De udendørs skraldebunker i Danmark vokser i tak med danskernes hensynsløshed. Folk smider affald på gaderne og i naturen som aldrig før, men i en analyse foretaget af Hold Danmark Rent er det kun 13 procent af danskerne, som vedkender sig at smide skrald i det fri.

Alligevel siger to ud af tre danskere i undersøgelsen, at der i høj eller nogen grad ligger skrald på gaderne, der, hvor de bor. Og det gælder både, om du bor i hus, villa, etageejendom eller på en gård. 

I England har ENCAMS været ansvarlig for 'Keep Britain Tidy' ('Hold England Ren', red.) kampagnen i over 50 år. I 2001 gennemførte organisationen et større forbrugerstudie, hvor 48 procent af briterne indrømmede, at de smider affald i en eller anden form.

ENCAMS delte de 48 procent op i fem 'affaldspersonligheder, der karakteriserer deres holdninger og adfærd.

Læs med og se, hvilken affaldspersonlighed DU er: 

De velopdragne. Langt den største gruppe, der udgør 43 procent af 'affaldssmiderne', kan typisk finde på at smide et æbleskrog eller små stykker af papir og sjældent andet.

- Hvis jeg vidste, at æbleskrog var et problem, ville jeg genoverveje min adfærd.

Folk i denne gruppe er opdraget til ikke at smide affald og mener, at dårlig opdragelse er den vigtigste årsag til, at andre smider affald. De velopdragne ville blive meget flove, hvis nogen så dem smide affald og selv samle det op. De velopdragne mener, at de, der smider affald, er tankeløse.

De selvretfærdige. Den næststørste gruppe, der udgør 25 % af 'affaldssmiderne'. De retfærdiggør deres adfærd med, at 'alle andre gør det også'. Men mener også, at for få skraldespande bærer ansvaret for, at de smider fx tyggegummi og cigaretskodder fra sig, og at de lader deres hunds efterladenskaber ligge.

- Man kan jo ikke komme et cigaretskod i lommen, så man bliver nødt til at skodde det på gulvet/jorden.

Den selvretfærdige gruppe bliver også flove, hvis de bliver taget i at smide affald, og de vil sandsynligvis også samle op efter sig. De selvretfærdige mener, at de, der smider affald, er dovne.

De ligeglade. Gruppen består af cirka 12 procent af 'affaldssmiderne'. Det kendetegner denne gruppe, at de er fuldstændig ligeglade med konsekvenserne af at smide affald. En del af gruppen ved godt, at det er forkert at smide affald, men undskylder sig med, at livet er for kort til at bekymre sig om så små ting.

- Jeg forstår ikke, hvorfor en coladåse kan bekymre nogen. Hele samfundet er jo overstrømmet af affald og hærværk i forvejen.

De ligeglade er ægte ligeglade. Det vil sige, at de ikke bliver flove, hvis nogen ser, at de smider affald. En del af dem vil formentlig ligefrem svare igen eller blive aggressive, hvis de bliver bedt om at samle op efter sig. De ligeglade vil dog også betragte det som uhøfligt, hvis andre smider affald lige foran dem.

De flove. 10 procent af 'affaldssmiderne' tilhører denne gruppe. De ved godt, at det er forkert at smide affald. Men forsvarer sig selv med, at det er for besværligt at tage affaldet med sig. De forsøger så vidt muligt, at slippe af med affaldet skjult.

- Jeg putter det i en plantekumme eller ned langs siden og ind under en bænk, så ingen ser det.

De flove smider affald, når andre ikke er i nærheden til at se det, ud af bilvinduet eller diskret ved større arrangementer. Ligesom de velopdragne bliver de ekstremt flove, når de bliver opdaget og vil øjeblikkeligt samle op efter sig. De flove mener, at 'affaldssmiderne' er dovne og ubetænksomme.

Bebrejderne. 9 procent af 'affaldssmiderne' tilhører denne gruppe. De bebrejder kommunen og de ansvarlige myndigheder for utilstrækkelige skraldespande, fastfoodstederne for deres dårlige emballage, dagligvarekæderne for overdreven indpakning osv.

- Det er kommunens skyld, fordi de ikke kan finde ud af at tømme skraldespandene ordentligt. Bebrejderne bliver også flove, når de bliver opdaget og vil formentlig samle op efter sig. 'Affaldssmidere' er dovne, men hvis de eksempeelvis gør det, fordi skraldespanden er overfyldt, så er det helt i orden. Synes du også, at danskerne sviner som aldrig før. Deltag i debatten på vores Facebook-side. Du skal like for at kunne skrive en kommentar.