Lyt til artiklen

Bureaukrati og strid om udgifterne til kystsikring har ramt københavnske sommerhusejere i Skagen. En af ejerne har taget sagen i egen hånd, og det har skabt blandede reaktioner.

Vinduesfabrikant Carsten Kastrup fra Kastrup Vinduer i Løgstør – i Gl. Skagen oftests omtalt som slet og ret vinduesfabrikanten – er en mand, som er på manges læber. Han er vist ikke synderligt mondæn, og han er ej heller kendt for nogen exceptionelt dyr sportsvogn. Nej, fabrikanten irriterer de københavnske sommerhusejere, fordi han har taget kystsikring i egen hånd med big bags og bulldozere.

Carsten Kastrup købte for nogle år siden sommerhuset Fellen af to af finanskrisens store navne (og tabere), den fængselsdømte entreprenør Kurt Thorsen og eksmilliardæren og IT-fallenten Erik Damgaard, for over fire mio. kroner. Huset lå allerede dengang med det ene hjørne i havet, men et storstilet kystsikringsprojekt var undervejs. I 2015 enedes sommerhusejerne med Frederikshavn Kommune om et millionprojekt og en ca. fifty/fifty-fordeling af udgifterne til renovering af en stribe gamle høfder og etablering af flere nye.

Men projektet er endt i bureaukrati og ævl og kævl, og de forventede omkostninger er steget til ti mio. kroner. Flere statslige myndigheder har været indblandet, kendte og tunge navne blandt sommergæsterne har skrevet direkte til ministre, og en halv snes – usolidariske – grundejerne har klaget over at blive påført udgifter.

Som en fransk klippeø

Imens æder havet af kysten og stranden.

»Beregninger viser, at hvis der aldrig havde været foretaget kystsikring, ville havet gå helt ind til Højenvej (vejen fra Skagen by og ud til Gl. Skagen, red.),« påpeger grundejerforeningens formand, tidligere Fona-ejer Poul Kjær, som ligesom de andre sommerhusejere i Gl. Skagen hjælpeløst må se til, mens sandstranden forsvinder.

Midt i bureaukratiet er vinduesfabrikanten fra Løgstør – udover de sendrægtige myndigheder – blevet en torn i øjet for dem. Hans egenhændige – og ulovlige – kystsikring har efter deres vurdering betydet, at sommer­huset Fellen nu minder om klippeøen St. Michel ud fra Nordfrankrigs kyst.

Berlingskes besigtigelse af ødelæggelserne sammen med grundejerformanden viser da også, at hav og sand har ædt sig inden om huset og desuden snuppet en ordentlig luns af klitten, så Skagens berømte Sømærke pludselig er blevet synligt nede fra stranden.

En af sommerhusejerne på Rævehalevej syd for Gl. Skagen, nemlig familien Rovsing, har barmhjertigt tilbudt vinduesfabrikant Carsten Kastrup at overtage et stykke af Rovsing-familiens grund oven for Fellen og så bygge et nyt sommerhus, hvor udsigten for øvrigt vil være fantastisk, fordi føromtalte klit er røget i havet på grund af vand- og sandforhold omkring Fellen. Fellen skulle så fjernes én gang for alle.

Men den går vistnok ikke. Rovsing-familiens grundstykke er omfattet af kystbeskyttelsesloven og et hav af servitutter, og mennesker må stort set intet foretage sig her ud over at bade og gå tur langs stranden. Myndighederne ville skulle give et hav af dispensationer, og det ville skabe uheldig præcedens, mener man blandt sommerhusejerne, som vist også ville ærgre sig, hvis vinduesfabrikanten skulle komme så heldigt ud af sagen.

Påbud uden effekt

Men indtil videre er der intet sket. Havet æder og æder, og de grå big bags ligger på stranden og ser herrens ud. Myndighederne har givet flere påbud om at fjerne dem, men ingenting sker.

Men bortset fra det, så skinner solen i Gl. Skagen sig i lakken på dyre biler, mens musikken foran Ruths Hotel drøner, og hvidvinsglassene dugger i varmen.