Se hans fjerde forklaring her

For tredje gang på mindre end et år ændrer direktøren for entreprenørselskabet Eigil Jensen A/S nu forklaring om den ulovlige opbevaring af forurenede jernbaneskærver i en grusgrav i Vandel. Dermed er vi nu i alt oppe på fire forklaringer.

Den seneste forklaring kom på TV Syd mandag aften. Her erkendte direktør Kim Jensen, at de forurenede sten ulovligt har været opbevaret i selskabets grusgrav siden 2008.

Som BT de seneste dage har afsløret, anbragte selskabet alene sidste år 10.000 ton af de forurenede sten i grusgraven, som ligger få meter over grundvandet midt i et delvist fredet naturlandskab øst for Billund. Her har stenene og deres formodede indhold af blandt andet tungmetaller, olie og pesticidrester ifølge flere eksperter udgjort en betydelig fare for både drikkevandet og omgivelserne.

Flere kilder med tilknytning til virksomheden har til BT forklaret, at den ulovlige opbevaring har stået på i op til 19 år på skiftende adresser, men det har direktør Kim Jensen hidtil afvist med skiftende forklaringer.

I december sidste år blev det ulovlige skærvelager opdaget af Vejle Kommune efter en anmeldelse. I den forbindelse oplyste direktøren, at stenene kun havde været på adressen i tre til fire uger, fremgår det af et senere brev fra Vejle Kommune, som BT er i besiddelse af.

Da BT i maj kontronterede Kim Jensen med en række billeder, der viser bjerge af forurenede jernbaneskærver i grusgraven i juli og november 2012, ændrede han imidlertid forklaring. Nu havde den ulovlige opbevaring stået på i et halvt år. Senere udvidede han igen perioden i en e-mail til redaktionen. Nu var der tale om otte måneder i 2012. Heller ikke det var imidlertid sandt, erkendte Kim Jensen i aftes i interviewet med TV Syd.

- Vi kan ikke løbe fra, at vi har opbevaret jernbaneskærver her i grusgraven i Vandel, så det må vi forholde os til. At det har vi gjort. Vi har opbevaret jernbaneskærver siden 2008, fortalte han den sydjyske tv-station.

Efterfølgende erkendte han med et kort 'ja,' at opbevaringen var ulovlig.

Kim Jensen afviser dog fortsat alle beskyldninger om, at selskabet har blandet de forurenede jernbaneskærver i frisk sand og grus, hvorefter blandingen er solgt som et rent byggemateriale kaldet stabilgrus. Netop det hævder blandt andre tidligere og nuværende medarbejdere og samarbejdspartnere ved virksomheden. Samme kilder fastholder, at den ulovlige forretning og opbevaring i virkeligheden har stået på i helt op til 19 år på skiftende adresser.