Lyt til artiklen
Efter at ingeniøren, forskeren og videnskabsmanden Haldor Topsøe anden pinsedag gik bort, ejer hans børn og børnebørn nu selskabet, som Haldor Topsøe stiftede i 1940.

Gennem de seneste to år er selskabet løbende blevet overdraget til anden og tredje generation efter stifteren Haldor Topsøe, der efterlader sig fire børn og 10 børnebørn. I dag er selskabet 100 pct. familieejet, og sådan ventes det at forblive.

’Familien er fast besluttet på at bevare ejerskabet og støtter den langsigtede vækststrategi samt den fortsatte udvikling af virksomheden i grundlæggerens ånd’, skriver selskabet i en pressemeddelelse i forbindelse med grundlæggerens død.

Fire børn

Haldor Topsøe har to sønner og to døtre, og de fire børn har gennem flere årtier ønsket at diskutere generationsskiftet med deres far, der var tilbageholdende med at forsyne dem med svar på, hvordan fremtiden så ud for familieejerskabet. Det fik for år tilbage børnene til at søge hjælp hos den anerkendte business school IMD i Lausanne i Schweiz, hvor man blandt andet er specialister i generationsskifter, og her fik de fire søskende sammen med deres egne børn skrevet en slags grundlov for virksomheden, som faderen senere tilsluttede sig. Det skriver Berlingske-journalist Thomas Larsen i sin portrætbog om Haldor Topsøe, der udkommer fredag 24. maj.

I mange familieejede virksomheder lægges hovedparten af ejerskabet i en fond for at forhindre, at interne stridigheder enten udsulter selskabet eller forhindrer en sund udvikling af selskabets strategi.

Fondsløsningen var også oppe at vende i Topsøe, men valget faldt på en struktur, hvor Haldor Topsøes børn og børnebørn personligt ejer aktierne - til gengæld lægger en aktionæroverenskomst stramme bånd på deres ejerskab.


Færre penge

I Thomas Larsens biografi om Haldor Topsøe forklarer sønnen Henrik Topsøe, hvordan dokumentet indeholder grundtanken om, at familieejerskabet skal være til gavn for firmaet og ikke en hæmsko - og at familien dermed trækker færre penge ud af selskabet, end man gør hos konkurrenterne.

Det bliver også ham, der i dag er administrerende direktør i Haldor Topsøe Holding og som har været i virksomheden siden 1974, som efterfølger faderen og bliver den nye bestyrelsesformand i datterselskabet Haldor Topsøe A/S, hvor den egentlige forretning ligger. Her sidder børnebørnene Jacob Haldor Topsøe og Christina Topsøe ligeledes i bestyrelsen. Den anden søn er tidligere matematikprofessor Flemming Topsøe, der ligesom sine søstre sidder i bestyrelsen for holdingselskabet. Søstrene Birgitte Øigaard og Lissen Haugwitz-Hardenberg-Reventlow er begge pensionerede og henholdsvis tidligere matematiklærer og teaterinstruktør.

Købte virksomheden fri

Det lå Haldor Topsøe meget på sinde at få virksomheden tilbage på familiens hænder, efter at Haldor Topsøe A/S i 35 år var delvist ejet af en italiensk koncern, efter at selskabet var i økonomisk krise i begyndelsen af 1970erne. I 2007 tog Haldor Topsøe et lån på 2,6 milliarder kroner og købte dermed virksomheden fri igen.