Den afdøde danske jægersoldat René Brink Jakobsens kiste lander her til formiddag i Flyvestation Karup.

René Jakobsen blev fredag mindet under en følelsesladet højtidelighed i Helmand, Afghanistan.

Han blev den første danske jægersoldat, som blev dræbt i kamp, da han onsdag den 2. januar var på mission i Upper Gereshk Valley og blev ramt af en eksplosion.

Siden hans død har savnet af ham været stort i Task Force 7, som er en blanding af jægere og frømænd, og det kom stærkt til udtryk, da danske og internationale tropper fredag holdt mindehøjtidelighed for den afdøde soldat.

Dem har vi mistet

- René var 6. patruljes sanitetsmand og en af de bedste sanitetsfolk i korpsets tid. Gennem sin uddannelse som fysioterapeut var han manden, som tog sig af os, når vi havde ondt og brug for pleje og omsorg. René var den positive og glade mand i patruljen, han så det som sin mission, at alle skulle have det godt.

- Hvis der kom en ny mand i delingen, var det René, som tog sig af ham og fik ham med i flokken. Han så det gode i alle, sagde en jægersoldat, der på vegne af Hold 7 holdt en tale til deres afdøde kollega, i følge forsvaret.dk.

Taleren fremhævede videre, at René Brink Jakobsen som 36-årig blev den ældste, der nogensinde er gået igennem aspiranttiden til jægerkorpset. Et faktum, der kom til udtryk i hverdagen.

- Han havde en dedikeret vilje til at være jæger og en evig stræben efter at være den bedste. Hans viden var utrolig bred, og han elskede at dele ud af sin erfaring. Derfor er et af vores mottoer i 6. patrulje: ”Fuck Google - ask René”, sagde talsmanden videre.

Flere internationale styrker - heriblandt afghanske og britiske - deltog i mindehøjtideligheden, ligesom en lang række nationaliteters flag var sat på halv. Briterne havde stillet en hornblæser til rådighed, der spillede en afskedssalut for soldaten kort efter et følelsesladet minuts stilhed.

Dem har vi mistet

Også Kresten Hedegård, oberst, chef for det danske kontingent, holdt en tale for den afdøde soldat, hvor han ligeledes understregede René Brink Jakobsens kvaliteter som soldat. Også den efterladte familie fik nogle ord med på vejen.

- Det Danske Kontingent i Afghanistan sørger over tabet af deres kammerat. Vores sorg er intet sammenlignet med det tab og de savn, som Renés hustru og tre børn skal leve med. De har mistet en elsket ægtemand og far. Mine tanker og dybe medfølelse går til Renés familie, venner og kammeraterne i Jægerkorpset, sagde Kresten Hedegård, i følge forsvaret.dk.

René Brink Jakobsen bisættes i Danmark ved en militær begravelse på lørdag kl. 13.00.