En dansk frikirkepræst er anmeldt for seksuelle overgreb mod i alt ti børn og unge i en opsigtsvækkende sag. Han havde skabt en sekt, hvor børn og unge blev hjernevasket, fortæller kilder. Berlingske har fulgt sagens spor til Jylland og Florida.

Det var først efter et par år som kirkegænger, at mistankerne begyndte at spire hos Poul Jensen. Gennem et par år var han sammen med sin kone og børn trofaste gæster i den lille frikirke i udkanten af den midtjyske købstad. Et »rigtig dejligt sted at komme, hvor folk i alle aldre mødtes«, som Poul i dag formulerer det.

»Men som tiden gik, begyndte vi at finde ud af, at der skete noget bag facaden,« siger han.

I dag ligger bygningen, der tidligere husede den jyske frikirke, livløs hen i udkanten af et parcelhuskvarter. Persiennerne er rullet ned for vinduerne i den hvide og blå bygning, der mest minder om en forladt barak. Dørene er låst, og der er sat tæpper og træplader for vinduerne rundt om bygningen. Der har tidligere stået »Pinsekirken« på facaden, men bogstaverne er nu forsvundet.

Det er her, at den kristne vækkelsesbevægelse, hvor Poul og hans kone stoppede med at komme omkring 2011, holdt til. Og det er her, at en række opsigtsvækkende og alvorlige beskyldninger om frikirkens tidligere præst udspringer fra. Han er hovedperson i en sag, hvor han beskyldes for seksuelle overgreb på i alt ti børn og unge.

Dengang Poul kom i frikirken, mistænkte han ikke præsten for seksuelle overgreb, og han troede ikke, at det var så slemt, som det nu beskrives.

Men præstens måde at opføre sig på vakte alligevel hans mistanke. Selv stoppede han og konen med at komme i kirken efter en række episoder med frikirkepræsten.

Især husker Poul én episode, hvor frikirkepræsten besøgte ham privat. Her fortalte præsten, hvordan han havde set onde ånder og dæmoner på et hotelværelse.

Frikirkepræsten drev ånderne og dæmonerne ud, lod han Poul og hans kone forstå den dag i deres hjem. For at sætte sig i respekt, mener Poul.

»Få minutter efter forklarede han, hvordan han skulle bruge op mod 300.000 kr., og han forklarede os, at vi jo godt kunne tage et lån i huset som hjælp. Vi sagde selvfølgelig nej.«

En praksis, som andre kilder med kendskab til kirken også beretter om.

Kort efter stoppede Poul og hans kone med at komme i kirken. Men parrets børn blev ved med at komme i miljøet omkring frikirken:

»Vores børn fortalte os ikke noget om, hvad der skete i kirken på det tidspunkt. De vendte os ryggen og skubbede os længere væk, når vi prøvede at spørge dem ind til det.«

Parrets ene barn er nu ude af kirken, mens et andet stadig færdes i miljøet.

Berlingske er fulgt i sporet på den opsigtsvækkende sag, hvor en jysk frikirkes nu forhenværende præst er kommet under voldsomme beskyldninger. Den unge frikirkepræst er blevet anmeldt til Midt- og Vestjyllands Politi for i otte tilfælde at have forgrebet sig på børn og unge helt ned til 13-års alderen i perioden fra 2006 til 2011. Samtidig efterforskes han for to overgreb i Florida, hvor han i dag bor med sin kone og har praktiseret i en menighed, som han startede i 2011.

I denne uge er flere forældre stået frem for at fortælle om overgrebene i kirken. Der er kommet beskyldninger frem om seksuelle lege orkestreret af frikirkepræsten, onani på og med en ung dreng og beretninger om forskellige ritualer af seksuel karakter i frikirkens regi. Men beskyldningerne mod frikirkepræstens virke begyndte for flere år siden.

Den lille jyske menighed har i en årrække været styret af den kontroversielle præst og hans far. Og den har været en del af den kristne retning Pinsebevægelsen, der bl.a. er kendetegnet ved fænomener som tungetale og helbredelse ved bøn.

En del af kirkens virke er sket i skikkelse af ungdomsafdelingen »Club Noise« – et tiltag startet af frikirkepræsten. På klubbens nu slettede Facebook-side var samlingspunktet beskrevet som »en kristen teenageklub, hvor du har mulighed for at høre om, hvor fedt det er at kende Jesus«. Netop ungdomsafdelingen er et centralt omdrejningspunkt i beskyldningerne.

I 2010 blev frikirkepræsten første gangbeskyldt for sekterisk og grænseoverskridende adfærd og uansvarlig forvaltning af kirkens midler. Det førte til, at han blev ekskluderet af foreningen Frikirkeleder.dk, som er et fællesskab af frikirkelige præster, missionærer og ledere. Han blev blandt andet ekskluderet på grund af beskyldninger om grænseoverskridende adfærd over for medarbejdere i »Club Noise«.

Frikirkepræsten blev aldrig dømt forbeskyldningerne.

To år senere – i 2012 – væltede beskyldningerne igen ind over frikirkepræsten.

En række personer fortalte til dagbladet BT om oplevelser, hvor børn og unge i kirkens regi blev tvunget til at spise opkast, og om hvordan der blev taget nøgenbilleder af unge piger. En ung mand fortalte også om lege, hvor de unge i kirken blev overhældt med tændvæske. Præsten blev politianmeldt.

Men politiet meddelte, at sagen blev droppet på grund af manglende beviser.

Kirkens øverste ledelse afviste dengang samtlige beskyldninger – på nær beskyldningen om, at børn havde spist bræk. Det »handlede om en leg på lejr, hvor der var en leg, hvor det gjaldt om at spise noget ulækkert«, lød forklaringen fra frikirkepræstens far, der beklagede episoden.

Samtidig sagde faren om en af de unge, der stod frem og fortalte om lege med tændvæske:

»Den dreng har ingen virkelighedssans.«

Men i denne uge er faren kommet med nye udtalelser, der tyder på, at noget har været helt galt i frikirken.

Det er fem år siden, at de sidste overgreb – ifølge beskyldningerne – fandt sted. Hvorfor kommer det først frem nu?

Berlingske har talt med en række kilder, som enten selv er kommet i kirken eller har haft pårørende, der har været en del af den. De tegner på forskellig vis et billede af en lukket og sekt-lignende gruppe, hvor frikirkepræsten har haft et godt tag i især de unge.

En kilde, som kom i kirken indtil for fem år siden, forklarer, at han »slet ikke er overrasket« over beskyldningerne, der nu er kommet frem. Den unge mand beskriver en lukket kultur, der ifølge ham havde karakter af en sekt. Han fortæller videre, hvordan frikirkepræsten arrangerede lege, hvor de unge skulle smide deres tøj.

»Der var en konkurrence, hvor det gjaldt om at lave den længste tøjkæde. Vi fik at vide, at vi skulle sørge for at bruge alt vores tøj. Men vi valgte selv at stoppe, da vi til sidst stod i underbukser. Efter at have været med til den leg to gange begyndte jeg at se, at der foregik noget sygt derinde,« siger han.

En anden kilde, som er pårørende til en person, der er kommet i kirken, fortæller, hvordan børnene blev »hjernevasket« af præsten.

»Hvis han fik opfattelsen af, at nogle forældre var skeptiske omkring hans metoder, fik børnene automatisk at vide, at forældrene var besat. Mit barn ville ikke give mig et kram, fordi jeg var fyldt med dæmoner,« forklarer kilden:

»De unge mennesker var totalt hjernevaskede og forblændede af præsten, som de mente havde stor kærlighed til dem.«

En tredje kilde, som er pårørende til en pige, der tidligere har anmeldt præsten for krænkende adfærd, siger om miljøet blandt de unge i kirken:

»Der var et stærkt sammenhold. Når der er det, har man nok mere tendens til at blive lullet ind i en forestilling om, hvad det egentlig er, der foregår. Min datter sagde, at dæmonerne ville komme efter hende, hvis hun gik ud af kirken,« siger kilden.

Berlingske har desuden opsøgt en række af de implicerede personer og andre, der er kommet i kirken. Det tegner et billede af en gruppe, der er tætte venner, og hvor flere er gift med hinanden.

Berlingske har opsøgt en række af de direkte involverede i anmeldelsen af frikirkepræsten. Men ingen har ønsket at udtale sig med henvisning til, at politiet efterforsker sagen.

På et møde i frikirken 27. april i år tog tingene en ny drejning. Ifølge Metroxpress valgte frikirkepræstens far at lukke kirken efter mødet, hvor flere af de tilstedeværende børn og unge åbnede op om deres oplevelser i frikirken. Det viste sig, at »der er foregået rigtig mange ting, som ikke skulle foregå«, sagde faren, der også er en del af kirkens øverste ledelse, til avisen.

I 2011 flyttede frikirkepræsten til USA, hvor han har haft sin egen menighed. To gange om ugen har han gennemført bibelstudier og religiøse møder i Orlando-området i Florida. Det var umiddelbart efter de første beskyldninger, at han rejste til USA – ifølge kirkens nu lukkede hjemmeside, fordi Gud havde bedt ham om det.

Berlingske har opsøgt frikirkepræsten på hans adresse for at høre hans version af de alvorlige beskyldninger.

Samtlige skodder er trukket for vinduerne i frikirkepræstens hus. I indkørslen har den sorte bil samme type nummerplader som alle andre biler indregistreret i Florida. »Sunshine state« står der. Og så bilejerens egen tilføjelse: »Jesus døde for os. Så jeg lever for ham«.

Frikirkepræstens kone åbner døren på klem og svarer:

»Det er venligt af jer at kigge forbi. Vi taler ikke med nogen i øjeblikket.«

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra frikirkepræstens far, der stadig bor i Danmark. Tidligere på ugen sagde han til Metroxpress om beskyldningerne mod sønnen:

»Sidst vi talte med ham, var han utrolig ked af alt det her, og han siger, han pludselig har opdaget, hvad han selv har gjort.«

Spørger man Poul Jensen, hvis datter stadig kommer i kredsen omkring den nu lukkede kirke, er det på tide, at sløret bliver løftet for, hvad der muligvis er foregået i kirken.

»Selvom det udadtil er en meget åben kirke ligesom folkekirken, så er der blevet lagt låg på, lige så snart der har været optræk til ballade. Og så er der ikke sevet mere ud. Jeg tror, de har beskyttet hinanden. Nu er det godt, at der kommer lys over sagen.«