I dag bringer vi det som bedst kan beskrives som en bekymrende indsigt i, hvor syge forholdene kan være på de danske sygehuse.

50 gange har Arbejdstilsynet siden 2016 reageret på kritisable forhold på danske hospitaler, hvor ‘stor arbejdsmængde og tidspres’ udgjorde en sundhedsrisiko for personalet.

Direktør i Danske Patienter bruger ord som ‘chokerende’, men mener ikke, at situationen er ‘overraskende’ - hvilket i sig selv er bekymrende. Han forklarer videre, at vi er inde i en ‘negativ spiral’.

Kjeld Møller Pedersen, der er professor og sundhedsøkonom på Syddansk Universitet, mener, at udviklingen er ‘tankevækkende og bekymrende’.

I Danmark bryster vi os af, at have et velfærdssamfund. Et samfund, hvor der er et fintmasket sikkerhedsnet under os alle sammen. Her spiller sundhedsvæsenet, herunder vores sygehuse, en ikke uvæsentlig rolle.

Men der er altså noget helt galt, når patienter får sovemedicin alene af den grund at personalet så kan nå at tage sig af andre patienter. Og der er noget galt, når en ‘stor arbejdsmængde og tidspres’ udgør en sundhedsrisiko for personalet.

Det nemmeste i verden ville være at kræve, at der postes endnu flere penge i systemet, men det er ikke nødvendigvis løsningen. Kjeld Møller Pedersen peger eksempelvis på, at dårlig ledelse og uklare opgavebeskrivelser også er med til at tingene går galt. Noget andet er ‘uhensigtsmæssige procedurer’, som med enkle tiltag kan ændres.

»Hvis jeg var sundhedsminister, så ville jeg bede om en videnskabelig og systematisk gennemgang af Arbejdstilsynets rapporter,« siger professoren.

Det lyder som et godt sted at begynde. Og på BT opfordrer vi derfor landets fem regioner, der driver vores sygehuse, og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til at gå i gang netop det. For vores alle sammens skyld.

ufjo