Man skulle nærmest tro, at det var Black Friday - bare på Skat.dk.

Omkring to millioner danskere har været inde på Skats hjemmeside siden fredag aften og i løbet af weekenden for at tjekke deres årsopgørelse for 2017.

På sociale medier har nogle jublet over at have modtaget overskydende skat, mens de skatteydere, som har fået en negativ melding om restskat, er knap så begejstrede.

Den sidstnævnte gruppe var der ca. 20 procent af sidste år. Langt de fleste - ca. 74 procent - fik overskydende skat, og det har været nogenlunde samme billede set over den seneste årrække.

»At så mange danskere får overskydende skat, skyldes først og fremmest, at Skat altid runder op til hele procent, når de fastsætter trækprocenten. Men der kan også være andre grunde - f.eks. at man har fået en større renteudgift, som man har glemt at forskudsopgøre. Det er en af de ting, som vi ved, at folk tit glemmer,« siger Las Olsen, der er der er cheføkonom i Danske Bank, til BT.

Ca. 1 millioner danskere skyldte samlet set 6,2 milliarder kroner i restskat i årsopgørelserne for 2016. Det svarer til 6.200 kroner per person.

Las Olsen forklarer, at især danskere med variable boliglån, kan stå til skattesmæk, fordi de har glemt at indberette, at de har fået en lavere rente.

»Det handler typisk om, at renten er faldet. Den vej er det gået for mange mennesker i løbet af 2017, fordi de har fået lavere rente på deres flekslån. Der er en del, der glemmer at indberette det. Restskat kan også skyldes, at man har glemt at fortælle til Skat, at man er steget i løn,« siger Las Olsen.

For de fleste menneskers vedkommende vil det kunne svare sig at betale beløbet med det samme. Undtagelsen er dog personer, der har anden dyrere gæld - f.eks. forbrugslån, som de med fordel kan betale af først.

Strafrente

Renten, som du betaler til Skat for at skylde penge, er 1,7 procent - men da renteudgifterne ikke kan trækkes fra i skat, svarer det reelt til en rente på lidt over 2 procent, forklarer Las Olsen.

Venter du med at betale til efter 1. juli 2018 skal du betale et procenttillæg på 3,7 procent.

Omvendt får du du også en rente, hvis Skat skylder dig penge. Den er i øjeblikket på 0,5 procent.

Ineke Petersen, der er kontorchef i SKAT, at langt størstedelen af alle oplysninger om indtægter og fradrag kommer automatisk - men der er stadig ting, som du selv skal tjekke.

»Skat får efterhånden de fleste oplysninger automatisk og rigtig mange borgere har derfor ikke noget at selvangive. Derfor bør man alligevel kontrollere tallene og oplyse, hvis man har ændringer eller tilføjelser. Det gælder f.eks. kørselsfradrag, håndværkerfradrag, børnebidrag, og hvis man har solgt værdipapirer i året,« siger Ineke Petersen.