Kapitalkrav tvinger det foreningsejede realkredit- og bankinstitut Nykredit til at gå på børsen inden for de næste 12-24 måneder for at rejse kapital.

Den forstående børsnotering betyder, at den nuværende administrerende direktør i TV2, Merete Eldrup, skifter posten som menigt bestyrelsesmedlem i Nykredit-koncernen ud med posten som næstformand i Nykredit Holding og Nykredit Realkredit.

Men titlen som administrerende direktør i ét af landets største mediehuse og næstformand i én af landets største realkredit- og bankinstitutter kan være problematiske at forene, mener Journalistforbundets formand, Lars Werge.

»Det kræver, at hun er meget opmærksom på de udfordringer, det kan give. Hun har siddet i bestyrelsen for Nykredit i et stykke tid, og hun har også andre bestyrelsesposter i Rambøll og Gyldendal, så hun er i forvejen ude i »virkeligheden«. Men det er klart, at når man pludselig bliver næstformand i en bestyrelse, begynder det at se lidt mærkeligt ud,« siger Lars Werge.

Eldrup: Der er ingen interessekonflikt

Merete Eldrup har siden 2010 siddet i bestyrelsen for Nykredit-koncernen. I 2011 indtrådte hun i bestyrelsen for Gyldendal, hvor hun i dag er næstformand. Siden 2013 har hun også siddet i bestyrelsen for Rambøll.

I forbindelse med Michael Dyrbys afgang som nyhedsredaktør for TV2 i efteråret, udtalte Merete Eldrup til blandt andet Watch Medier, at hun kommer til »at fylde lidt mere i de overordnede principielle redaktionelle spørgsmål.«

Hovedpersonen selv ser dog ikke noget problem i både at være administrerende direktør i TV2 og næstformand i Nykredit.

»Jeg mener bestemt ikke, der er en interessekonflikt. Så ville jeg ikke kunne have siddet der i seks år (i Nykredits bestyrelse red.). Det er klart, at jeg må holde de to ting adskilt. Jeg er ikke inde i de daglige nyhedshistorier, og de er fuldt fritstillet til at dække Nykredit lige som det passer dem, og det gør de i øvrigt også. Det ville jeg aldrig nogensinde blande mig i,« siger Merete Eldrup.

Werge: Det er ikke foreneligt

TV2 har netop introduceret den nye businesskanal »TV2 Business« som et led i en styrket dækning af finansstof.

Og netop TV2 Business kunne torsdag morgen som det første medie »erfare«, at Nykredit er på vej mod en børsnotering, inden Nykredit selv bekræftede det i en fondsbørsmeddelelse.

»Når TV2 her til morgen faktisk har en »erfarer-historie« om Nykredits børsnotering, som så sidenhen er blevet bekræftet, så begynder det at blive underligt uldent,« siger Lars Werge, og kalder det et »problem« for Merete Eldrup og TV2, at mistanken om, at hun skulle stå bag historien, overhovedet kan opstå.

»Hun har som bestyrelsesmedlem og næstformand i Nykredit en fuldstændig klar og legitim interesse i, at selskabet klarer sig bedst muligt. Det kan sagtens kollidere med, hvordan TV2 skal håndtere finansområdet og børsintroduktioner. Så jeg synes faktisk ikke, det er foreneligt,« siger Lars Werge.

Merete Eldrup er dog fuldt ud bevidst om ikke at involvere sig i den daglige nyhedsdækning, hvilket hun heller ikke gør i dag.

»Jeg er meget bevidst om, at TV2 og Nyhederne skal køre den fuldstændige uafhængige kritiske linje, som de skal og gør i dag, uanset hvor jeg sidder. Og jeg er meget bevidst om, at de virksomheder, jeg sidder i, herunder Nykredit, ikke tror, at de får nogen som helst fordel,« siger Merete Eldrup.

Det er bestyrelsen i Foreningen Nykredit, bestyrelsen i Nykredit Holding A/S og Nykredits koncerndirektion, der alle anbefaler, at Nykredit søger en børsnotering for at rejse kapital, fremgår det i fondsbørsmeddelelsen.

Steffen Kragh, administrerende direktør for Egmont, bliver ny formand.