Foto: Lukas Schulze

Et stort antal børn har oplevet stærkt ubehagelige bivirkninger efter den meget udbredte Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccination, som skal beskytte dem mod bl.a. kighoste og polio.

Generne har været så store, at knap 150 børn de seneste par år har fået tilkendt erstatning, fordi de har udviklet en kraftig allergisk reaktion overfor aluminiummet i vaccinen, fremgår det af en opgørelse fra Patienterstatningen.

Erstatningerne kommer, efter at forældre-grupper gennem flere år har klaget over alvorlige bivirkninger i tilknytning til vaccinationen, som indgår i børnevaccinationsprogrammet, og blandt forældrene er der tilfredshed over, at der nu i stor målestok ydes erstatning for vaccinations-skader.

»Det er klart, at det er rart at blive anerkendt. Vi ser også gerne, at aluminium med tiden kommer helt ud af vaccinerne. Men det er et større slagsmål, og indtil da handler det fra vores side om at få belyst, hvor stort problemet egentlig er,« siger Line Helsted Jørgensen, som er formand for gruppen B.A.V., Børn med Aluminiumsallergi som Vaccinationsskade, og selv er forælder til et barn med aluminiumsallergi.

Erstatningen er udbetalt, efter at børnene har udviklet et såkaldt granulom, der beskrives som en »kløende langvarig knudedannelse« på det sted på kroppen, hvor barnet har fået indsprøjtningen. Granulomet skyldes oftest vaccinens indhold af aluminium, som anvendes i nogle vacciner for at stimulere immunsystemet.
Den faglige vurdering er, at bivirkningerne i de fleste tilfælde - men langt fra alle - vil forsvinde igen efter nogle år, og derfor er erstatningerne typisk kun på ca. 25.000 kr, hvilket er klart i underkanten, mener forældrene.

US-125767555

»Vi mener slet ikke, at erstatningens størrelse står mål med de gener, børnene har. Det er lidt et bittersødt bolsje at få,« siger Line Helsted Jørgensen.

Bivirkningen er kendt, men har hidtil været betragtet som meget sjælden. Ifølge Patienterstatningen kom der således i årevis blot en enkelt anmeldelse eller to om året med krav om erstatning, men i 2012 og 2013 begyndte der at komme flere anmeldelser for så at eksplodere i 2014 og i år. Sidste år kom der 77 anmeldelser, og i år er der til dato kommet 88, viser tal, som Patienterstatningen har opgjort for Berlingske.

Indtil videre har 149 børn fået tilkendt erstatning for den allergiske reaktion, de har udviklet i forbindelse med vaccinationen. Blot fem anmeldelser er blevet afvist, og der er 34 sager, der endnu ikke er afgjort, så det samlede antal erstatningssager kan meget vel nærme sig 200.

Vurderingen er, at det store antal sager især skyldes, at der de senere år er kommet stor offentlig opmærksomhed om de mulige skader ved aluminiumsindholdet i nogle vacciner - og muligheden for at opnå erstatning. Men udviklingen har også ført til løftede øjenbryn i Patienterstatningen.

»Det er mange anmeldelser på de samme bivirkninger. Derfor har vi også været i kontakt med Sundhedsstyrelsen undervejs. Men antallet af anmeldelser skal altså også ses i sammenhæng med det store antal spædbørn, der hvert år bliver vaccineret for at undgå alvorlige sygdomme,« siger direktør i Patienterstatningen Karen-Inger Bast.

Stigningen i antallet af anmeldelser falder tidsmæssigt sammen med, at Statens Serum Institut, som har produceret vaccinen, i en periode løb tør for det. I stedet har man brugt et andet præparat fra en ekstern leverandør. Men hos såvel seruminstituttet som Sundhedsstyrelsen afviser man, at der kan være en sammenhæng.

»Den anden vaccine er en erstatning for den klassiske Di-Te-Ki-Pol-Hib. Der er ikke nogen sammenhæng med denne vaccine og det øgede antal bivirkninger,« siger enhedschef Henrik G. Jensen, Sundhedsstyrelsen.

I styrelsen formoder man, at de mange anmeldelser og erstatningssager kan hænge sammen med en øget offentlig opmærksomhed – blandt andet intensiv omtale på Facebook.

»Bivirkningerne er en væsentlig gene for både barnet og familien. Derfor følger vi også udviklingen nøje. Bivirkningen er kendt, og set i forhold til antallet af vaccinerede er den heldigvis sjælden,« siger Henrik G. Jensen.

SMS

Hitter på Facebook

Mere fra Få første måned for 9 kr.