til ni måneder, ifølge Dagbladet.no, men den danske læge mødte aldrig op til afsoning. De norske myndigheder fratog ham retten til at være læge.

Læs deres afgørelse her:

En af de to kvinder, som han blev dømt for at forgribe sig på, var 29 år og kom med symptomer på bihulebetændelse. Ifølge Dagbladet.no bad Amar Al-Khushalee hende om at tage tøjet af overkroppen. Da han 'lyttede på hende', følte han ifølge avisen på et af hendes bryster og kommenterede dem.

Han læste også om problemer med kvindens underliv i hendes journal og foreslog en gynækologisk undersøgelse. Da hun sad i gynækologstolen, 'masturberede han hende, kyssede hende på indersiden af hendes lår og i skridtet', fremgår det er tidligere omtale af sagen.

Ifølge den 29-årige kvinde viste han også pornofilm, hvilket politiets teknikere senere kunne dokumentere med computerens log-fil. Først da den nu 44-årige læge pludselig stod over kvinden og åbnede bæltet i sine bukser, skubbede hun ham væk.

To dage senere krænkede Amar Al-Khushalee ifølge Dagbladet.no en anden kvinde, der fulgte med sin mand til konsultationen.

Den 44-årige læge mistede sin autorisation i Norge.

Sagen i Norge ikke har fået konsekvenser for den 44-åriges autorisation i Danmark. Således er hans status i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister - hvor han siden 28. april 1999 har haft godkendelse til at virke som læge, siden februar 2001 til selvstændigt virke og siden maj 2008 til at virke som ortopædisk kirurgi - stadig benævnt:

- Autorisation gyldig.

Den 44-årige læge blev efter krænkelserne i Norge ansat på Holbæk Sygehus, inden sagen var endelig afgjort i det norske retsvæsen.

Sygehuset blev først opmærksom på sagen efter fire måneder, da dommen faldt, og fyrede derpå sex-lægen, der nægtede sig skyldig og mente sig udsat for racisme grundet sin irakiske baggrund.

- Dommen er meget klar. Den betyder efter vores opfattelse, at lægens ansættelse ikke kan fortsætte, så vi tager skridt til, at det hører op, sagde Niels Degn, vicedirektør i Region Sjælland og ansvarlig for sygehusene i Holbæk og Kalundborg, dengang til nordvestnyt.dk.

Den 44-årige læge har siden 2010 været udrejst til Haiti, men ifølge BTs oplysninger skal han ikke regne med at bevare autorisationen, hvis han skulle søge tilbage til Danmark. Hvis denne situation skulle opstå, vil Sundhedsstyrelsen - som set i tidligere sager, hvor læger dømmes for at krænke patienter - nægte ham retten til at virke som læge og fratage ham autorisationen, erfarer BT.

Identiteten på den anden danske læge, som Dagbladets gennemgang af norske sex-læger afslører, har aldrig været offentliggjort.

BT kan dog nu afsløre, at der er tale om 46-årige Kim Jørgen Holtz, der siden juli 2005 har været udrejst til Norge og senest haft folkeregisteradresse i byen Gjövik, hvor han kort efter indledte sine sex-krænkelser.

Kim Jørgen Holtz blev i september 2010 idømt 18 måneders fængsel, frakendt retten til at virke som læge i Norge og idømt en bod på 100.000 kr. til det kvindelige offer. Ligesom Amar Al-Khushalee figurerer han stadig i Sundhedsstyrelsens database med gyldig autorisation i Danmark.

Ifølge tiltalen havde Kim Jørgen Holtz - der er psykiater og var ansat ved to distriktspsykiatriske centre i Vestoppland knap 50 kilometer syd for Lillehammer - gentagne gange have haft sex med en kvindelig patient i arbejdstiden på arbejdspladsen. Det seksuelle forhold fandt sted fra sommeren 2005 til efteråret 2008.

I retten fortalte kvinden grædende, at Kim Jørgen Holtz havde været ekstremt optaget af at tale om sex. Allerede under tredje konsultation bad han hende give sig oral-sex, gengav den norske tv-station NRK i 2010 hendes forklaring. Hun var så berørt, at hun ikke ønskede Kim Jørgen Holtz i retten, mens hun fortalte om overgrebene.

Kim Jørgen Holtz nægtede sig skyldig og blev dømt i Gjøvik Tingrett med dissens.

- Tiltalte misbrugte hendes tillid og afhængighed, og når han udsatte hende for sådanne omfattende overgreb medførte det en alvorlig forværring i hendes psykiske tilstand, slog retten fast.