Da Rune Gitz-Johansen ansøgte kommunen om tilladelse til at opføre et skur i sin have, udviklede det sig uventet for husejeren i Københavns Nordvestkvarter.

Før ansøgningen kunne godkendes, krævede sagsbehandleren fra Københavns Kommune, at husejeren redegjorde for otte forhold på sin grund.

Den langvarige byggesag betød, at Rune Gitz-Johansen endte med at skulle betale et gebyr på 14.500 kroner for den tid, kommunens medarbejdere havde brugt på hans sag. Men ud af de otte forhold var det kun to ting, der reelt krævede en godkendelse.

Hvad Rune Gitz-Johansen ikke vidste, var, at det var en nyansat trainee, der behandlede hans ansøgning.

Eleven krævede bl.a., at husejeren indsendte plantegninger af et kaninbur og en regnvandstank, fordi det ifølge eleven var uidentificerede bygninger, som skulle gøres lovlige.

»Kommunen frafaldt først kravet efter flere korrespondancer, tekniske tegninger heraf og involvering af adskillige andre instanser i kommunen. Det er jo grotesk, at jeg skal betale for den tid, eleven bruger på at undersøge et kaninbur og en regnvandstank for derefter at frafalde kravene,« siger Rune Gitz-Johansen.

Som B.T. i dag kan afdække, er det helt tilfældigt, om borgere bliver opkrævet et lavt eller højt gebyr for byggeansøgninger. Det afhænger af, hvorvidt ens ansøgning havner på skrivebordet hos en nyansat sagsbehandler eller en rutineret medarbejder.

Ud over at de nyansatte medarbejdere bruger mere tid på sagerne, risikerer man oven i købet at skulle betale for, at en rutineret mentor oplærer den nyansatte med udgangspunkt i borgerens ansøgning. Det bliver også faktureret.

En nyansat sagsbehandler-elev gav husejeren Rune Gitz-Johansen besked på at indsende tekniske tegninger af et kaninbur til Københavns Kommune.
En nyansat sagsbehandler-elev gav husejeren Rune Gitz-Johansen besked på at indsende tekniske tegninger af et kaninbur til Københavns Kommune. Foto: Uffe Weng
Vis mere

I Rune Gitz-Johansens tilfælde endte ansøgningen hos en nyansat medarbejder, en såkaldt trainee. I alt har 12 medarbejdere fra kommunen arbejdet på sagen, men eleven står for over 13 timer ud af de samlede 18,25 timer.

Eleven har blandt andet brugt tid på at undersøge, om regnvandstanken er lovlig eller ej. Tanken står på en palle og er skjult af brædder med tag over.

'Jeg har drøftet jeres palletank med mit team, og vi vælger at se den som en mobilenhed, der derfor ikke 'tæller med' som bebyggelse i skel,' skrev eleven, efter at Rune Gitz-Johansen havde sendt tekniske tegninger ind af den.

Nu står han tilbage med en undren over, hvorfor vandtanken overhovedet skulle blandes ind i sagen.

»Ud over at kommunen spilder ens tid og penge, fordi man skal udarbejde plantegninger, så opkræver de også penge for den tid, de selv bruger på forhold, som viser sig ikke at være omfattet af byggeloven,« siger Rune Gitz-Johansen, der dog understreger, at han ikke har noget imod den pågældende elev, der var venlig og imødekommende.

»Problemet er gebyrsystemet,« siger han.

Rune Gitz-Johansen klagede til kommunen over gebyret på 14.581 kroner og bad om en redegørelse for, hvad der var brugt af tid på de forhold, som viste sig ikke at være omfattet af byggeloven.

Han fik afslag på klagen, og modtog ikke som ønsket en konkret oversigt over tidsforbruget.

Det fik han først, da han bad om fuld aktindsigt i sin sag. På intet tidspunkt i processen oplyste kommunen, at det var en trainee, der havde behandlet hans ansøgning.

Rune Gitz-Johansen fik også besked på at indsende tegninger af en regnvandstank, der står på en palle og er skjult af brædder og tag. Efterfølgende fandt kommunens elev ud af, at den ikke skulle regnes for at være en bygning.  
Rune Gitz-Johansen fik også besked på at indsende tegninger af en regnvandstank, der står på en palle og er skjult af brædder og tag. Efterfølgende fandt kommunens elev ud af, at den ikke skulle regnes for at være en bygning.   Foto: Uffe Weng
Vis mere

Teknik- og Miljøforvaltningen skriver i et svar, at den ikke er forpligtiget til at oplyse ansøgere om, at deres sag behandles af en nyansat medarbejder.

Vicedirektør i forvaltningen Anne-Sofie Degn skriver desuden, at kommunen ifølge de nationale regler ikke må opkræve et lavere gebyr, hvis en sag behandles af en nyansat.

»I den konkrete sag har det betydning for behandlingen af det ansøgte skur, om den samlede småbebyggelse overstiger 50 m2. Derfor har det været relevant at få afklaret forholdene for alle småbebyggelser på grunden. Blandt andet blev der konstateret to kviste og en skurbebyggelse, som forvaltningen ikke havde kendskab til, og som derfor skulle godkendes,« skriver vicedirektøren og tilføjer:

»Samtidig har ansøger ikke leveret et fyldestgørende materiale, der er nødvendigt for, at vi kan foretage denne vurdering. Derfor har det været nødvendigt at rykke for materialet samt gennemgå vores arkivmateriale. Dette er årsagerne til det store timeforbrug.«