Den amerikanske komiker Jon Stewart bliver i øjeblikket hyldet for en tale, hvor han forsvarer de brandmænd, der som de allerførste rykkede ud under terrorangrebet den 11. september 2001.

»Bag mig er et fyldt lokale af de brandmænd, der nåede først frem den 11. september, og foran mig er en næsten tom Kongres. Syge og døende tog de herned og talte. Til ingen. Det er skamfuldt.«

Sådan siger Jon Stewart som noget af det første i sin tale i et klip fra CNN. Mere end 20.000 af de brandmænd, der satte deres liv på spil for at hjælpe de indespærrede mennesker under terrorangrebene i New York, er nemlig syge eller døde af kræft, har vejrtrækningsproblemer eller andre følger på grund af den giftige røg, de indåndede i kampen for at redde liv. Det skriver The Guardian.

I 2012 blev 58 kræftformer registreret som sygdomme relateret til redningsarbejdet under terrorangrebet, og siden har man knyttet næsten 70 typer diagnoser af kræft til det.

Jon Stewart.
Jon Stewart. Foto: Zach Gibson
Vis mere

Ifølge ABC News døde der så sent som sidste år 15 politifolk på grund af det.

»Brandmændenes officielle reaktionstid var fem sekunder. Fem sekunder! Det er, hvor lang tid det tog for dem at reagere på et akut behov fra borgerne. Fem sekunder. Hundrede døde med det samme. Tusinde. For at fortsætte kampen for at redde deres brødre og søstre,« siger Jon Stewart i sin tale.

Tirsdag eftermiddag vidnede den tidligere vært på 'The Daily Show' for et såkaldt 'House Judiciary committee' (et udvalg af politikere med typisk juridisk baggrund, der fører tilsyn med retsplejen i USA, red.) i Kongressen i New York.

Her talte han om behovet for, at brandmændene fortsat kan få finansieret lægebehandling.

Her ses Jon Stewart med Louis Alvarez. Alvarez er i kemobehandling, da han er syg på grund af sit arbejde ved Ground Zero efter de to Tvillingetårne faldt.
Her ses Jon Stewart med Louis Alvarez. Alvarez er i kemobehandling, da han er syg på grund af sit arbejde ved Ground Zero efter de to Tvillingetårne faldt. Foto: JIM LO SCALZO
Vis mere

'September 11th Victim Compensation Fund' - den fond, der blev oprettet for at kunne håndtere dødsfald og skader efter terrorangrebet - udbetalte, hvad der svarer til 46 milliarder kroner i erstatning mellem 2001 og 2003, og blev genåbnet i 2011 af den daværende amerikanske præsident Barack Obama og yderligere forlænget fem år i 2015.

Deres støtte udløber næste år, i 2020, og det er også blevet varslet, at deres støtte vil blive skåret med op til 70 procent. Det skriver CNN.

Jon Stewart mener, at brandmændene har krav på at få støtte resten af deres liv, da de er blevet syge på grund af deres heroiske indsats under terrorangrebet. I sin tale stiller han også spørgsmålstegn ved, hvorfor ofre for orkan- og tornadoulykker godt kan få finansiel støtte, men brandmænd ikke kan. Det mener han ikke er fair.

»Ingen amerikaner i dette land bør være økonomisk ruineret på grund af helbred. Især ikke brandmændene fra 11. september, der ankom først til stedet. De burde ikke skulle vælge mellem enten at have et sted at bo eller skulle være i live. Og hele idéen om, at I kun kan give fem mere år af støtten, fordi I ikke er helt klar over, hvad der vil ske de næste fem år. Det skal jeg fortælle jer!,« siger Jon Stewart med en høj stemme og fortsætter:

Jon Stewart var tydeligt berørt.
Jon Stewart var tydeligt berørt. Foto: Zach Gibson
Vis mere

»Jeg er ret sikker på, hvad der kommer til at ske om fem år. Der er flere af disse mænd og kvinder, der er syge, og de vil dø. Og jeg er forfærdeligt træt af at høre, at 11. september kun er et problem for New York.«

Jon Stewart påpeger nemlig også, at han ærger sig over, at brandmændenes helbred bliver anset som noget, New York skal have ansvar for, når terrorangrebet i virkeligheden var et angreb på hele USA.

Til slut minder han igen Kongressen om, at hvis de vil, har de mulighed for at ændre på dette.

»De reagerede på fem sekunder. De gjorde deres arbejde, de havde mod, nåde, vedholdenhed, ydmyghed. 18 år senere skal I gøre jeres arbejde! Tak,« siger Jon Stewart efterfulgt af klapsalver fra hele salen.