Danske agurker er ikke som frygtet smittekilden til den livsfarlige tarmbakterie VTEC. Det viser dugfriske prøver, som Fødevarestyrelsen netop har fået svar på.

Der er ikke spor af den farlige VTEC-bakterie i de prøver af danske agurker, som Fødevarestyrelsen har analyseret hen over weekenden.

Der er derfor intet, der tyder på, at danske agurker er kilden til det alvorlige e-coli-udbrud, der har smittet adskillige patienter i blandt andet Tyskland, Danmark og Sverige.

Fødevarestyrelsens laboratorier har siden fredag arbejdet i døgndrift på at analysere agurker fra to danske producenter, siden det kom frem, at tyskerne havde mistanke til danske eller hollandske agurker.

GERMANY EHECMen nu viser analyseresultaterne fra Fødevarestyrelsen, at de danske agurker ikke er smittekilden til den farlige tarmbakterie. Og det glæder Dansk Gartneri.

- Vi har taget til efterretning, at Fødevarestyrelsen ikke længere finder nogen anledning til at mistænke danske agurker. Men vi havde heller ikke forventet, at Fødevarestyrelsens undersøgelser havde vist et andet resultat, siger Dansk Gartneris næstformand Mogens Christensen.
 
- Det kendetegner danske grøntsagsavlere, at man holder en meget høj standard med megen egenkontrol og striks myndighedskontrol. Desuden bruger danske avlere vand fra brøndboringer og opsamlet regnvand fra tage, hvilket minimerer risikoen for e-colibakterier yderligere, fortsætter næstformanden. 
 

Fødevarestyrelsen fastholder dog stadig sin advarsel mod rå agurk, tomat og bladsalat fra Nordtyskland samt rå agurk fra Spanien.

Lige nu holder EU's landbrugs- og fødevareministre - herunder danske Henrik Høegh - møde i Ungarn om, hvordan landene skal forholde sig til den livsfarlige bakteriesmitte.

Indtil videre er 14 danskere smittet med VTEC-bakterien. Syv af disse har oplevet akut nyresvigt som følge af infektionen. Senere i dag opdaterer Serum Instituttet de danske smittetal.

I Tyskland er 14 døde og mere end 1400 konstateret smittet med coli-bakterien.